Faxok küldésének alapvető műveletei

Ez a szakasz a faxdokumentumok küldésének alapvető műveleteit ismerteti.
1
Helyezze be az eredeti dokumentumot. Az eredetik elhelyezése
2
Nyomja meg a <Fax> gombot. <Főmenü> képernyő
3
Adja meg a rendeltetési helyet a Fax alapképernyőn. Fax alapképernyő
Rendeltetési helyek megadása a Címjegyzékből
Rendeltetési helyek megadása az egyérintéses gombokkal
Rendeltetési helyek kézi megadása
LDAP-szerveren tárolt rendeltetési helyek megadása
Egy megadott rendeltetési hely részletes adatainak megtekintéséhez válassza ki a kívánt rendeltetési helyet a és segítségével, majd nyomja meg az <Adatok> gombot. Egy címzett megadott rendeltetési helyek közüli törléséhez nyomja meg a <Rnd.h. törlése> gombot.
Az <Ada tok> képernyőn csak az Új címzettként megadott vagy egy LDAP-szerverről lekért rendeltetési helyek módosíthatók.
Ha a Távoli címjegyzékből ad meg rendeltetési helyet, akkor az <ECM adás>, <Adási sebesség> és <Nagytávolságú> opciók nem jelennek meg.
Ha a kiszolgálógép végzi el a Rendszerkezelő információs beállításait, akkor a kiszolgálógép és az ügyfélgép közötti hitelesítés akkor történik, mialatt az ügyfélgép a Távoli címjegyzék/egyérintéses gombok lekérését végzi. A hitelesítés a Rendszerkezelő kiszolgálógépen és ügyfélgépen beállított azonosítójának és PIN-kódjának összevetésével történik. A rendszerkezelői azonosító és PIN-kód megváltoztatása
A Távoli címjegyzék/egyérintéses gombok elérhetősége a Rendszerkezelő információs beállításainak kiszolgálógépre és ügyfélgépre vonatkozó állapotától függ, az alábbi módon.
Ha a Rendszerkezelő információs beállításait a kiszolgálógép végzi
Ha a Rendszerkezelő információs beállításait az ügyfélgép végzi
A Rendszerkezelő kiszolgálógépen és ügyfélgépen tárolt azonosítója és PIN-kódja egyezik
A Távoli címjegyzék/egyérintéses gombok használhatók
Végzi
Végzi
Megfelelés
Igen
Nem egyezik
Nem
Nem végzi
-
Nem
Nem végzi
Végzi
-
Igen
Nem végzi
-
Igen
4
Adja meg szükség szerint a beolvasási beállításokat.
Az eredetik beolvasási módjának megadása
A képminőség beállítása
A sötét szegélyek törlése (kerettörlés)
5
Nyomja meg a gombot.
A készülék beolvassa az eredeti dokumentumokat, majd megkezdődik a küldés.
A beolvasás megszakításához nyomja meg a <Mégse> vagy a   <Igen> gombot.
Ha megjelenik a <A [Start] gombbal olvassa be a következő eredetit.> üzenet
A küldés megszakításával kapcsolatban lásd: Faxküldés megszakítása.
A megadott rendeltetési helyek teljes számának ellenőrzése
A megadott rendeltetési helyek teljes száma a képernyő felső részén látható. Ezzel küldés előtt ellenőrizheti a rendeltetési helyek számát.
Küldés feladóazonosítóval
Küldéskor mellékelheti a feladó nevét és faxszámát. <Feladókészülék azonosító>
A küldött dokumentumok állapotának ellenőrzése
Az <Állapotfigyelő> képernyőn tekintheti meg a küldött dokumentumok állapotát. Ezen a képernyőn az állapotok megtekintése után újból elküldheti a faxokat, vagy megszakíthatja a küldést. Küldött és fogadott dokumentumok állapotának és naplójának ellenőrzése
Ha az <Értesítés feladat elfogadásakor> beállítása <On>, akkor az <Állapotfigyelő> képernyő a küldési feladat kézbesítését követően megjelenő képernyőről jeleníthető meg. <Értesítés feladat elfogadásakor>
Ha a címzett vonalának foglaltsága miatt történik átviteli hiba
A készülék egy bizonyos idő elteltével újrahívja a számot. Módosíthatja a beállításokat, például hogy a készülék hányszor végezzen újrahívást, illetve az újrahívások közötti várakozás idejét. <Automatikus újrahívás>
Jelentés nyomtatása a küldés eredményéről
A Fax alapképernyőn a <Kiegészítő>  <Adási eredményjelentés> gomb megnyomásával automatikusan kinyomtathatja a küldési eredményeket felsoroló jelentést.
Ha ezt minden feladathoz be kívánja állítani a <Kiegészítő> képernyőről, akkor válassza a <Csak hiba esetére> vagy <Ki> lehetőséget a <Adási eredményjelentés> beállításnál, majd állítsa a <Nyomtatás engedélyezése a Kiegészítőről> opciót <Be> értékűre.
Ha több telefonvonal van beállítva
A <Kiegészítő>  <Vonalválasztás> gombokkal választhatja ki a fax küldéséhez használni kívánt telefonvonalat. A faxvonal-beállításokra vonatkozó utasításokkal kapcsolatban lásd: Faxvonal-beállítások.
TIPPEK
Küldött dokumentum másolatának mentése
Beállíthatja a készüléken, hogy az elküldött dokumentumok másolatát automatikusan egy fájlkiszolgálóra mentse. A másolatot a készülék elektronikus formátumra, például PDF-fájllá konvertálja, majd menti, így számítógépről egyszerűen megtekintheti annak tartalmát. Küldött dokumentum másolatának mentése
A küldő nevének kiválasztása
A Fax alapképernyőn a <Kiegészítő>   <Feladó neve (TTI)> gombot megnyomva kiválaszthat egy nevet a bejegyzett feladók neveinek listájáról, amelyet feladó információként szerepeltetni kíván. <Feladó nevének (TTI) bejegyzése>
Ha a Felhasználó hitelesítése funkcióval jelentkezik be, akkor a bejelentkezési név megjelenik Küldő neve (TTI) <100> mezőjében.
Beolvasott képek ellenőrzése a küldés előtt
Az Előzetes megtekintés képernyőjén a küldés előtt ellenőrizheti a beolvasott képeket. Beolvasott képek ellenőrzése a küldés előtt (Előzetes megtekintés)
Gyakran használt beállítások bejegyzése
A gyakran használt rendeltetési helyeket és beolvasási beállításokat a készülék egy gombjához egyesítheti a későbbi felhasználás érdekében. Az eredeti dokumentumok beolvasásakor a bejegyzett gomb megnyomásával gyorsan kitöltheti a beállításokat. Gyakran használt funkciók kombinációjának bejegyzése
6W23-04U