Ellenintézkedések az egyes hibakódokhoz

Ha a nyomtatás vagy a beolvasás nem megfelelő, vagy meghiúsul a fax átvitele vagy fogadása, egy „#” jellel kezdődő szám (hibakód) jelenik meg a részletek képernyőn a munkanaplóban vagy a kommunikációkezelési jelentésben (Jelentések és kimutatások nyomtatása). Végezze el a hibakód esetében szükséges ellenintézkedéseket.
A készüléktől függően előfordulhat, hogy nem jelenik meg néhány hibakód.

#001 – #800

#801 – #999

#001

Úgy olvasott be különböző méretű eredeti dokumentumokat, hogy nem állította be a különböző méretű eredeti dokumentumok módot.
Ellenőrizze az eredeti dokumentumokat és a beállításokat, majd olvassa be az eredeti dokumentumot ismét.
Elakadt a papír.
Az elakadt papír eltávolítását követően ellenőrizze a dokumentumokat és a beállításokat, majd olvassa be ismét a dokumentumokat.

#003

A meghatározott időt (64 perc) túllépő kommunikáció hibát okoz.
Csökkentse a felbontást, és kísérelje meg a küldést újra.
Faxok küldésének alapvető műveletei
Dokumentum fogadásakor kérje meg a másik felet, hogy csökkentse a felbontást, ha több részben olvassa be vagy osztja fel a dokumentumot.

#005

35 másodperce nem érkezett válasz a másik féltől.
Ellenőrizze, hogy tud-e kommunikálni a másik fél, és kísérelje meg a küldést ismét.
A másik fél eszköze nem olyan modell, amelyet a G3 támogat.
Ellenőrizze a másik fél eszközét.

#009

Kifogyott a papír.
Töltsön be papírt.
Papír betöltése
A papírmagazin/papírfiók nincs megfelelően behelyezve.
Helyezze be a papírmagazint/papírfiókot teljesen.
Alapvető papírbetöltési módszer

#010

Kifogyott a papír.
Töltsön be papírt.
Papír betöltése

#011

A küldendő dokumentumot nem helyezték el megfelelően.
Helyezze el helyesen az eredeti dokumentumot, és kísérelje meg ismét a küldést a folyamat elejétől.

#012

Nem lehetett elküldeni, mert a másik fél eszközében nincs papír.
Kérje meg a másik felet, hogy töltsön be papírt.

#018

Nem érkezett válasz ismételt tárcsázáskor.
Ellenőrizze, hogy tud-e kommunikálni a másik fél, és tárcsázzon ismét.
Nem lehetett elküldeni, mert a másik fél telefonál stb.
Ellenőrizze, hogy tud-e kommunikálni a másik fél, és kísérelje meg a küldést ismét.
Nem lehetett elküldeni, mert a másik fél eszközének beállítása nem egyezik.
Ellenőrizze a másik fél beállításait, és kísérelje meg a küldést ismét.

#019

Ha távoli fax ügyfélgépről küldi a faxot, nem végezhető el a küldés, mert a távoli fax kiszolgálógép memóriája megtelt.
Próbálja újra elküldeni, miután befejeződött a másik küldés a távoli fax kiszolgálógépre.
Hely felszabadítása céljából törölje a felesleges dokumentumokat és hibadokumentumokat a távoli fax kiszolgálógépről.
Nem tudja elküldeni a dokumentumot, mert a készüléknek nincs elegendő szabad memóriája.
Törölje a hibás vagy aktualitásukat vesztett dokumentumokat, hogy helyet szabadítson fel a memóriában.
A memóriaküldés végrehajtásakor a képet nem lehet elmenteni a memóriába.
Hajtsa végre a memóriaküldést ismét.
Küldje el a dokumentumot közvetlen küldéssel.
Probléma merült fel a beolvasott képpel kapcsolatban a közvetlen küldés során.
Hajtsa végre a közvetlen küldést ismét.

#022

Nem hajtható végre a továbbítás, mert a továbbítás rendeltetési helyeként megadott címzettcsoport tartalmát törölték, vagy az kizárólag postafiókot tartalmazott.
Adjon meg másik rendeltetési helyet, és kísérelje meg a küldést ismét.
Címjegyzékbe bejegyezett címre történő küldéskor a küldést nem lehet elvégezni, mert a rendeltetési helyet törölték a címjegyzékből, miközben a készülék a küldésre várakozott.
Adjon meg másik rendeltetési helyet, és kísérelje meg a küldést ismét.
A küldés nem engedélyezett a faxillesztő programról.
Állítsa a <Fax meghajtó adás engedélyezés> funkciót a <Be> értékre, és kísérelje meg a küldést újra. A faxküldési funkciók korlátozása

#025

A távoli fax ügyfélgépről küldött fax esetében olyan vonalat határoztak meg, amely nem szerepel a távoli fax kiszolgálógépen.
Ellenőrizze a vonalak számát a kiszolgálógépen, és próbálja meg a küldést, miután az ügyfélgép távolifax-továbbítási beállításait összehangolta a kiszolgálógép vonalainak számával.
<Adási vonalak száma>

#033

A másik fél készüléke nem támogatja a bizalmas kommunikációt és az alcímeket.
A küldést bizalmas kommunikáció és alcímek nélkül végezze.

#034

A bizalmas kommunikációhoz megadott bizalmas tárolási hely nem található a másik fél eszközén.
Ellenőrizze a másik fél eszközén a bizalmas tárolási helyet, és kísérelje meg a küldést ismét.
A másik fél készülékében nem elegendő a memória.
Kérje meg a másik felet, hogy szabadítson fel memóriát.

#035

A másik fél készüléke nem támogatja a továbbítás funkciót vagy az alcímeket.
Küldje közvetlenül a másik félnek.

#037

A dokumentumot nem lehet másolni vagy fogadni, mert nincs elegendő szabad memória.
Több memória eléréséhez rendezze el a dokumentumokat a Memória vételi fiókban.
Dokumentumok nyomtatása Memória vételi fiókból
Ha több mint 100 oldalas dokumentumot másol egy műveletben, ossza fel a dokumentumot két vagy több részre, és úgy másolja le.
Több mint 1000 oldalt tartalmazó adat fogadása történt.
A 999. oldal után a készülék minden oldalt töröl, és a megmaradt 999 oldalt nyomtatja vagy tárolja. Kérje meg a másik felet, hogy újra küldje el az 1000. oldalt és a további oldalakat.
Késleltetett küldés vagy újratárcsázott küldés esetén a küldendő dokumentum képadata nem található a memóriában.
Olvassa be ismét az eredeti dokumentumot, és kísérelje meg a küldést újra.
Az ismételt küldésnél válassza a közvetlen küldést.
A készüléknek nincs elegendő szabad memóriája, ezért nem lehetett több rendeltetési helyre küldeni.
Hely felszabadítása céljából törölje a felesleges dokumentumokat és hibadokumentumokat.
Bontsa két vagy több részre a dokumentumot, majd küldje újra.
Csökkentse a felbontást, és kísérelje meg a küldést újra.

#040

Ha távoli fax ügyfélgépről küldi a faxot, nem végezhető el a küldés, mert a távoli fax kiszolgálógép memóriája nem elegendő.
Hely felszabadítása céljából törölje a felesleges dokumentumokat és hibadokumentumokat a távoli fax kiszolgálógépről.
Bontsa két vagy több részre a dokumentumot, majd küldje újra.
Csökkentse a felbontást, és kísérelje meg a küldést újra.
Nem tudja elküldeni a dokumentumot, mert a készüléknek nincs elegendő szabad memóriája.
Törölje a hibás vagy aktualitásukat vesztett dokumentumokat, hogy helyet szabadítson fel a memóriában.
Ossza fel a küldés műveletét több kötegre, ahelyett, hogy egyszerre küldené a dokumentumot minden rendeltetési helyre.
Csökkentse a felbontást, majd próbálja ismét elküldeni a dokumentumot.

#054

A küldési folyamat leállt, mert a készülék telefonszáma nincs bejegyezve.
A készülék telefonszámának és nevének bejegyzését követően kísérelje meg újra a küldést.
<Adás>  <Fax beállítások>  <Vonal beállítás>
<Készülék telefonszám bejegyzése>
<Készüléknév bejegyzése>

#080

A másik fél készülékében nincs beállítva az alcím.
Ellenőrizze a másik fél alcímét, és kísérelje meg újra a küldést.

#081

A másik fél készülékében nincs beállítva a jelszó.
Ellenőrizze a másik fél jelszavát, és kísérelje meg a küldést ismét.

#082

A másik fél készülékében nincs beállítva a lekéréses átvitel.
Kérje meg a másik felet, hogy állítsa be a lekéréses átvitelt, és hajtsa végre újra a lekéréses fogadást.

#083

A készülék és a másik fél eszközének alcíme és jelszava nem egyezik a lekéréses fogadás során.
Ellenőrizze, hogy a készülék és a másik fél eszközének alcíme és jelszava egyezik-e, és kísérelje meg újra a küldést.

#084

Nem végezhető el a lekéréses fogadás, mert a másik fél eszköze nem támogatja a jelszót.
Végezze el a lekéréses küldést jelszó használata nélkül.

#099

A művelet a befejezés előtt leállt.
Hajtsa végre ismét a műveletet.

#102

Az alcím és a jelszó nem egyezik.
Ellenőrizze a másik fél alcímét és jelszavát, és kísérelje meg a küldést ismét.
Nincs elég memória a fogadó fél készülékén.
Kérje meg a fogadó felet, hogy szabadítson fel memóriát.

#107

Nem tudja elküldeni a dokumentumot, mert nincs elegendő szabad memória.
Csökkentse a felbontást, illetve bontsa két vagy több részre a dokumentumot, majd küldje el újra.
Törölje ki a felesleges fájlokat, hogy felszabaduljon a memória egy része.
Fogadott dokumentumok mentése a készülékre (Memóriafogadás)
Ha ez a hiba gyakran jelentkezik, hívja fel a Canon szervizt.

#401

Megtelt a memóriahordozó vagy a fájlszerver, vagy a gyökérkönyvtárban (a memóriahordozó legfelső szintű könyvtárában) elmenthető fájlok száma túllépte a maximálisan engedélyezett értéket.
Törölje a szükségtelen fájlokat a memóriahordozóról vagy a fájlszerverről, vagy hozzon létre új mappát és helyezze át a meglévő fájlokat a létrehozott könyvtárba, így szabadíthat fel helyet a gyökérkönyvtárban.

#402

A memóriahordozóra való átvitel során meghiúsult a képátvitel, mert a megadott fájlnév érvénytelen karaktert (például \ jelet) tartalmazott.
Változtassa meg a fájlnevet a helyes fájlnévre.

#403

A fájlt nem lehetett elmenteni, mert már létezik ugyanezen a néven egy fájl. Általában azonos nevű fájl esetén automatikus átnevezés megy végbe a fájlnévhez való 1 és 999 közötti szám hozzáfűzésével, de a fájlt nem lehetett elmenteni, mert az 1 és 999 között hozzáfűzött számokkal ellátott fájlok már léteznek.
Változtassa meg a fájlnevet, és mentse el a fájlt ismét.

#404

Az írás meghiúsult, mert a memóriahordozó írásvédelme be volt kapcsolva.
Tiltsa le a memóriahordozó írásvédelmét.

#406

Valamely alábbi ok miatt meghiúsult az írás:
A memóriahordozót eltávolították a fájl írása közben.
A hálózaton törölték egy másik készülék Tárhely területét a fájl írása közben.
Ellenőrizze, hogy be van-e helyezve a memóriahordozó, vagy elérhető-e a hálózaton egy másik készülék Tárhely területe, és olvassa be a fájlt ismét.
Nem sikerült átvinni a képeket a memória-adathordozóra ismeretlen hiba miatt. (A csatlakoztatott memória hordozó esetleg nem támogatott fájlrendszerrel van formázva.)
Ellenőrizze a memóriahordozó állapotát és azt, hogy a készülék által támogatott fájlrendszerrel (FAT32/exFAT) formázták-e meg. Ezután ismét próbálja meg végrehajtani a műveletet.
A fájl mérete túllépte a felső határt.
Csökkentse a felbontást vagy az oldalak számát, és újból végezze el a műveletet.

#407

A megadott fájl (vagy mappa) elérési útvonalának teljes hossza túllépi a maximálisan engedélyezett hosszúságot.
Úgy változtassa meg a fájlnevet, hogy a teljes elérési út 256 karakteren belül legyen, vagy változtassa meg a rendeltetési mappát.

#409

A fájlt nem lehetett menteni, mert a rendeltetési helyen menthető fájlok száma elérte a maximális értéket.
Változtassa meg a fájl mentésének rendeltetési helyét.

#410

Nem hajtható végre a tárolás, mert túl sok munka vár tárolásra.
Hajtsa végre a műveletet ismét, ha az egyéb feladatok befejeződtek.

#411

A fájlt már leköti más művelet.
Kis idő múlva próbálja ismét a műveletet.

#701

A Részlegazonosító nem létezik vagy a jelszó megváltozott.
Ha Felhasználói hitelesítést használ, osszon ki a felhasználókhoz Részlegazonosítót. Ha Részlegazonosítói hitelesítést használ, adja meg az ismételt bejelentkezéshez az új Részlegazonosítót és a PIN-kódot.
A <Megenged nyomtatási munkát ismeretlen IDvel> vagy <Allow Remote Scan Jobs with Unknown IDs> lehetőségnél a fogadás beállításának értéke <Ki>.
Állítsa a <Megenged nyomtatási munkát ismeretlen IDvel> és a <Megenged távoli beolvasást ismeretlen IDvel> lehetőséget a <Részlegazonosító-kezelés> pontban <Be> értékre.
A Részlegazonosító-kezelés beállítása
Nem lehetett végrehajtani a küldést, mert a távoli fax ügyfélgépének nem sikerült a távoli fax kiszolgálógép hitelesítése.
Ha a Részlegazonosító-kezelés be van állítva a távoli fax kiszolgálógépen, jelentkezzen be a távoli fax ügyfélgépére a távoli fax kiszolgálógépen beállított Részlegazonosító és PIN-kód használatával.

#702

A küldést nem sikerült végrehajtani, mert megtelt a memória.
Várjon. Az egyéb küldés befejezését követően kísérelje meg újra a küldést.

#703

Hiba történt a kép átalakítása során.
Csökkentse a felbontást, majd próbálja ismét elküldeni a dokumentumot.
Nem lehetett írni, mert a memória képterülete megtelt.
Az egyéb küldés befejezését követően kísérelje meg újra a küldést.
Törölje a felesleges fájlokat a Fax/I-Fax vételi fiókban. Ha még mindig fennáll a probléma, indítsa újra a készüléket.
A készülék bekapcsolása

#704

Ismeretlen hiba lépett fel a rendeltetésihely-információk címjegyzékből történő lekérésekor.
Ellenőrizze a rendeltetési hely beállításait. Ha még mindig fennáll a probléma, indítsa újra a készüléket.
A készülék bekapcsolása

#705

A küldés leállt, mert a képadat mérete túllépte a Beállítások/Bejegyzés lehetőségnél beállított maximális értéket.
Állítsa be a legnagyobb küldhető adat méretét. Az I-Fax funkció használatakor válasszon kisebb felbontást vagy csökkentse az egyszerre küldött képek számát annak érdekében, hogy a küldés ne lépje túl a maximális adatméretet. A másik fél feltételeitől függően ossza fel az adatokat.
<Legnagyobb küldhető adatmennyiség>

#706

A Távvezérlésben címjegyzék importálása/exportálása vagy másik, küldést végző összetevő használta volt folyamatban.
Az egyéb művelet befejezését követően kísérelje meg újra a küldést.

#711

A memória megtelt. Ha törli a felesleges fájlokat a memóriából, lehetségessé válhat a küldés.
A felesleges fájlok törlését követően kísérelje meg ismét a küldést.

#712

A memória megtelt. A memóriában a felesleges fájlok törlését követően kísérelje meg ismét a végrehajtást.
A felesleges fájlok törlését követően kísérelje meg ismét a küldést.

#713

Az URL küldése előtt a Fax/I-Fax vételi fiókban törölték a dokumentumot.
A dokumentum Fax/I-Fax vételi fiókban való mentését követően kísérelje meg a küldést ismét.

#715

A használandó tanúsítvány nem található a digitális aláírással ellátott e-mail küldése során.
Az eszközaláírás használatakor állítsa be a készülék e-mail-címét (Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása), majd hozza létre az eszközaláírás tanúsítványát (Eszközaláírási tanúsítvány előállítása). Ha az eszközaláírás tanúsítványát már létrehozta, hozza létre ismét. Felhasználói aláírás használatakor jegyezze be ismét a tanúsítványt a felhasználói aláíráshoz (Felhasználói aláírási tanúsítvány bejegyzése).
Ellenőrizze, lejárt vagy érvénytelenített tanúsítvány van-e használatban. Továbbá ellenőrizze, hogy érvénytelen-e a tanúsítványlánc.

#716

A rendeltetési hely nyilvános kulcs tanúsítványa nem található.
Jegyezze be a rendeltetési hely nyilvános kulcs tanúsítványát a készülékbe.
S/MIME tanúsítvány bejegyzése
Ellenőrizze, lejárt vagy érvénytelenített tanúsítvány van-e használatban. Továbbá ellenőrizze, hogy érvénytelen-e a tanúsítványlánc.

#749

A műveletet nem lehetett végrehajtani, mert a kijelzőn szervizüzenet jelenik meg.
Kapcsolja KI a főkapcsolót, majd kapcsolja BE a főkapcsolót újra. Ha továbbra is hibát tapasztal, akkor kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolóval, húzza ki a villásdugót az aljzatból, majd lépjen érintkezésbe a szervizzel.
A készülék kikapcsolása
A készülék bekapcsolása

#751

A szerver nem működik, illetve a hálózat le van választva (vagy nem tudott kapcsolódni a címhez, vagy a kapcsolat megszakadt, mielőtt a feladat befejeződött).
Ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e a szerver.
Ellenőrizze a hálózat állapotát.
Ha a rendeltetési hely az IIS 6.0 with Windows Server 2003-at használja, és a WebDAV-szerver hitelesítési módja a kivonatoló hitelesítés, állítsa az <Osztott, darabolt WebDAV adás> lehetőséget a <Be> értékre a WebDAV-val való proxyn keresztüli küldéshez a TLS-kommunikáció használatával.
<Osztott, darabolt WebDAV adás>
Az IP cím nincs beállítva.
Ellenőrizze a <TCP/IP beállítás> értékét a <Beállítások> alatt.
<Hálózat>  <TCP/IP beállítás>
Nem sikerült a küldés az SMB-szerverre (az SMB-vel feltárt másik imageRUNNER ADVANCE sorozatú készülék Tárhely területét is beleértve), mert fájlkiszolgáló-böngészés van folyamatban Windows használatával (SMB).
Ha a késleltetett küldés során hiba lép fel, zárja be a <Tallózás> képernyőt, és olvassa be, majd küldje el ismét a dokumentumot.
Ha hiba történik egy fogadott fax/I-fax fájl SMB-szerverre történő továbbítása során, olvassa be a fogadott fájl kinyomtatott változatát, és küldje el a továbbítási címre.
Az eredetik beolvasásának alapvető műveletei
Elkerülheti a hibákat, ha FTP protokollt használ a kiszolgálókra történő küldéshez.

#752

A szerver nem működik, illetve a hálózat le van választva.
Ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e az SMTP-szerver.
Ellenőrizze a hálózat állapotát.
Az e-mail/I-fax SMTP-szerverhez megadott névbeállítása helytelen, vagy nincs beállítva e-mail-cím vagy tartománynév.
Ellenőrizze az SMTP-szerver név-, e-mail-cím- és tartománynév-beállítását a <Kommunikációs beállítások> lehetőségnél.
Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása

#753

TCP/IP hiba (szoftvercsatorna-vagy kiválasztási hiba stb.) lépett fel e-mail küldése vagy távoli fax ügyfélgépről indított faxküldés során.
Ellenőrizze a hálózati kábel és a csatlakozó állapotát. Ha még mindig fennáll a probléma, indítsa újra a készüléket.
A készülék bekapcsolása

#755

A távoli fax ügyfélgépről nem lehetett faxot küldeni, mert a TCP/IP nem működik megfelelően.
Ellenőrizze a <TCP/IP beállítás> értékét a <Beállítások> alatt.
<Hálózat>  <TCP/IP beállítás>
Az IP cím nincs beállítva.
Ellenőrizze a <TCP/IP beállítás> értékét a <Beállítások> alatt.
<Hálózat>  <TCP/IP beállítás>
Ha kiválasztotta a <Vezetékes LAN + Vezeték nélküli LAN> lehetőséget a <Vezetékes/vezeték nélküli LAN választás> pontban, ellenőrizze az <Alvonal beállításai> értékét is a <Beállítások> alatt.
<Hálózat>  <Alvonal beállításai>
A készülék bekapcsolásakor a DHCP vagy az Auto IP nem rendelt hozzá a készülékhez IP-címet.
Ellenőrizze a <TCP/IP beállítás> értékét a <Beállítások> alatt.
<Hálózat>  <TCP/IP beállítás>
Ha kiválasztotta a <Vezetékes LAN + Vezeték nélküli LAN> lehetőséget a <Vezetékes/vezeték nélküli LAN választás> pontban, ellenőrizze az <Alvonal beállításai> értékét is a <Beállítások> alatt.
<Hálózat>  <Alvonal beállításai>

#759

A fájl mentési helyeként szolgáló Postafiók URL-jének küldése során hiba lépett fel.
Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

#761

A digitális aláírással ellátott PDF-/XPS-fájlt küldése során a fájlt nem lehetett elküldeni, mert a készülékben beállított tanúsítvány vagy kulcspár hibás volt, vagy nem lehetett hozzáférni.
Ha használói aláírással küld PDF-/XPS-fájlt, ellenőrizze, nem hibás-e a felhasználói tanúsítvány. Ha a felhasználói tanúsítvány hibás, telepítse újra.
Digitális aláírás hozzáadása a küldött fájlokhoz
Felhasználói aláírási tanúsítvány bejegyzése
Ha eszközaláírással küld PDF/XLS fájlt, ellenőrizze, hogy hibás-e az eszköztanúsítvány. Ha az eszköztanúsítvány hibás, generálja újra.
Eszközaláírási tanúsítvány előállítása

#762

Nem sikerült a küldés engedélyezett tartományként be nem jegyzett tartományra, mert a <Rendeltetési tartomány korlátozás> a <Be> értékre van állítva.
Állítsa a <Rendeltetési tartomány korlátozás> lehetőséget a <Ki> értékre, vagy jegyezze be a tartományt engedélyezett tartományként, és kísérelje meg újra a küldést.
A küldési rendeltetési hely tartományának korlátozása

#766

Lejárt a digitális aláírásos PDF-/XPS-fájl küldéséhez szükséges tanúsítvány.
Frissítse a tanúsítványt, vagy használjon érvényes tanúsítványt.
Ha nem járt le a tanúsítvány, állítsa be megfelelően az időt a készüléken.
A dátum és az idő beállítása

#769

A küldési funkció használati kísérleteinek száma elérte a felső határt.
Ha folytatni kívánja a funkció használatát, vásárolja meg a hivatalos kiegészítő terméket.

#770

A WebDAV-szerverrel való küldés nem sikerült, mert a WebDAV-szerver vagy a proxyszerver nem támogatja a TLS-kommunikációt.
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.
Ha proxyn keresztül küld, ellenőrizze a proxyszervert.
A küldést nem lehetett végrehajtani, mert a TLS-szervertanúsítvány érvényesítésekor érvényesítési hiba lépett fel a WebDAV-szerverrel való küldéskor, mivel a <TLS tanúsítvány ellenőrzés WebDAV adáshoz> lehetőség <Be> értékre van állítva.
Ellenőrizze, hogy a WebDAV-szerver részéről a TLS-szervertanúsítvány aláírásához használt CA tanúsítvány be van-e jegyezve a készülékre.
Ellenőrizze, hogy a WebDAV-szerver részéről érvényes-e a TLS-szervertanúsítvány.
Ellenőrizze, hogy a TLS-szervertanúsítvány önaláírt tanúsítvány-e.
A műveletet nem lehetett végrehajtani, mert a TLS-szervertanúsítvány érvényesítése során érvényesítési hiba lépett fel a másik szerverhez való hozzáférés során, mivel a <TLS tanúsítv. ellenőrzés hálózati h.féréshez> lehetőség <Be> értékre van állítva.
Ellenőrizze, hogy a WebDAV-szerverként feltárt másik imageRUNNER ADVANCE készülék Tárhely TLS-szerver aláírásához használt CA tanúsítványa be van-e jegyezve a készülékbe.
Ellenőrizze, hogy a WebDAV-szerverként feltárt másik imageRUNNER ADVANCE készülék Tárhely TLS-szervertanúsítványa helyes-e.
Ellenőrizze, hogy a TLS-szervertanúsítvány önaláírt tanúsítvány-e.

#771

Hibás a távoli faxszerver címének beállítása.
Ellenőrizze a <Távoli fax adási beállítás> menüpontot.
<Távoli fax szerver cím>
A távoli faxszerver nem működik.
Ellenőrizze, hogy a távoli faxszerver megfelelően működik-e.
A hálózat le van választva.
Ellenőrizze a hálózat állapotát.
Nem lehetett kapcsolódni a távoli faxszerverhez, mert a DNS-szervert nem lehetett csatlakoztatni.
Ellenőrizze a DNS-szerver nevének beállítását.
DNS-beállítások elvégzése
Ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e a DNS-szerver.

#772

A hálózat le van választva.
Ellenőrizze a hálózat állapotát.

#773

Ha a <Format PDF to PDF/A> lehetőség <Be > értékre van állítva, nem elérhető PDF-funkciók.
Törölje a Titkosítást és a Látható aláírások beállítást. Másik megoldásként állítsa a <Format PDF to PDF/A> lehetőséget <Ki> értékre.
<PDF formátum PDF/A>

#801

A levelezőszervernél az SMTP-szerverrel való kommunikáció során egy probléma miatt időtúllépés történt az e-mail küldése vagy I-Fax küldése/fogadása közben.
Ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e az SMTP-szerver.
Ellenőrizze a hálózat állapotát.
Az SMTP-szerverhez való kapcsolódás során az SMTP-szerverről hibaüzenet érkezett. Hibás a cím beállítása. A fájlszerverre való küldés során a szervernél fellépő probléma miatt hiba történt.
Ellenőrizze az SMTP megfelelő működését, a hálózat állapotát, a rendeltetési hely beállításait, valamint a fájlszerver állapotát és beállításait.
Ha nincs beállítva az e-mail küldése, akkor felhasználónév és jelszó szükséges.
Ellenőrizze a <SMTP hitelesítés (SMTP AUTH)> értékét a <Hitelesítés/Titkosítás> alatt.
SMTP-hitelesítés beállítása
Olyan rendeltetési helyre küldött, amelynek nincs írási jogosultsága.
Ellenőrizze a rendeltetési hely beállításait.
A fájlszerverre való küldéskor azonos nevű fájl létezett, amely nem engedte a fájlok felülírását.
A fájlszervernél változtassa meg a beállításokat, hogy a fájlokat felülírhassa. Másik lehetőségként vegye fel a kapcsolatot a szerver rendszergazdájával.
Változtassa meg a fájlnevet.
Helytelen volt a fájlkiszolgálóra történő küldéskor megadott mappanév vagy jelszó.
Ellenőrizze a mappa nevét és a jelszót.

#802

Helytelen a <Kommunikációs beállítások> lehetőségnél megadott SMTP-szerver neve.
Ellenőrizze a <Kommunikációs beállítások> lehetőségnél beállított SMTP-szerver nevét.
Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása
Helytelen a <DNS beállítás> lehetőségnél megadott DNS-szerver címe.
Ellenőrizze a DNS-beállításokban megadott DNS-szerver címét.
DNS-beállítások elvégzése
A DNS szerverhez nem sikerült kapcsolódni.
Ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e a DNS szerver.
A rendeltetési helyként megadott FTP-szerver beállításai helytelenek.
Ellenőrizze a rendeltetési helyként megadott FTP-szervert.
Az FTP-szerverhez nem sikerült kapcsolódni.
Ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e az FTP szerver.

#803

Az összeköttetést a vételi oldal megszakította az összes oldal átvitele előtt.
Adja meg újra a csoport címét, és próbálja meg újra.

#804

A fájlszerverre való küldéskor nincs a megadott elérési útnak megfelelő mappa.
Ellenőrizze a rendeltetési helyet.
Nincs hozzáférési jogosultsága a mappához vagy a fájlhoz. Az is lehetséges, hogy egy másik művelet törölte a mappát vagy a fájlt.
A szervernél engedélyezze a hozzáférést a mappához. Másik lehetőségként vegye fel a kapcsolatot a szerver rendszergazdájával.

#805

Nem lehetett az SMB-szerverre küldeni, mert nem volt elegendő szabad hely a szerveren.
Hely felszabadítása céljából törölje a felesleges dokumentumokat és hibadokumentumokat a szerverről. Másik lehetőségként vegye fel a kapcsolatot a szerver rendszergazdájával.

#806

Helytelen a fájlkiszolgálóra történő küldéskor megadott felhasználónév vagy jelszó.
Ellenőrizze a felhasználónevet vagy a jelszót.
Helytelen az e-mail/I-fax küldésekor megadott rendeltetési hely.
Ellenőrizze az e-mail/I-fax rendeltetési helyét.

#807

Nincs hozzáférési jogosultsága a megadott könyvtárhoz.
Állítsa be a szerverkönyvtár hozzáférési jogosultságait, vagy küldjön olyan könyvtárba, amelyhez van hozzáférési jogosultsága. Másik lehetőségként vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

#809

Az SMB-szerverre való küldéskor már létezik azonos nevű fájl, és a fájlok felülírása nem engedélyezett.
Változtassa meg a fájlnevet, és kísérelje meg a küldést újra.
Az SMB-szervernél változtassa meg a beállításokat, hogy a fájlok felülírhatók legyenek. Másik lehetőségként vegye fel a kapcsolatot a szerver rendszergazdájával.
Ha az SMB-szerverre küldéskor a szerver válasza lassú volt, ez a készüléknél a várakozási idő túllépését okozta az adat elküldése vagy a továbbítás befejezése előtt.
Állítson be hosszabb várakozási időt az SMB-ügyfélhez az <Időtúllépés> lehetőségnél.
SMB-beállítások elvégzése

#810

POP-szerver-kapcsolódási hiba történt I-fax fogadása során.
Ellenőrizze a POP-szerver beállításait a <Kommunikációs beállítások> lehetőségnél.
Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása
Ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e a POP-szerver. Ellenőrizze a hálózat állapotát.
A POP-szerverhez való kapcsolódás során a POP-szerverről hibaüzenet érkezett. Az is lehetséges, hogy a szervernél időtúllépés miatti hiba lépett fel.
Ellenőrizze a POP-szerver beállításait a <Kommunikációs beállítások> lehetőségnél.
Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása
Ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e a POP-szerver. Ellenőrizze a hálózat állapotát.

#813

I-fax fogadásakor POP-szerver hitelesítési hiba (felhasználóifiók-hiba vagy jelszóhiba) lépett fel.
Ellenőrizze a POP-szerver beállításait a <Kommunikációs beállítások> lehetőségnél.
Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása

#815

Nem jelentkezhet be a szerverre, mert a gép éppen nyomtat egy, a szerverre küldött dokumentumot. Többszörös kapcsolat nem lehetséges.
Mielőtt megpróbálná újból elküldeni az adatot, várjon kis ideig, vagy állítsa le a PServer-t.

#816

Nem lehetett végrehajtani a küldést a Részlegazonosító-kezelésben beállított maximális nyomtatási szám túllépése miatt.
Hívja a rendszerkezelőt.

#818

A fogadott adatok fájlformátuma olyan volt, amelyet nem lehet kinyomtatni.
Kérje meg a másik felet, hogy változtassa meg a fájlformátumot, vagy küldje el újra.

#819

A nem kezelhető adat fogadása megtörtént. Érvénytelen a MIME-információ.
Kérje meg a másik felet, hogy ellenőrizze a beállításokat, és küldje el újra.

#820

A nem kezelhető adat fogadása megtörtént. Érvénytelen a BASE64 vagy az uuencode.
Kérje meg a másik felet, hogy ellenőrizze a beállításokat, és küldje el újra.

#821

A nem kezelhető adat fogadása megtörtént. TIFF-elemzési hiba lépett fel.
Kérje meg a másik felet, hogy ellenőrizze a beállításokat, és küldje el újra.

#822

A nem kezelhető adat fogadása megtörtént. A képet nem lehet dekódolni.
Kérje meg a másik felet, hogy ellenőrizze a beállításokat, és küldje el újra.

#825

A végrehajtandó feladat Részlegazonosítóját és PIN-kódját, vagy a foglalt feladatot törölték, vagy megváltoztatták a PIN-kódot.
Hajtsa végre a feladatot a módosított részlegazonosítóval és PIN-nel.

#827

A nem kezelhető adat fogadása megtörtént. Nem támogatott MIME-információt tartalmazott.
Kérje meg a másik felet, hogy ellenőrizze a beállításokat, és küldje el újra.

#828

A HTML-adat fogadása megtörtént.
Kérje meg a másik felet, hogy változtasson a HTML-től eltérő formátumra, vagy küldje el újra.

#829

Több mint 1000 oldalt tartalmazó adat fogadása történt.
A 999. oldal után a készülék minden oldalt töröl, és a megmaradt 999 oldalt nyomtatja vagy tárolja. Kérje meg a másik felet, hogy újra küldje el az 1000. oldalt és a további oldalakat.

#830

DNS-hibaértesítés érkezett, mert helytelenek voltak az I-fax-cím vagy a rendeltetési hely feltételei.
Ellenőrizze a megadott I-fax-cím és a rendeltetési hely feltételeit.
DNS-hibaértesítés érkezett, mert a küldött fájl mérete túllépte a levelezőszerver által megengedett maximális méretet.
Változtassa meg a beállítást a <Legnagyobb küldhető adatmennyiség> lehetőségnél úgy, hogy a küldendő fájl mérete ne lépje túl a levelezőszerver által engedélyezett méretet.
<Legnagyobb küldhető adatmennyiség>
Ellenőrizze a levelező kiszolgálót, a DNS szervert és a hálózatot.

#831

SMTP használata mellett nem lehetett I-fax dokumentumot fogadni a Tűzfalbeállítások Fogadási szűrője miatt.
Állítsa be újra a Tűzfalbeállításokban a Fogadási szűrőt.
IP-címek megadása a tűzfalbeállításokban

#832

Nem lehetett elküldeni a DSN-e-mailt, mert az e-mail-beállítások és a hálózati beállítások nem voltak megadva a <Kommunikációs beállítások> lehetőségnél.
Ellenőrizze a <Kommunikációs beállítások>, <DNS beállítás>, és <IP cím beállítás> lehetőséget.
Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása
DNS-beállítások elvégzése
IP-cím beállítása
A levelezőszerver vagy a DNS-szerver problémája miatt nem lehetett DNS-e-mailt küldeni.
Ellenőrizze a levelező kiszolgálót és a DNS szervert.

#833

Nem lehetett MDN- (üzenetdiszponálási visszajelzés) e-mailt küldeni, mert nem voltak megadva TCP-/IP-beállítások.
Ellenőrizze a <Kommunikációs beállítások>, <DNS beállítás>, és <IP cím beállítás> lehetőséget.
Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása
DNS-beállítások elvégzése
IP-cím beállítása
A levelezőszerver vagy a DNS-szerver problémája miatt nem lehetett MDN- (üzenetdiszponálási visszajelzés) e-mailt küldeni.
Ellenőrizze a levelező kiszolgálót és a DNS szervert.

#834

MDN-hibaértesítés érkezett, mert helytelenek volt az I-fax-cím vagy a rendeltetési hely feltételei.
Ellenőrizze a megadott I-fax-cím és a rendeltetési hely feltételeit.
MDN-hibaértesítés érkezett, mert a levelezőszerverrel vagy a hálózattal kapcsolatban probléma lépett fel.
Ellenőrizze a levelezőszerver és a hálózat állapotát.
MDN-hibaértesítés érkezett, mert a másik félnél probléma lépett fel, például megtelt a memória.
Ellenőrizze a másik fél feltételeit és állapotát.

#835

Túllépte az I-faxszal elérhető szöveges sorok maximális számát.
Kérje meg a másik felet, hogy csökkentse a szöveges sorok számát az üzenet szövegében, és küldje el ismét.

#837

Olyan állomástól érkezett csatlakozási kérelem, amelynek csatlakozása korlátozva van a Tűzfalbeállítások Fogadási szűrő beállításaiban.
Ellenőrizze a Tűzfalbeállításokban a Fogadási szűrő beállításokat. Ez a jogosulatlan hozzáférésen keresztüli hekkerkísérletet is jelölhet.
IP-címek megadása a tűzfalbeállításokban

#838

A küldési funkció használatához szükséges licenc lejárt.
Vásároljon licencet a küldési funkcióhoz.

#839

Helytelen a <Kommunikációs beállítások> lehetőségnél beállított felhasználónév vagy jelszó.
Ellenőrizze az SMTP-hitelesítés felhasználónevének és jelszavának beállításait (SMTP AUTH) a <Kommunikációs beállítások> lehetőségnél.
Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása

#841

A levelezőszerverrel megosztott titkosítási algoritmus nem létezik e-mail- vagy I-fax-átvitelhez.
Állítsa a <TLS (POP) engedélyezés> vagy a <TLS engedélyezés (SMTP TX)> lehetőséget a <Kommunikációs beállítások> alatt <Ki> értékre.
Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása
Vegye fel az általános titkosítási algoritmust a levelezőszerver beállításai közé.

#842

Az ügyféltanúsítványt használó levelezőszerver hitelesítést kért e-mail- és I-fax-átvitelhez.
Állítsa a <TLS (POP) engedélyezés> vagy a <TLS engedélyezés (SMTP TX)> lehetőséget a <Kommunikációs beállítások> alatt <Ki> értékre.
Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása
Változtassa meg a levelezőszerver beállításait, hogy ne kérjen ügyféltanúsítványt.
A küldést nem lehetett végrehajtani, mert a TLS-szervertanúsítvány érvényesítése során érvényesítési hiba lépett fel az SMTP-szerverrel való küldéskor, mivel a <TLS tanúsítvány ellenőrzése SMTP adáshoz> lehetőség <Be> értékre van állítva.
Ellenőrizze a Távvezérlést, hogy az SMTP-szerver részéről a TLS-szervertanúsítvány aláírásához használt CA tanúsítvány be van-e jegyezve a készülékre.
Ellenőrizze, hogy az SMTP-szerver részéről érvényes-e a TLS-szervertanúsítvány.
Ellenőrizze, hogy a TLS-szervertanúsítvány önaláírt tanúsítvány-e.

#843

Nagy eltérés van a KDC- (Key Distribution Center, azaz kulcsszolgáltató) szerver pontos ideje és a készüléken beállított pontos idő között.
Állítsa be az aktuális dátumot és a pontos időt a <Date/Time Settings> lehetőségnél.
A dátum és az idő beállítása
Állítsa be a pontos időt a KDC- (Key Distribution Center) szerveren.

#844

A POP-szerverrel való TLS-protokollal titkosított kommunikáció végrehajtása meghiúsult az SMTP előtti POP-szerverrel végzett küldéskor.
Ellenőrizze a POP-szerver TLS-protokollal titkosított kommunikáció beállításait.
Állítsa a <TLS (POP) engedélyezés> beállítást a <Ki> értékre a <Kommunikációs beállítások> lehetőségnél. Ha nem oldódik meg a probléma, állítsa a <POP hitelesítés adás előtt> lehetőséget <Ki> értékre a <Kommunikációs beállítások> alatt, és az SMTP előtt kapcsoljon a POP-tól eltérő beállításra.
Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása
A küldést nem lehetett végrehajtani, mert a TLS-szervertanúsítvány érvényesítésekor érvényesítési hiba lépett fel a POP-szerverrel való kommunikáció során, mivel a <TLS tanúsítvány ellenőrzés POP vételhez> lehetőség <Be> értékre van állítva.
Ellenőrizze a Távvezérlésben, hogy a POP-szerver részéről a TLS-szervertanúsítvány aláírásához használt CA tanúsítvány be van-e jegyezve a készülékre.
Ellenőrizze, hogy a POP-szerver részéről érvényes-e a TLS-szervertanúsítvány.
Ellenőrizze, hogy a TLS-szervertanúsítvány önaláírt tanúsítvány-e.

#845

A POP-hitelesítés végrehajtása (POP AUTH) meghiúsult az SMTP előtti POP-szerverrel való küldéskor.
Ellenőrizze a <POP szerver>, a <POP bejelentkezési név> és a <POP jelszó> beállítását a <Kommunikációs beállítások> alatt.
Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása
Ellenőrizze a POP-szerver POP-hitelesítési beállításait.
Válassza ki a <Szabványos> vagy a <APOP> értéket a <POP hitelesítési módszer> lehetőségnél a <Kommunikációs beállítások> alatt. Ha nem oldódik meg a probléma, állítsa be a <POP hitelesítés adás előtt> lehetőséget <Ki> értékre a <Kommunikációs beállítások> alatt, és az SMTP előtt kapcsolja a kommunikációs beállításokat a POP-tól eltérő beállításra.
Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása

#846

A POP-hitelesítés (APOP) végrehajtása meghiúsult az SMTP előtti POP-szerverrel való küldéskor.
Ellenőrizze a <POP szerver>, a <POP bejelentkezési név> és a <POP jelszó> beállítását a <Kommunikációs beállítások> alatt.
Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása
Ellenőrizze a POP-szerver APOP-beállításait.
Válassza ki a <Szabványos> vagy a <POP HITE LESÍTÉS> értéket a <POP hitelesítési módszer> lehetőségnél a <Kommunikációs beállítások> alatt. Ha nem oldódik meg a probléma, állítsa be a <POP hitelesítés adás előtt> lehetőséget <Ki> értékre a <Kommunikációs beállítások> alatt, és az SMTP előtt kapcsolja a kommunikációs beállításokat a POP-tól eltérő beállításra.
Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása

#847

Nem lehetett menteni a fogadott fájlt a Bizalmas fax vételi fiókba, mert a Postafiók vagy a Fax/I-Fax vételi fiók memóriája megtelt.
Törölje a szükségtelen fájlokat a Bizalmas fax vételi fiókból és a Memória vételi fiókból.
Dokumentumok nyomtatása Memória vételi fiókból
A fogadott dokumentumok privát jellegének megőrzése

#848

A felosztott és elküldött e-mail egyesítése során hiba lépett fel.
Előfordulhat, hogy a felosztott adatot törölték. Ha törli az osztott adatot, nem állítható össze befejezett dokumentummá, még ha a maradék adatot később fogadja is a készülék. Kérje meg a küldőt, hogy küldje el ismét az adatot.

#851

Nem lehetett elmenteni a nyomtatási feladatot, mert megtelt a memória.
Ellenőrizze a rendelkezésre álló memória mennyiségét, és hajtsa végre a feladatot ismét.

#852

A feladat végrehajtása közben a készüléken kikapcsolták a főkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a csatlakozó biztonságosan csatlakozik-e, és kísérelje meg újra a feladat elvégzését.

#853

A memória megtelt.
Csökkentse az oldalak számát vagy ellenőrizze, hogy a feldolgozásra váró feladatok száma csökkent-e, és hajtsa végre a feladatot ismét.

#856

A művelet végrehajtása leállt, mert az átmeneti adatmentés memóriaterülete megtelt.
Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

#857

A törölt feladat vagy időtúllépés miatt leállt a nyomtatás a fogadás során.
Ha időtúllépés következett be, ellenőrizze a hálózat állapotát.

#858

Érvénytelen az adat.
Ellenőrizze, hogy a nyomtatási protokollt, valamint a nyomtatási beállításokat támogatja-e a készülék.

#859

Tömörítési hiba történt a képadatban.
Ellenőrizze az eredeti dokumentumokat és a beállításokat, majd kísérelje meg a beolvasást.

#860

A papírelakadást követően, illetve a nem kompatibilis lapleíró nyelv vagy nem egyesíthető beállítások miatt meghiúsult a helyreállítás.
Ellenőrizze a papír vagy a feladat beállításait.

#861

Hiba történt a nyomtatási adat vagy a képadat feldolgozása közben.
Ellenőrizze a kép méretét vagy a papírméretet, valamint a színspecifikáció beállításait.

#862

Megjelennek a nem támogatott és nem kombinálható beállítások, továbbá azok, amelyek más módon lépik túl a készülék korlátozásait.
Ellenőrizze a feladat beállításait.

#863

Leállt a feladat, mert a nyomtatási adat feldolgozása közben inicializációs műveleteket hajtottak végre.
Próbálja meg újra elvégezni a munkát.

#864

Nem lehetett megfelelően érzékelni a külső vezérlőt, vagy hiba lépett fel a nyomtatási adat továbbítása során.
Ellenőrizze a vezérlőt és a nyomtatási adatot.

#865

A nyomtatáshoz szükséges funkciók jelenleg korlátozottak.
Ellenőrizze a készülék és a feladat beállításait.

#866

A feladatot a biztonsággal kapcsolatos beállítások leállították.
Ha a feladatot a nyomtatóillesztő programról hajtja végre, használja a megfelelő jogosultságok felhasználói információit.
Ha a feladatot a vezérlőpanelről hajtja végre, jelentkezzen be megfelelő jogosultságokkal rendelkező felhasználóként.
A biztonsággal kapcsolatos beállítások az alábbiak:
A <Távoli eszköz feladat korlát. felhaszn. hitelesítés nélkül> lehetőség beállítása <Be>
A <Hitelesítés tiltása Részlegazonosítóval és PIN-nel> lehetőség beállítása <Be>
Az <ACCESS MANAGEMENT SYSTEM használata> lehetőség beállítása <Be>
A <Nyomtatás meghajtóról AMS nyomtatómeghajtó bővítmény nélkül> lehetőség beállítása <Korlátozás>
A nyomtatási funkciót korlátozzák a felhasználói szerep beállításai*
*A felhasználói szerep beállításaival kapcsolatos információkat lásd: ACCESS MANAGEMENT SYSTEM rendszergazdai útmutatója.

#868

A WebDAV-szerverrel végzett küldés során a rendeltetési hellyel való kommunikáció meghiúsult, és proxyn keresztüli hozzáférést kért (305. sz. HTTP-hiba: Proxy használata).
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.
Ellenőrizze a proxy beállításait.
Proxy beállítása

#869

A WebDAV-szerverrel való küldés során a hitelesítés meghiúsulását jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (401. sz. HTTP-hiba: Jogosulatlan).
Ellenőrizze a felhasználónevet vagy a jelszót.
Ellenőrizze a WebDAV-szerver biztonsági beállításait.

#870

A WebDAV-szerverrel való küldés során a kérés visszautasítását jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (403. sz. HTTP-hiba: Tilos).
Némi várakozást követően kísérelje meg a küldést ismét.
Ellenőrizze a rendeltetési hely beállításait.
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.

#871

A WebDAV-szerverrel való küldés során a megadott mappa nem található állapotot jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (404. sz. HTTP-hiba: Nem található/409: Ütközés/410: Elveszett).
Ellenőrizze a rendeltetési hely beállításait.

#872

A WebDAV-szerverrel való küldés során a hozzáférés nem engedélyezett állapotot jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (405. sz. HTTP-hiba: Nem engedélyezett metódus).
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.

#873

A WebDAV-szerverrel való küldés során a proxyhitelesítés meghiúsulását jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (407. sz. HTTP-hiba: Proxyhitelesítés szükséges).
Ellenőrizze a proxy beállításait.
Proxy beállítása

#874

A WebDAV-szerverrel való küldés során az időtúllépés bekövetkezését jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (408. sz. HTTP-hiba: Kérés időtúllépés).
Némi várakozást követően kísérelje meg a küldést ismét.
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.

#875

A WebDAV-szerverrel való küldés során a darabolt átvitel visszautasítását jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (411. sz. HTTP-hiba: Hossz szükséges).
Állítsa a <Osztott, darabolt WebDAV adás> beállítást a <Ki> értékre.
<Osztott, darabolt WebDAV adás>
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.

#876

A WebDAV-szerverrel való küldés során az adat túl nagy méretét jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (413. sz. HTTP-hiba: Túl nagy a kérelemegység).
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.

#877

A WebDAV-szerverrel való küldés során a túl hosszú URI-t (állomásnév és mappaelérési út) jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (414. sz. HTTP-hiba: A kérelmi URI túl hosszú).
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.

#878

A WebDAV-szerverrel való küldés során a szerver részéről a kérés végrehajtását megakadályozó nem várt helyzetet jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (500. sz. HTTP-hiba: Belső szerverhiba).
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.

#879

A WebDAV-szerverrel való küldés során a kérés végrehajtásához szükséges funkciókat nem támogató szervert jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (501. sz. HTTP-hiba: Nincs megvalósítva).
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.
A nem TLS-kommunikációval a proxyn keresztül végzett küldés során állítsa az <Osztott, darabolt WebDAV adás> lehetőséget <Ki> értékre.
<Osztott, darabolt WebDAV adás>

#880

A WebDAV-szerverrel való küldés során a felette lévő szerverrel végzett kommunikáció meghiúsulását jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (502. sz. HTTP-hiba: Hibás átjáró).
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.
Ellenőrizze a proxyszerver beállításait.

#881

A WebDAV-szerverrel való küldés során jelenleg nem kezelhető kéréseket jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (503. sz. HTTP-hiba: A szolgáltatás nem érhető el).
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.

#882

A WebDAV-szerverrel való küldés során a felette lévő szerverrel végzett kommunikáció meghiúsulását jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (504. sz. HTTP-hiba: Átjáró időtúllépése).
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.
Ellenőrizze a proxyszerver beállításait.

#883

A WebDAV-szerverrel való küldés során a kérés végrehajtásához szükséges funkciókat nem támogató szervert jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (505. sz. HTTP-hiba: A HTTP-verzió nincs támogatva).
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.

#884

A WebDAV-szerverrel való küldés során a szerver részéről a kérés végrehajtásához szükséges lemezterület hiányát jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (507. sz. HTTP-hiba: Nincs elegendő tárhely).
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.

#885

A WebDAV-szerverrel való küldés során nem várt hibaválasz érkezett a szervertől.
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.
Ellenőrizze a proxyszerver beállításait.

#886

A WebDAV szerverrel való küldés során érvénytelen kérést jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (400. sz. HTTP-hiba: Hibás kérés).
A nem TLS-kommunikációval a proxyn keresztül végzett küldés során állítsa az <Osztott, darabolt WebDAV adás> lehetőséget <Ki> értékre.
<Osztott, darabolt WebDAV adás>

#889

Az eredeti dokumentumot nem lehetett beolvasni vagy kinyomtatni, mert feladatot korlátozó információ volt beágyazva.
Ellenőrizze a feladatot korlátozó információt, vagy vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

#899

Normál módon végrehajtott e-mail- vagy I-fax-átvitel. Lehetséges azonban, hogy az átvitelt a másik fél nem kapta meg, mert azt több szerver továbbítja.
Szükség szerint kérdezze meg, hogy a másik fél megkapta-e az átvitelt.
A fax küldése normál módon a távoli fax ügyféltől történt. Lehetséges azonban, hogy a fogadás nem teljes, mert az átvitel továbbítása távoli faxszerveren keresztül történt.
Ellenőrizze a távoli faxszerver átviteli eredményeiben, hogy megtörtént-e a fax elküldése.
Ellenőrizze a szerver és a hálózat állapotát.
Kérje meg a címzettet, hogy ellenőrizze, megfelelően érkezett-e meg a dokumentum.

#904

A <Kedvenc beállítások> lehetőségnél bejegyzett rendeltetési helyek nem frissülnek, ha a Címjegyzék lekérése a hálózathoz csatlakoztatott iR/imagePRESS sorozatú készülékből érkezett eszközinformáció-kézbesítés használatával történt.
Jegyezze be a <Kedvenc beállítások> lehetőséget ismét a készülék érintős vezérlőpaneléről.

#905

Nem lehetett végrehajtani a feladatot, mert szerverhiba lépett fel.
Ellenőrizze az elérési út hosszát és a szerver hozzáférési jogosultságát, és hogy használatban van-e a fájl vagy a mappa.

#919

Az eszköz korlátozásait stb. túllépő szintaktikai hiba vagy PostScript hiba érzékelése történt.
Állítsa be a <Print PS Errors> lehetőséget (Beállítás/Bejegyzés) <Be> értékre, küldje el ismét a feladatot, ellenőrizze a PostScript hiba tartalmát, majd a hiba megoldását követően hajtsa végre a feladatot. További tájékoztatásért lásd „A készülék beállítása (PS/PCL/UFR II nyomtató)” című részt az online kézikönyvben.

#923

A borító megadott oldalára vagy a többi oldalra nem lehetett nyomtatni.
Változtassa meg a kétoldalas nyomtatással kompatibilis papír típusát, és hajtsa végre a feladatot ismét.

#925

A faxillesztő programnál átviteli hiba lépett fel.
Nem küldhető képméretet határoztak meg. Ellenőrizze a kép méretét.

#927

A faxillesztő programnál átviteli hiba lépett fel.
A készülék által a számítógéptől kapott adat nem feldolgozható betűtípust tartalmaz. Ellenőrizze a kapott adatot.

#928

A faxillesztő programnál átviteli hiba lépett fel.
A memória megtelt, vagy az adatméret túllépte az egyszerre feldolgozható méretet. Törölje a felesleges adatokat, vagy ellenőrizze az adatméretet.

#929

A faxillesztő programnál átviteli hiba lépett fel.
Hálózati hiba lépett fel, mialatt a készülék adatot fogadott a számítógépről. Ellenőrizze a hálózati csatlakozást és a beállításokat.

#934

A nyomtatási feladat során hiba lépett fel, és a feladat törlődött, mert eltelt a meghatározott idő.
Hárítsa el a hibát, és végezze el ismét a feladatot.
A <Felfüggesztett munkák automatikus törlése> (Beállítás/Bejegyzés) lehetőségnél módosíthatja azt is, mennyi idő elteltével kerüljön sor törlésre vagy az automatikus törlés letiltására.
<Felfüggesztett munkák automatikus törlése>

#939

A képadat feldolgozása során fellépett hiba miatt a nyomtatás leállt.
Próbálja meg újra elvégezni a munkát.

#995

A lefoglalt feladatok törlődtek.
Szükség esetén végezze el ismét a feladatot.
6W23-0J6