Alapvető papírbetöltési módszer

Ez a rész azt mutatja be, hogy általában miként tölthet be papírt (pl. normál vagy újrahasznosított papírt). A gyakran használt típusú és méretű papírokat a papírfiókba töltse be. Ha ideiglenesen a papírfiókba betöltött papírtól különböző papírt használ, tegye azt a többcélú tálcába.
A kiegészítő Cassette Feeding Module-AK berendezéssel kapcsolatban kövesse a papírfiók papírbetöltési eljárását.
Ha a papír csomagolásán fel van tüntetve, melyik oldalát töltse be, kövesse ezeket az utasításokat.
A papír átfedésben lehet az adagoláskor, illetve papírelakadás következtében, a papír vágott felszínétől függően. A papírtájolás módosítása és a papír újbóli betöltése esetén csökkenhet a vágott felület hatása.
Ha kifogy a papír és a nyomtatás leáll, töltsön be újabb köteg papírt. A nyomtatás újraindul az új papírköteg betöltése után.

Papír betöltése a papírfiókba

1
Ragadja meg a papírfiók elején található fogantyút, majd húzza ki ütközésig.
1. papírfiók
2. papírfiók
2
Nyomja le a fémlemezt a rögzítéséhez.
1. papírfiók
2. papírfiók
3
Igazítsa be a papírvezetők helyzetét.
Ha az 1. papírfiókba tölt be papírt
1
Csúsztassa a jobb oldali papírvezetőt a tetején összenyomva a betölteni kívánt papírnak megfelelő papírméret jelzéséhez.
2
Csúsztassa az elülső papírvezetőt a tetején összenyomva a betölteni kívánt papírnak megfelelő papírméret jelzéséhez.
Ha a 2. papírfiókba tölt be papírt
1
Tegye át a jobb oldali vezetőt abba a résbe, melynek jelölése a kívánt papírmérettel egyezik.
2
Emelje fel a rögzítőkart () az elülső papírvezetőn, és csúsztassa előre vagy hátra, hogy a kívánt mérettel jelölt horonyba illeszthesse.
3
Nyomja le a rögzítőkart, hogy az elülső papírvezetőt a helyére rögzítse.
Papírméretjelzők
A papírfiók papírméretjelzőin rövidítések jelzik a következő papírméreteket:
LGL: Legal
LTR: Letter
STMT: Statement
4
Készítse elő a papírt.
Pörgesse át a papírköteget, majd sík felületre állítva igazítsa egymáshoz a papírszéleket.
A papírköteget mind a négy oldalánál pörgesse át.
Győződjön meg arról, hogy elegendő levegő van a papírlapok között.
5
Load the paper.
A papírfiók papírméret-beállítása egyezzen meg a betöltendő papír méretével.
Helyezze be a papírköteget a nyomtatott oldalával felfelé, és igazítsa a papírfiók jobb oldali vezetőjéhez.
1. papírfiók
 
2. papírfiók
A papír betöltésekor ne lépje túl a betöltési korlátot.
Ügyeljen arra, hogy a papírköteg széle ne lógjon túl a betöltési határvonalon (). Ha túl sok papírt helyez be, az papírelakadást okozhat.
Ha emblémával ellátott papírt használ, figyeljen oda a helyes tájolásra, amikor beadagolja azt a papírforrásba. Előnyomott papír betöltése
Borítékok beadagolása esetén fordítson megfelelő figyelmet a tájolásra és az előkészületekre a behelyezés előtt. Borítékok behelyezése
További információk a betölthető papírokról: Használható papírtípusok
6
Óvatosan helyezze a papírtartó fiókot a készülékbe.
Ha a papírfiókot úgy helyezi be, hogy a <Megerősítés papírfiókba való papírbetöltéskor> értéke <Be>, akkor megerősítést kérő képernyő jelenik meg.
»
Tovább a következőhöz: Papírfiókba helyezett papír méretének és típusának megadása
Más méretű vagy típusú papírra váltás esetén
Ha más méretű vagy típusú papírt helyez a készülékbe, akkor ne felejtse el módosítani a beállításokat. Ha nem módosítja a beállításokat, akkor a készülék nem tud megfelelően nyomtatni.

Papír betöltése a többcélú tálcába

1
Nyissa ki a többcélú tálcát.
Ha nagy méretű papírt tölt be, húzza ki a kiegészítő tálcát (), és nyissa ki a tálcahosszabbítót ().
2
Állítsa be a papírvezetőket () a papír méretének megfelelően.
3
Készítse elő a papírt.
Pörgesse át a papírköteget, majd sík felületre állítva igazítsa egymáshoz a papírszéleket.
A papírköteget mind a négy oldalánál pörgesse át.
Győződjön meg arról, hogy elegendő levegő van a papírlapok között.
Különösen írásvetítő fóliák használatakor teljesen válassza szét az egyes lapokat.
4
Tolja be a papírt ütközésig a többcélú tálcába.
A papírt a nyomtatási oldalával lefelé töltse be.
A papírméret és -típus megadásának képernyője jelenik meg akkor, amikor a papírt teljes mértékben behelyezte.
A papír betöltésekor ne lépje túl a betöltési korlátot
Ügyeljen arra, hogy a papírköteg széle ne lógjon túl a betöltési határvonalon. Ha túl sok papírt helyez be, az papírelakadást okozhat.
Ha emblémával ellátott borítékot vagy papírt használ, figyeljen oda a helyes tájolásra, amikor beadagolja azt a papírforrásba.
Borítékok behelyezése
Előnyomott papír betöltése
Az egyszerre betölthető lapok száma a papírtípustól függ. A részleteket lásd: Fő egység.
»
Tovább a következőhöz: A papírméret és a papírtípus megadása a többfunkciós tálcához
TIPPEK
Nyomtatott lap hátoldalára való nyomtatás (kétoldalas lap második oldala)
A nyomtatott papír hátoldalára is nyomtathat. Simítsa ki a nyomtatott papír egyenetlenségeit, és helyezze vissza a többcélú tálcába úgy, hogy a nyomtatandó oldala lefelé, a már nyomtatott oldala pedig felfelé nézzen. Ezt követően nyomja meg a <2-oldalas lap 2. oldala> gombot a papírtípus kiválasztásának képernyőjén.
Csak olyan papírt használjon, amelyet ezzel a készülékkel nyomtatott.
Írásvetítő fólia betöltése
Ha a készülék több lapot adagol be egyszerre, vagy elakad a papír, külön-külön töltse be az egyes lapokat.
Ha a betöltött írásvetítő-fóliákat a többcélú tálcán hagyja, akkor a lapok összeragadhatnak, és ez dupla adagoláshoz vagy elakadáshoz vezethet. Amikor elkészült a nyomtatás, a maradék fóliát tegye vissza eredeti csomagolásába, és tartsa száraz, hűvös helyen.
6W23-01W