Καταχώριση πληροφοριών χρηστών στην τοπική συσκευή

 
Για να πραγματοποιήσετε διαχείριση ατομικής πιστοποίησης, πρέπει πρώτα να καταχωρίσετε τις πληροφορίες των χρηστών στη βάση δεδομένων της συσκευής.
1
Εκκινήστε το Remote UI. Εκκίνηση του Remote UI
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα της πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στην επιλογή [User Management] (Ρυθμίσεις δικτύου)  [Authentication Management] (Ρυθμίσεις email).
Απενεργοποίηση του «Administrator»
Το προεπιλεγμένο όνομα διαχειριστή που έχει καταχωριστεί (όνομα χρήστη) είναι «Administrator». Αυτός ο χρήστης δεν μπορεί να διαγραφεί, αλλά μπορεί να απενεργοποιηθεί μετά την προσθήκη χρήστη με δικαιώματα διαχειριστή. Σύνδεση ως διαχειριστής
4
Κάντε κλικ στο [Add User].
Για να επεξεργαστείτε πληροφορίες χρηστών
Κάντε κλικ στο [Edit] για τις πληροφορίες χρήστη που θέλετε να επεξεργαστείτε, κάντε τις απαραίτητες αλλαγές και κάντε κλικ στο [Update].
Για να διαγράψετε πληροφορίες χρηστών
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για τις πληροφορίες χρήστη που θέλετε να διαγράψετε και κάντε κλικ στο [Delete]  [OK].
5
Καταχωρίστε τις απαραίτητες πληροφορίες.
[User Name:] / [Password:] / [Confirm:]
Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Για επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης στο πεδίο [Confirm:]. Το όνομα χρήστη μπορεί να περιέχει χαρακτήρες ενός ή δύο byte.
[Displayed As:]
Πληκτρολογήστε το όνομα του χρήστη. Το εμφανιζόμενο όνομα εμφανίζεται ως το όνομα χρήστη για εκτύπωση βεβιασμένης αναμονής και χρησιμοποιείται ως όνομα αποστολέα για την αποστολή e-mail.
[E-Mail Address:]
Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail που χρησιμοποιεί ο χρήστης σε συσκευές όπως υπολογιστές. Κατά την αποστολή σαρωμένων εγγράφων, αυτή η διεύθυνση θα εμφανίζεται μαζί με το όνομα του αποστολέα. Αυτή η διεύθυνση χρησιμοποιείται επίσης για την αποστολή εγγράφων με χρήση της επιλογής <Αποστολή σε Εμένα>.
Όταν αποστέλλεται I-Fax, η διεύθυνση e-mail που καταχωρίζεται εδώ εμφανίζεται στη γραμμή αποστολέα στη συσκευή του παραλήπτη.
Οι γενικοί χρήστες έχουν επίσης τη δυνατότητα να αλλάξουν τον προσωπικό τους κωδικό πρόσβασης και το PIN τους.
Η επιλογή του πλαισίου ελέγχου [Allow e-mail address settings] δίνει τη δυνατότητα στους γενικούς χρήστες να καθορίζουν συγκεκριμένες διευθύνσεις e-mail. Διαμόρφωση των μεθόδων σύνδεσης χρήστη και των συσκευών πιστοποίησης
Τα ακόλουθα δεδομένα μπορούν να εισάγονται ως εικονίδια.
Επέκταση αρχείου: .jpg, .jpeg, ή .png
Εάν η εικόνα που εισάγεται είναι 54 pixels x 54 pixels ή μεγαλύτερη, το μέγεθός της αναπροσαρμόζεται.
Κατά τη διαδικασία αναπροσαρμογής μεγέθους διατηρείται η αναλογία της εικόνας. Το χρώμα του φόντου εφαρμόζεται στις κενές περιοχές αν η εικόνα που εισάγεται δεν είναι τετράγωνη.
6
Καθορίστε άλλες απαιτούμενες ρυθμίσεις.
[E-Mail Address:]
Αν είναι ενεργή η επιλογή [Settings/Registration] [Network Settings] [Google Cloud Print Settings] μπορεί να καθοριστεί διεύθυνση e-mail Google Cloud Print για σύνδεση με την υπηρεσία Google Cloud Print.
[Department ID:]
Όταν χρησιμοποιείτε τη Διαχείρισης μέσω Κωδικών Τμημάτων, πρέπει να κάνετε κλικ στο [Department ID Settings...] και να επιλέξετε τον κωδικό τμήματος από τη λίστα για να εντάξετε τον χρήστη. Αρχικά, καταχωρίστε τους απαραίτητους κωδικούς τμημάτων στο πεδίο [Register New Department...] της οθόνης λίστας. Αν ο κωδικός τμήματος που ορίζετε εδώ διαγραφεί αργότερα, θυμηθείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση. Διαμόρφωση των ρυθμίσεων Λειτουργίας Διαχείρισης μέσω Κωδικών Τμημάτων
[Select Role to Set:]
Μπορούν να επιλεχθούν τα δικαιώματα χρήστη (ρόλοι) που αναφέρονται στη συνέχεια. Επίσης, προσδιορίστε εδώ τις ρυθμίσεις κατά την προσθήκη ενός διαχειριστή. Τα διαθέσιμα στοιχεία ρύθμισης διαφέρουν ανάλογα με τα δικαιώματα (Ρυθμίσεις/Αποθήκευση). Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε τους δικούς σας ρόλους. Χρήση του ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
[Administrator]
Επιτρέπει όλες τις λειτουργίες ως διαχειριστής της συσκευής.
[GeneralUser]
Επιτρέπει δικαιώματα γενικού χρήστη.
[DeviceAdmin]
Επιτρέπει εργασίες που είναι διαθέσιμες στους γενικούς χρήστες, καθώς και τη δυνατότητα αλλαγής των ρυθμίσεων σε σχέση με βασικές λειτουργίες, όπως αντιγραφή, εκτύπωση, αποστολή και λήψη.
[NetworkAdmin]
Επιτρέπει εργασίες που είναι διαθέσιμες στους γενικούς χρήστες, καθώς και τη δυνατότητα αλλαγής των ρυθμίσεων που αφορούν το δίκτυο.
[Set expiration for the user account]
Κατά τον καθορισμό περιόδου ισχύος για τον λογαριασμό, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και πληκτρολογήστε μια τιμή για το στοιχείο [Expiration].
[Disable the user account]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον λογαριασμό.
[User Group Association]
Όταν θέλετε να εντάξετε τον χρήστη σε μια ομάδα, επιλέξτε μια καταχωρισμένη ομάδα χρηστών από τη λίστα και κάντε κλικ στο [Add]. Αυτή η ρύθμιση δεν εμφανίζεται όταν χρησιμοποιούνται κωδικοί τμημάτων ως ομάδες χρηστών. Διαμόρφωση των μεθόδων σύνδεσης χρήστη και των συσκευών πιστοποίησης
7
Κάντε κλικ στο [Add].
Διαμόρφωση ρυθμίσεων μέσω του πίνακα ελέγχου
Μπορείτε επίσης να καταχωρίσετε τις πληροφορίες των χρηστών επιλέγοντας   <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Χρηστών>  <Διαχείριση Πιστοποίησης>  <Αποθ./Τροποπ. Πιστοποιημένου Χρήστη>. <Αποθ./Τροποπ. Πιστοποιημένου Χρήστη>
Δημιουργία ομάδων χρηστών
Οι λίστες διευθύνσεων στο Βιβλίο Διευθύνσεων μπορούν να κοινοποιούνται μεταξύ χρηστών που είναι εγγεγραμμένοι σε ομάδα χρηστών. Καταχώριση ομάδων χρηστών
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Ελέγξτε για μη καταχωρισμένους κωδικούς τμημάτων
Αν κάνετε κλικ στο [Check Unregistered Department ID...] στην οθόνη που εμφανίζεται στο βήμα 4, μπορείτε να βρείτε τους κωδικούς τμημάτων που δεν έχουν καταχωριστεί στη συσκευή αντιπαραβάλλοντας τους κωδικούς τμημάτων που έχουν εκχωρηθεί στους χρήστες με τους κωδικούς τμημάτων που έχουν καταχωριστεί στη συσκευή.
Μαζικές ρυθμίσεις για κωδικούς τμημάτων
Αν κάνετε κλικ στο [Batch Settings for Department ID...] στην οθόνη που εμφανίζεται στο βήμα 4, μπορείτε να δημιουργήσετε νέους κωδικούς τμημάτων και να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις για όλους τους χρήστες.
Αν το όνομα χρήστη αποτελείται από αριθμούς και έχει επτά ψηφία ή λιγότερα, ορίζεται στον ίδιο χρήστη ο ίδιος αριθμός με τον κωδικό τμήματος. Αν ο κωδικός πρόσβασης του ίδιου χρήστη έχει καταχωριστεί ως αριθμός που περιέχει επτά ψηφία ή λιγότερα, ορίζεται και ως ο κωδικός PIN για τον συγκεκριμένο κωδικό τμήματος.
Αν το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, ορίζεται αυτόματα κωδικός τμήματος που ξεκινά από το 0000001 και ορίζεται το 0 (μηδέν) για το PIN.
Καταχώριση του κωδικού τμήματος ως ονόματος χρήστη
Αν κάνετε κλικ στο [Add User Using Department ID...] στην οθόνη στο βήμα 4, καταχωρίζεται νέος χρήστης με όνομα ίδιο με τον κωδικό τμήματος. Όταν χρησιμοποιείται η πιστοποίηση μέσω πληκτρολογίου, η πιστοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας μόνο το αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Συσχέτιση διευθύνσεων email Google Cloud Print με χρήστες που χρησιμοποιούν αρχείο CSV

1
Εκκινήστε το Remote UI. Εκκίνηση του Remote UI
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα της πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στο [User Management]  [Authentication Management]  [Google Cloud Print Settings].
4
Κάντε κλικ στο [Start Export].
Αν δεν έχουν καταχωριστεί διευθύνσεις e-mail Google Cloud Print στις πληροφορίες χρήστη, κάντε κλικ στο [Start Export] αφού προσθέσετε διεύθυνση e-mail Google Cloud Print και όνομα χρήστη από την επιλογή [Add Association...].
5
Πληκτρολογήστε το καταχωρισμένο όνομα χρήστη στη στήλη «gcp_uid» του αρχείου CSV που έχει εξαχθεί και τη διεύθυνση e-mail Google Cloud Print που θέλετε να αντιστοιχίσετε στη στήλη «gmail_address».
6
Καθορίστε το αρχείο που επεξεργαστήκατε στο βήμα 5 και κάντε κλικ στην επιλογή [Import...].
6W1U-08S