A készülék Címjegyzékének leírása

Helyi címjegyzék és Távoli címjegyzék

Helyi címjegyzék: A készülék tárolóeszközén tárolt címjegyzék. A címjegyzék a következő címlistákból áll.
01–10. címlista
Címlista, egyérintéses
Rendszergazdák címlistája
Személyes címlista
Felhasználói csoport címlistája 01–50-ig
Távoli címjegyzék: A hálózaton keresztül a készülékhez csatlakoztatott másik Canon készülék Címjegyzéke. A rendeltetési helyek megadásához a Helyi címjegyzékkel megegyező módon lehet hozzáférni.
A Távoli címjegyzék használatához a Távoli címjegyzéket be kell jegyezni az ügyfélgéphez való hozzáféréshez (<Cím megadása>  <Távoli címjegyzék megszerzése>) és a Távoli címjegyzéket a kiszolgálógépen meg kell nyitni (<Cím megadása>  <Távoli címjegyzék nyilvánossá tétele>).
A kívülről megnyitott Távoli címjegyzékkel rendelkező kiszolgálógéphez ügyfélgépként – ezt a készüléket is beleértve – egyszerre legfeljebb nyolc készülék kapcsolódhat. Ha ez idő alatt a kiszolgálógép más hálózati kommunikációt hajt végre, csökkenhet a kapcsolódni képes készülékek száma. Ha nem tud kapcsolódni a készülék, hálózati hiba értesítést küld.
A Kedvenc beállítások lehetőségbe bejegyzett kiszolgálógép-rendeltetési helyek és az ügyfélgép <Személyes>/<Megosztott> gombja nem frissül, ha a kiszolgálógépen frissítették a rendeltetési helyeket.
Ellenőrizze, frissült-e a rendeltetési hely, ha nem tud küldeni a bejegyzett rendeltetési helyekre
A készülék vezérlőpaneljéről vagy a készülék Távvezérléséből kizárólag a Helyi címjegyzék érhető el/változtatható meg.

A címlisták áttekintése

01–10. címlista

Minden felhasználó számára nyitott címlista.

Címlista, egyérintéses

Az egyérintéses gombok rendeltetési helyei megjelennek a <Fax> képernyőn és a <Beolvasás és adás> képernyőn. A <Fax> képernyőn kizárólag a fax rendeltetési helyéhez tartozó egyérintéses gombok jelennek meg. A <Beolvasás és adás> képernyőn a fax rendeltetési helyek is megjelennek, ha a <Fax engedélyezése a Beolvasás és adásban> lehetőség <Be> értékre van állítva.

Rendszergazdák címlistája

Az <Újratovábbítási beállítás> és <Küldött dokumentum archiválása> lehetőségnél a rendeltetési hely bejegyzésére használatos.

Személyes címlista

A megjelenített személyes címlista felhasználói hitelesítés használata esetén.

Felhasználói csoport címlistája 01–50-ig

Felhasználók csoportja számára elérhető csoportcímlista felhasználói hitelesítés használata esetén. A Felhasználói csoport címlista egyetlen felhasználói csoportnak felel meg.
A <Személyes címlista használata> és a <Felhasználói csoport címlista használata> lehetőségnek engedélyezettnek kell lennie a <Személyes címlista használata> és a <Felhasználói csoport címlista használata> lehetőség használatához.
A Felhasználói csoport címlista használatához előre létre kell hozni egy felhasználói csoportot (Felhasználói információk bejegyzése a helyi eszközön), és a létrehozott felhasználói csoportot hozzá kell rendelni a Felhasználói csoport címlistához (Rendeltetési helyek bejegyzése a Távvezérlésen keresztül).

Rendeltetési helyek címeinek áthelyezése/másolása

Az alábbi táblázat azt szemlélteti, hogy a rendeltetési helyek címei áthelyezhetők-e vagy másolhatók-e a különböző címjegyzékek között.
Áthelyezés/másolás a következő helyre:
A 01. címlistától a 10. címlistáig, rendszergazdák címlistája
Személyes címlista
Felhasználói csoport címlistája 01–50-ig
Áthelyezés/
másolás a következő helyről:
A 01. címlistától a 10. címlistáig,
rendszergazdák címlistája
Áthelyezés
Másolás
Másolás
Személyes címlista
Másolás
--
Áthelyezés
Felhasználói csoport címlistája 01–50-ig
Másolás
Áthelyezés
Áthelyezés
A következő helyzetekben nem helyezhetők át/másolhatók a rendeltetési helyek címei.
Helyzetek, amikor a rendeltetési helyek címeit nem másolhatja a következő helyekre: <1. címlista>–<10. címlista>
Ha általános felhasználó hajtja végre a műveletet, és a <Címjegyzék PIN> be van állítva, de a felhasználó nem adta meg a PIN-t
Ha a felhasználó a vezérlőpanelről hajtja végre a műveletet, és a <Felhasználói csoport címlista használata> lehetőség <Be (Csak tallózás)> értékre van állítva (másolást a Távvezérlésről hajthat végre)
Helyzetek, amikor a rendeltetési helyek címeit nem másolhatja ide: <Személyes címlista>
Ha a <Személyes címlista használata> beállításnál a <Ki> érték van megadva
Ha a <Felhasználói csoport címlista használata> beállításnál a <Be (Csak tallózás)> érték van megadva
Helyzetek, amikor a rendeltetési helyek címe nem helyezhető át/másolható a „Felhasználói csoport címlistája 01–50-ig” lehetőségbe
Ha a <Felhasználói csoport címlista használata> beállításnál a <Be (Csak tallózás)> vagy <Ki> érték van megadva

Különbségek a Címlistatípusokban

01–10. címlista
Címlista, egyérintéses
Rendszergazdák címlistája
Személyes címlista
Felhasználói csoport címlistája 01–50-ig
Személyek, akik használhatják a címjegyzéket
Minden felhasználó
Minden felhasználó
Rendszergazda
DeviceAdmin
Minden egyes bejelentkezett felhasználó
Minden egyes felhasználói csoport*1
Címjegyzék PIN (bejegyzés korlátozása)
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
A Címjegyzék-hozzáférési számok kezelése funkció
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Címlista nyomtatása
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Beállítható a <Továbbítási cím> értékeként az <Újratovábbítási beállítás> lehetőségnél.
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Beállítható az <URL adás beállítás> segítségével a <Fax/I-Fax vételi fiók beállítása> lehetőségnél.
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Beállítható a <"Munka kész" értesítés> értesítési rendeltetési helyként.
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Beállítható a <Válaszcím> lehetőségként.
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
<Csoport> létrehozása a címlistában
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
*1 Kizárólag azok a felhasználói csoportok érhetők el, amelyhez a vezérlőpanelen bejelentkezett felhasználó tartozik. Ha egy Rendszergazda jogosultságokkal rendelkező felhasználó a Távvezérlésből jelentkezik be, minden Felhasználói csoport címlistához hozzáférhet.
Az egyes címlistákhoz bejegyezhető rendeltetési helyek maximális számára vonatkozó információkért lásd: Kezelési funkciók  „Címlistába max. bejegyezhető rendeltetési helyek.”
A felhasználói beállításokban található információk korlátozásától függ, hogy a Személyes címlista és a Felhasználói csoport címlista legfeljebb hány számot tud tárolni a készülékben. Lásd: Kezelési funkciók  „Azon felhasználók maximális száma, akiknek a beállítási információi a készüléken elmenthetők.”
6W23-035