Priekšpuse

Ja ir pievienota ierīce Cassette Feeding Module-AK

Padevējs (imageRUNNER 2425i)

Iekārtā automātiski padod dokumentus skenēšanai. Ja padevējā ir ievietotas vismaz divas lapas, dokumentus var skenēt nepārtraukti. Padevējs

USB ports (iekārtas priekšdaļas labajā pusē)

Varat iekārtai pievienot ierīces, piemēram, USB atmiņas ierīci. USB atmiņas ierīces pievienošana
Noteiktu veidu atmiņas ierīces var saglabāt datus nepareizi.
USB ports (iekārtas priekšdaļas kreisajā pusē) atbalsta USB 2.0.

Vadības panelis

Vadības panelis sastāv no ciparu taustiņiem, , indikatoriem, skāriendispleja utt. Vadības panelī varat veikt visas darbības un norādīt iestatījumus. Vadības panelis

Stikla vāks (imageRUNNER 2425)

Piespiež oriģinālus, kas novietoti uz kopēšanas stikla.

1. papīra atvilktne

Ievietojiet tāda tipa papīru, kādu bieži izmantojat. Papīra atvilktne

2. papīra atvilktne

Ievietojiet tāda tipa papīru, kādu bieži izmantojat. Papīra atvilktne

Universālais paliktnis

Ievietojiet papīru universālajā paliktnī, ja vēlaties izmantot cita veida papīru, nevis to, kas ir ievietots papīra atvilktnē.
Universālais paliktnis
Papīra ievietošana universālajā paliktnī

Pamatiekārtas kreisās puses vāks

Atveriet šo vāku, ja no iekārtas iekšpuses jāizņem iestrēdzis papīrs. Papīrs iestrēgst pamatiekārtā vai papīra avotā

Izdruku uztvērējs

Kad drukāšana ir pabeigta, šeit tiek izvadīts papīrs.

USB ports (iekārtas aizmugurējās daļas labajā pusē)

Varat iekārtai pievienot ierīces, piemēram, ārējo cieto disku.
USB ports (iekārtas aizmugurējās daļas labajā pusē) atbalsta USB 2.0.

USB savienotājs

Lai iekārtu pievienotu datoram, izmantojiet USB kabeli.
USB savienotājs atbalsta USB 2.0.

LAN ports

Izmantojiet LAN kabeli, lai iekārtu pievienotu vadu LAN maršrutētājam vai līdzīgai iekārtai. Tīkla vides iestatīšana

Tālruņa līnijas kontaktligzda (LINE)

Lai iekārtu pievienotu tālruņa līnijai, izmantojiet tālruņa kabeli.

Barošanas ligzda

Pieslēdziet strāvas vadu.

Barošanas slēdzis

Nospiediet galveno strāvas padeves slēdzi, lai ieslēgtu vai izslēgtu iekārtu.
Iekārtas ieslēgšana
Iekārtas izslēgšana

Tonera kods

Šis kods norāda, kāda veida autentisku toneri var izmantot iekārtā. Izmantojiet toneri ar tādu kodu, kura burti atbilst burtiem kodā uz iekārtas priekšējā vāka.

Priekšējais vāks

Atveriet šo vāku, lai nomainītu tonera kasetni. Tonera kasetnes maiņa
Lai uzzinātu vairāk par iekārtai uzstādītā papildaprīkojuma konfigurēšanu, skatiet Papildaprīkojums.
USB atmiņas ierīces pievienošana
Varat pievienot USB atmiņas ierīci iekārtas kreisajā pusē esošajiem USB portiem un drukāt datus tieši no USB atmiņas ierīces. Oriģinālus, kas skenēti, izmantojot iekārtu, var arī tieši saglabāt USB atmiņas ierīcē. Strādāšana ar datiem atmiņas nesējā
Pievienojot iekārtai USB atmiņas ierīci, pārliecinieties, ka tā ir pareizi orientēta. Nepareizi pieslēdzot USB atmiņas ierīci, var tikt izraisīti USB atmiņas ierīces vai iekārtas traucējumi.
Noņemot USB atmiņas ierīci, noteikti veiciet vajadzīgās darbības. Atmiņas nesēja izņemšana Pretējā gadījumā var tikt izraisīti USB atmiņas ierīces vai iekārtas traucējumi.
Iekārta atbalsta tikai FAT32/exFAT formāta USB atmiņas ierīces.
Neatbalstītas ierīces un lietojumi
Atmiņas ierīces ar drošības funkcijām
Atmiņas ierīces, kas neatbilst USB specifikācijai
Atmiņas karšu lasītāji, kas ir pievienoti, izmantojot USB
Atmiņas ierīces pievienošana ar paplašinājuma kabeli
Atmiņas ierīces pievienošana, izmantojot USB centrmezglu
6W25-01C