Επιλογή ενσύρματου τοπικού δικτύου ή ασύρματου τοπικού δικτύου

Μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο σύνδεσης της συσκευής σε υπολογιστές, κ.λπ. Μπορείτε να επιλέξετε ενσύρματο LAN, ασύρματο LAN, ή ενσύρματο + ασύρματο LAN.
Όταν έχετε επιλέξει ενσύρματο + ασύρματο LAN, δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε ενσύρματο δίκτυο (εφεξής "ενσύρματο LAN (κύρια γραμμή)" και σε ασύρματο δίκτυο (εφεξής "ασύρματο LAN (δευτερεύουσα γραμμή").
  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Επιλογή Διασύνδεσης>  select <Ενσύρματο LAN>, <Ασύρματο LAN>, or <Ενσύρματο + Ασύρματο LAN>  <OK>
Εάν επιλέξατε <Ασύρματο LAN> ή <Ενσύρματο + Ασύρματο LAN>
Το ασύρματο LAN δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η <Χρήση Ενέργειας σε Κατάσταση Αναστολής> έχει ρυθμιστεί σε <Χαμηλή>. <Χρήση Ενέργειας σε Κατάσταση Αναστολής>
Οι ρυθμίσεις του <Ρυθμίσεις Ασύρματου LAN> διαγράφονται.

Σημεία προσοχής κατά τη χρήση ασύρματου LAN (Δευτερεύουσας γραμμής)

Όταν έχετε επιλέξει <Ενσύρματο + Ασύρματο LAN>, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες δικτύου που έχουν ρυθμιστεί στη συσκευή, αλλά οι λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασύρματο LAN (δευτερεύουσα γραμμή) είναι περιορισμένες.
Δεν μπορείτε να ορίσετε το ασύρματο LAN ως κύρια γραμμή και το ενσύρματο LAN ως δευτερεύουσα γραμμή.

Διαθέσιμες λειτουργίες κατά τη χρήση ασύρματου LAN (Δευτερεύουσας γραμμής)

Το δίκτυο ασύρματου LAN (δευτερεύουσα γραμμή) χρησιμοποιείται γενικά για τις ακόλουθες λειτουργίες.
Εκτύπωση στην οποία ορίζεται απευθείας η συσκευή από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή κ.λπ.
Αποστολή σε διακομιστή αρχείων/Προηγμένη Θυρίδα με χρήση του πρωτοκόλλου WebDAV
Προσπέλαση του Remote UI
Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας (θύρες), εκτός από εκείνα που χρησιμοποιούνται για τις παραπάνω λειτουργίες, είναι κλειστά και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Για πληροφορίες σχετικά με τους αριθμούς θυρών επικοινωνίας, δείτε την ενότητα Αριθμοί Θύρας Διαθέσιμοι για Άμεση Σύνδεση/Ασύρματο LAN (Υπογραμμή).
Εάν επιλέξετε <Ενσύρματο + Ασύρματο LAN>, μπορείτε να περιορίσετε τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν ασύρματο LAN (δευτερεύουσα γραμμή). <Περιορισμοί Λειτουργιών για Δευτερεύουσα Γραμμή>

Μη διαθέσιμες λειτουργίες κατά τη χρήση ασύρματου LAN (Δευτερεύουσας γραμμής)

Οι ακόλουθες λειτουργίες δικτύου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασύρματο LAN (δευτερεύουσα γραμμή).
Σύνδεση σε άλλο δίκτυο μέσω δρομολογητή
Σύνδεση στο Internet μέσω διακομιστή μεσολάβησης
Περιοδική αναβάθμιση υλικολογισμικού
Διακομιστής DNS/Ρυθμίσεις διακομιστή WINS
Ρυθμίσεις διεύθυνσης IPv6
Πιστοποίηση IEEE802.1X
IPsec
Ρυθμίσεις τείχους προστασίας
Ρύθμιση της διεύθυνσης IP μέσω της λειτουργίας AutoIP
Οι ακόλουθες λειτουργίες και υπηρεσίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν λόγω των παραπάνω περιορισμών.
Αποστολή σε διακομιστή αρχείων/Προηγμένη Θυρίδα με χρήση του πρωτοκόλλου SMB
Περιοδική αναβάθμιση υλικολογισμικού
Δημιουργία συστήματος πιστοποίηση για διακομιστή Active Directory
Η διεύθυνση IP του ασύρματο LAN (δευτερεύουσα γραμμή) ρυθμίζεται στο <Ρυθμίσεις Διεύθυνσης IP> στις ρυθμίσεις <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής>. Ρύθμιση της διεύθυνσης IPv4 της δευτερεύουσας γραμμής
6W1U-008