<Κοινές>

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ρυθμίσεις για λειτουργίες όπως Ρυθμίσεις Τροφοδοσίας Χαρτιού, Ρυθμίσεις Εξόδου Χαρτιού, Ρυθμίσεις Εκτύπωσης, Ρυθμίσεις Σάρωσης και Δημιουργία Αρχείου.
Κάποιες από τις ρυθμίσεις ενδεχομένως να μην εμφανίζονται, ανάλογα με τη διαμόρφωση του προαιρετικού εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή.
<Αυτ. Επιλογή Πηγής Χαρτιού>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ρυθμίσεις Τροφοδοσίας Χαρτιού>
Μπορείτε να προσαρμόσετε την πηγή χαρτιού που θα χρησιμοποιείται κατά την αντιγραφή/εκτύπωση ορίζοντας το <Επιλογή Χαρτιού> σε <Αυτ.>. Η ρύθμιση αυτή λειτουργεί και όταν εξαντλείται το χαρτί στην τρέχουσα πηγή χαρτιού κατά την αντιγραφή/εκτύπωση. Αυτόματη επιλογή κατάλληλης προέλευσης χαρτιού για συγκεκριμένη λειτουργία
<Αλλαγή Μεθόδου Τροφοδοσίας Χαρτιού>
 <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ρυθμίσεις Τροφοδοσίας Χαρτιού>
Όταν χρησιμοποιείτε τακτικά χαρτί με λογότυπα όπως κεφαλίδες και ενώ εκτυπώνετε σε μονή και σε διπλή όψη, μπορείτε να ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση σε <Προτερ.Όψης Εκτ.> για να εκτυπώνεται η πρώτη σελίδα στην μπροστινή πλευρά των εκτυπώσεων μονής και διπλής όψης, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε τον προσανατολισμό χαρτιού. Τοποθέτηση Προεκτυπωμένου Χαρτιού
<Χρόνος Αναμονής Εργασίας σε Αναστολή>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ρυθμίσεις Τροφοδοσίας Χαρτιού>
Αν αυτή η ρύθμιση έχει οριστεί σε <On> και μια εργασία έχει τεθεί σε παύση λόγω έλλειψης χαρτιού, κ.λπ., η συσκευή εκτυπώνει αυτόματα την επόμενη εργασία μετά το καθορισμένο χρονικό διάστημα.
<Job Separator Between Jobs>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ρυθμίσεις Εξόδου Χαρτιού>
Επιτρέπει την εισαγωγή του καθορισμένου χαρτιού στην αρχή κάθε εργασίας όταν εκτυπώνονται διαδοχικά πολλαπλές εργασίες.
<Job Separator Between Copies>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ρυθμίσεις Εξόδου Χαρτιού>
Επιτρέπει την εισαγωγή του καθορισμένου χαρτιού για κάθε αριθμό σετ αντιγράφων για τον διαχωρισμό των σετ. Εάν το ορίσετε αυτό, το χαρτί εισάγεται όταν εκτυπώνετε με Σελιδοποίηση (Σειρά Σελίδων), Μετατόπιση ή Συρραφή.
<Προτεραιότητα Εκτύπωσης>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ρυθμίσεις Εκτύπωσης>
Μπορείτε να ορίσετε μια εκτύπωση με υψηλότερη προτεραιότητα για να εκτυπωθεί μόλις ολοκληρωθεί η τρέχουσα εργασία.
<Εκτύπωση 2-Όψεων>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ρυθμίσεις Εκτύπωσης>  <Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις για Έξοδο Αναφοράς>
Μπορείτε να καθορίσετε την εκτύπωση 2-Όψεων για εκτύπωση αναφορών όπως η Αναφορά ΑΠ και η Αναφορά Διαχείρισης Επικοινωνίας.
<Αυτ. Διαγραφή Εργασιών σε Αναστολή>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ρυθμίσεις Εκτύπωσης>
Αν αυτή η ρύθμιση έχει οριστεί σε <On> και μια εργασία έχει τεθεί σε παύση λόγω εμπλοκής χαρτιού, κ.λπ., η συσκευή διαγράφει αυτόματα την εργασία μετά το καθορισμένο χρονικό διάστημα.
<Μέθοδος Επαναφοράς για Εμπλοκή Τροφοδότη>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ρυθμίσεις Σάρωσης>
Μπορείτε να επιλέξετε αν η σάρωση θα ξεκινήσει ξανά από την πρώτη σελίδα του πρωτοτύπου ή από τη σελίδα του πρωτοτύπου στην οποία διακόπηκε η σάρωση, αν συμβεί εμπλοκή χαρτιού στον τροφοδότη.
<Προτερ.Ταχύτητας/Ποιότητας Εικόνας για Α&Μ Σάρωση>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ρυθμίσεις Σάρωσης>
Μπορείτε να ορίσετε εάν θα δίνεται προτεραιότητα στην ταχύτητα σάρωσης ή στην ποιότητα εικόνας κατά την εκτέλεση ασπρόμαυρης σάρωσης.
<Τιμή Gamma για Απομακρυσμένη Σάρωση>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ρυθμίσεις Σάρωσης>
Μπορείτε να καθορίσετε την τιμή γάμμα που θα χρησιμοποιείται για τη σάρωση έγχρωμων εγγράφων στον υπολογιστή σας μέσω της λειτουργίας Σάρωση μέσω Δικτύου. Επιλέξτε την πιο κατάλληλη τιμή γάμμα ανάλογα με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας, έτσι ώστε να μπορείτε να εκτυπώνετε τα έγγραφα με τη βέλτιστη πυκνότητα.
<Αυτόματη Μετάβαση σε Κατάσταση Online>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ρυθμίσεις Σάρωσης>
Ορίστε αυτό σε <On> για να ενεργοποιηθεί αυτόματα η λειτουργία απομακρυσμένου σαρωτή όταν πατάτε το <Σαρωτής> (Οθόνη <Αρχική>).
<Αυτόματη Μετάβαση σε Κατάσταση Offline>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ρυθμίσεις Σάρωσης>
Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε ένα δίκτυο και βρίσκεται σε κατάσταση online, η σάρωση δεν είναι εφικτή με τις εντολές <Αντιγραφή> ή <Σάρωση & Αποθήκευση>. Αν ορίσετε το <Αυτόματη Μετάβαση σε Κατάσταση Offline> σε <On>, η συσκευή θα απενεργοποιείται αυτόματα μόλις παρέλθει το χρονικό διάστημα που ορίσατε στο <Auto Reset Time> στην ενότητα <Προτιμήσεις> (Ρυθμίσεις/Αποθήκευση).
<Επίπεδο Ποιότητας Εικόνας για Συμπίεση>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Δημιουργία Αρχείου>
Αν επιλέξετε PDF/XPS (Συμπίεση) ως μορφή αρχείου κατά τη χρήση των επιλογών <Σάρωση & Αποστολή> ή <Σάρωση & Αποθήκευση>, μπορείτε να ορίσετε το επίπεδο της ποιότητας εικόνας του εγγράφου.
<Ρυθμίσεις OCR (Αναζ. σε Κείμενο)>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Δημιουργία Αρχείου>
Αν επιλέξετε <OCR (Αναζ. σε Κείμενο)> για <PDF>, <XPS> ή <OOXML> ως μορφή αρχείου, μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση Έξυπνης Σάρωσης και να ορίσετε τον αριθμό χαρακτήρων που θα χρησιμοποιείται για το Αυτόματο (OCR) στο Όνομα Αρχείου. Η Έξυπνη Σάρωση είναι μια λειτουργία που καθορίζει την κατεύθυνση του κειμένου και περιστρέφει τα δεδομένα, έτσι ώστε το έγγραφο να έχει τον σωστό προσανατολισμό όταν το έγγραφο προβάλλεται σε υπολογιστή. Το Αυτόματο (OCR) στο Όνομα Αρχείου είναι μια λειτουργία που χρησιμοποιεί αυτόματα το πρώτο κείμενο που σαρώθηκε με το OCR στο έγγραφο ως το όνομα αρχείου του. Το Αυτόματο (OCR) στο Όνομα Αρχείου καθορίζεται στο <Όνομα Αρχείου> στην ενότητα <Επιλογές> στην οθόνη Σάρωσης και Αποστολής. Ορισμός ονόματος αρχείου
<Ρυθμίσεις Ιχνηλάτησης & Εξομάλυνσης>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Δημιουργία Αρχείου>
Μπορείτε να αλλάξετε την ποιότητα αναγνώρισης των γραμμικών σχεδίων του πρωτοτύπου κατά τη δημιουργία ενός αρχείου με γραφικά-περιγράμματα.
<Ρυθμίσεις OOXML>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Δημιουργία Αρχείου>
Μπορείτε να καθορίσετε την ποιότητα εικόνας φόντου, το επίπεδο αναγνώρισης έγχρωμης εικόνας και την αναγνώριση πλάτους γραμμής της έγχρωμης εικόνας κατά τη δημιουργία αρχείων με μορφή αρχείου Office Open XML.
<Συμπερίλ. Εικόνων Φόντου σε Αρχείο Word>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Δημιουργία Αρχείου>
Κατά τη δημιουργία αρχείων Word από σαρωμένα πρωτότυπα, μπορείτε να διαγράψετε την εικόνα που ανιχνεύτηκε ως φόντο στα αρχεία Word. Είναι ευκολότερη η επεξεργασία των αρχείων Word επειδή διαγράφονται οι περιττές εικόνες.
<Ορισμός Ελάχιστης Έκδοσης PDF>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Δημιουργία Αρχείου>
Μπορείτε να καθορίσετε την ελάχιστη έκδοση για αντιστοίχιση κατά τη δημιουργία αρχείων PDF.
<Μορφοποίηση PDF σε PDF/A>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Δημιουργία Αρχείου>
Μπορείτε να δημιουργήσετε αρχεία PDF σύμφωνα με το PDF/A-1b. Είναι κατάλληλο για μακροχρόνια αποθήκευση επειδή εγγυάται ότι η ποιότητα προβολής του PDF δεν αλλάζει ανάλογα με τη συσκευή ή το λογισμικό προβολής.
Αυτή η ρύθμιση συνδέεται με τις εξής προεπιλεγμένες ρυθμίσεις:
<Μορφή Αρχείου> στο <Σάρωση & Αποστολή>
<Μορφή Αρχείου> στο <Σάρωση & Αποθήκευση>
<Μορφή Αρχείου> στο <Ρυθμίσεις Προώθησης>
<Ρυθμ. 256-bit AES για PDF με Κρυπτογρ.>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Δημιουργία Αρχείου>
Κατά τη δημιουργία κρυπτογραφημένου αρχείου PDF, μπορείτε να επιλέξετε <Acrobat 3.0 ή Νεότερο/40-bit RC4>, <Acrobat 6.0 ή Νεότερο/128-bit RC4>, <Acrobat 7.0 ή Νεότερο/128-bit AES> ή <Acrobat 10.0 ή Ισοδύναμο/256-bit AES> ως επίπεδο κρυπτογράφησης PDF. Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το <Acrobat 9.0 ή Ισοδύναμο/256-bit AES> σε αντίθεση με το <Acrobat 10.0 ή Ισοδύναμο/256-bit AES> ως επίπεδο κρυπτογράφησης, χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να αλλάξετε τις επιλογές που μπορείτε να κάνετε.
<Πληροφορίες για Πιστοποίηση σε Διακομιστή LDAP>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ορισμός Μεθόδου Πιστοποίησης>
Μπορείτε να καθορίσετε τη μέθοδο πιστοποίησης για πρόσβαση σε διακομιστή LDAP.
<Πληροφορίες για Πιστοποίηση σε Διακομιστή SMTP>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ορισμός Μεθόδου Πιστοποίησης>
Μπορείτε να καθορίσετε τη μέθοδο πιστοποίησης για πρόσβαση σε διακομιστή SMTP.
<Πληροφορίες για Πιστοποίηση ΑΠ Αρχείου/Αναζήτηση>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ορισμός Μεθόδου Πιστοποίησης>
Μπορείτε να καθορίσετε τη μέθοδο πιστοποίησης για πρόσβαση σε διακομιστή αρχείων.
6W1U-0F9