Σύνδεση ως διαχειριστής

Σε περίπτωση που δεν συνδεθείτε ως διαχειριστής, δεν μπορούν να ρυθμιστούν σημαντικά στοιχεία σχετικά με το δίκτυο και την ασφάλεια. Για να ρυθμίσετε τη διαχείριση χρηστών μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης, πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής. Το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη για τον διαχειριστή είναι "Administrator" και ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "7654321". Κατά τον χειρισμό της συσκευής ως "Administrator," αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης για την ενίσχυση της ασφάλειας. Μόνο ο διαχειριστής πρέπει να γνωρίζει τον νέο κωδικό πρόσβασης.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον "Administrator" και να ρυθμίσετε τη χορήγηση δικαιωμάτων διαχειριστή σε συγκεκριμένους χρήστες.
Αρχικοποίηση του κωδικού πρόσβασης του διαχειριστή
Εάν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης για το προφίλ "Administrator", μπορείτε να επαναφέρετε τον προεπιλεγμένο κωδικό. Πατήστε το πλήκτρο [Πληροφορίες μετρητή/συσκευής]  <Πληροφορίες Συσκ./Άλλα>  <Αρχικοπ. Συνθ. Διαχειριστή>  εισαγάγετε τον κωδικό άδειας χρήσης  και πατήστε <Έναρξη>  <OK>.
Εάν έχει απενεργοποιηθεί το προφίλ "Administrator", ενεργοποιείται εκ νέου μετά την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης. Καταχώριση πληροφοριών χρηστών στην τοπική συσκευή
Μπορείτε να απαγορεύσετε την αρχικοποίηση του κωδικού πρόσβασης του διαχειριστή. <Απαγόρευση Αρχικοποίησης Συνθηματικού Διαχειριστή>
1
Πατήστε .
2
Πατήστε <Σύνδεση>.
3
Ακολουθήστε τη διαδικασία σύνδεσης.
Πιστοποίηση με το πληκτρολόγιο
1
Ορίστε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό.
Εισαγάγετε το όνομα ενός χρήστη με δικαιώματα διαχειριστή και πατήστε <Επόμενο>.
Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε <OK>.
2
Πατήστε <Σύνδεση>.
Εάν δεν έχετε αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας προτρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης. Πατήστε <Ναι> και καθορίστε νέο κωδικό πρόσβασης. Πρέπει να εισαγάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης για επιβεβαίωση.
Εάν έχετε αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, οι λειτουργίες θα είναι διαθέσιμες μετά την επιτυχή σύνδεσή σας.
Πατήστε <Αποσύνδεση> στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης για να αποσυνδεθείτε ή  αφού καθορίσετε τις ρυθμίσεις.

Κατά τη σύνδεση ως διαχειριστής

Εάν πατήστε , θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.
Εάν πατήσετε <Προσωπικές Ρυθμίσεις> και αλλάξετε τα εξατομικευμένα στοιχεία, οι ρυθμίσεις καταχωρούνται ως εξατομικευμένες ρυθμίσεις των χρηστών που συνδέονται στη συσκευή.
Εάν πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις από το <Ρυθμίσεις Συσκευής>, οι ρυθμίσεις καταχωρούνται ως ρυθμίσεις της συσκευής.
Τα <Προσωπικές Ρυθμίσεις> και <Ρυθμίσεις Συσκευής> θα εμφανιστούν στην οθόνη <Ρυθμίσεις/Αποθήκευση> μόνο αν συνδεθείτε με δικαιώματα διαχειριστή.
6W1U-004