A papírméret és a papírtípus megadása a többfunkciós tálcához

A <Nyomt. meghajtó beáll. előnye munkákhoz TC tálcából> beállítás <Be> értéke esetén a nyomtató-illesztőprogram beállításai prioritást élveznek olyankor, amikor a többfunkciós tálcát adják meg papírforrásként a feladatokhoz a nyomtató-illesztőprogramban.
Papírelakadás vagy más nyomtatási probléma fordulhat elő, ha a nyomtató-illesztőprogramban megadott méret vagy típus nem egyezik a többcélú tálcába ténylegesen betöltött papír paramétereivel.
1
Töltse be a papírt a többcélú tálcába. Papír betöltése a többcélú tálcába
A papírméret és -típus megadásának képernyője jelenik meg.
2
Adja meg a papírméretet.
Ha a megjelenített papírméret eltér a betöltött papírmérettől, akkor a papír nem adagolható be helyesen. Helyezze be ismét a papírt.
Ha megnyomja a <Kedvenc papír> gombot, és bejegyzi a gyakran használt papírméretet a gombokra, egyszerű megnyomásukkal előhívhatja azokat. A gyakran használt papírméret és papírtípus bejegyzése a többfunkciós tálcához
Szabványos méretű papír betöltése esetén
Egyedi méretű papír behelyezésekor
Borítékok behelyezésekor
3
Nyomja meg a <Változtat> gombot a <Papírtípus> lehetőségnél.
4
Válassza ki a papírtípust, és nyomja meg az <OK> gombot.
Ha nem jelenik meg a papírtípus, a listából való kiválasztáshoz nyomja meg a <Részlet beállítás> gombot.
Ha a betöltött papír típusa nincs felsorolva a részletes beállítások képernyőjének listáján, bejegyezheti a papírtípusok listájára. Papírtípus kezelés beállítás
A boríték papírtípus nem választható ki a <Papírtípus> részletei képernyőről. A boríték papírtípusának kiválasztásához jegyezze be a papírtípust a <Kedvenc papír bejegyzése (Többcélú tálca)> lehetőségnél, és nyomja meg a következőket: <Kedvenc papír> a 2. lépésnél  az a gomb, amelynél a boríték papírtípusa be van jegyezve  <OK>. A gyakran használt papírméret és papírtípus bejegyzése a többfunkciós tálcához
5
Nyomja meg az <OK> gombot.
Ha a papírméret és -típus megadásának képernyőjétől eltérő képernyő jelenik meg
Ha megjelenik egy üzenet a papírvezető beállítására vonatkozóan, állítsa be ismét a papírvezető szélességét, majd nyomja meg az <OK> gombot.
6W23-02A