Χρήση άλλων πρακτικών λειτουργιών διαχείρισης ατομικής πιστοποίησης

Η διαχείριση ατομικής πιστοποίησης παρέχει διάφορα πλεονεκτήματα εκτός από την πιστοποίηση των χρηστών. Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται κάποιες από τις υπόλοιπες πρακτικές λειτουργίες που χρησιμοποιούν την ατομική πιστοποίηση για να επεκτείνουν τις δυνατότητες των πολυμηχανημάτων, όπως είναι η διαχείριση ομάδων χρηστών ή η δημιουργία προσωπικών φακέλων για επιμέρους χρήστες.
Διαχείριση μέσω Κωδικών Τμημάτων
Οι χρήστες που είναι καταχωρισμένοι στη συσκευή μπορούν να οργανωθούν σε ομάδες όπως τα τμήματα όπου ανήκουν, και η διαχείρισή τους να πραγματοποιείται με βάση τον κωδικό του τμήματός τους. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγχετε τον συνολικό αριθμό των σελίδων που χρησιμοποιούνται για κάθε κωδικό τμήματος, ή να ορίζετε μέγιστα όρια στον αριθμό των σελίδων που μπορεί να χρησιμοποιεί η κάθε ομάδα για αντιγραφή ή εκτύπωση, ώστε να μειωθεί το κόστος. Διαμόρφωση της λειτουργίας διαχείρισης μέσω κωδικών τμημάτων
Προσωπικός φάκελος
Οι προσωπικοί φάκελοι είναι ειδικοί φάκελοι για άτομα που μπορούν να οριστούν ως ο προορισμός για τα σαρωμένα έγγραφα από το <Δίκτυο> στην επιλογή <Σάρωση & Αποστολή> και <Σάρωση & Αποθήκευση> και για την πρόσβαση αρχείων από το <Δίκτυο> στην επιλογή <Προσπέλαση Αποθηκευμένων Αρχείων>, και μπορούν να δημιουργηθούν σε κοινόχρηστους φακέλους ή σε διακομιστές αρχείων. Η καταχώριση προσωπικού φακέλου διευκολύνει για τους χρήστες την αποστολή εγγράφων στον εαυτό τους, γεγονός που μπορεί να εμποδίσει αποτελεσματικά τη διαρροή πληροφοριών λόγω της αποστολής σε λάθος προορισμό. Διαμόρφωση προσωπικών φακέλων
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Ένα περιβάλλον που χρησιμοποιεί το ACCESS MANAGEMENT SYSTEM μπορεί να παρέχει πιο ακριβή έλεγχο στη διαχείριση των χρηστών, καθώς σας επιτρέπει να δημιουργείτε νέα επίπεδα δικαιωμάτων πρόσβασης και να ορίζετε ποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες σε κάθε επίπεδο. Χρήση του ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
6W1U-091