Vairāku adresātu reģistrēšana grupā

  
Vairākus adrešu grāmatā reģistrētus adresātus (Adresātu reģistrēšana adrešu grāmatā) var apvienot grupā. Šo iespēju varat izmantot, lai vienlaikus nosūtītu dokumentus un dublētu datus, jo dažādu veidu adresātus var reģistrēt vienā grupā. Piemēram, e-pasta adreses un failu serveru IP adreses varat reģistrēt vienā grupā.
Lai reģistrētu grupu, kas ietver adresātus personīgai lietošanai, piesakieties iekārtā. Pieteikšanās iekārtā
Grupas adresē nevar reģistrēt jaunus adresātus. Vispirms reģistrējiet adresātus adrešu grāmatā.
Grupā var apvienot tikai adresātus, kas ir iekļauti vienā adrešu sarakstā. Dažādos adrešu sarakstos reģistrētus adresātus nevar apvienot grupā.
Grupas adresē varat reģistrēt līdz 256 adresātiem.
Tā kā katrs adreses ieraksts tiek uzskaitīts par atsevišķu ierakstu, tad gadījumā, ja faksa numuru reģistrējat grupas adresē, šis faksa numurs un grupas adrese tiek uzskatīta par diviem atsevišķiem ierakstiem.
1
Nospiediet <Adr./pārs. iestatījumi>. Ekrāns <Sākums>
2
 Nospiediet <Reģistrēt adresātus>.
3
Nospiediet <Reģistr.jaunu adresātu>.
4
Nospiediet <Grupa>.
5
Adrešu saraksta nolaižamajā sarakstā izvēlieties, kur reģistrēt grupu.
Grupu varat izveidot no galamērķiem, kas ir reģistrēti izvēlētajā adrešu sarakstā. Piemēram, ja izvēlaties <Adr. saraksts 2>, jūs grupai nevarat pievienot adresātu, kas ir reģistrēts sarakstā <Adr. saraksts 1>. Izveidotā grupa tiek reģistrēta adrešu sarakstā, kuru izvēlaties šajā darbībā.
Ja vēlaties reģistrēt grupu, kas satur adresātus personīgai lietošanai, izvēlieties <Pers. adr. saraksts>.
Ja vēlaties reģistrēt adresātus grupā, kuru var rediģēt tikai administrators, izvēlieties <Admin. adrešu saraksts>.
6
Nospiediet<Nosaukums>,  ievadiet grupas nosaukumu un nospiediet <OK> <Tālāk>.
7
Izvēlieties adresātus, kurus vēlaties iekļaut grupā.
Ja izvēlaties <Pievienot no adrešu grāmatas>
8
Nospiediet <OK>  <Aizvērt>.
Ja adresātus pārvalda piekļuves numuri, ievadiet piekļuves numuru (Piekļuves adrešu grāmatā reģistrētajiem adresātiem ierobežošana) pēc tam, kad 8. darbībā esat nospiedis <Tālāk>.
Ja mēģināt datus nosūtīt uz failu serveri, kurā opcija <Apstiprināt pirms sūtīšanas> ir iestatīta uz <Iesl.>, tiek parādīts ekrāns ar aicinājumu ievadīt lietotājvārdu un paroli. Šādā gadījumā ievadiet iepriekš iestatīto paroli. Ja vēlaties failu serveri reģistrēt grupas adresē, iestatiet opciju <Apstiprināt pirms sūtīšanas> uz <Izsl.>. Datus nevar sūtīt uz grupas adresi, iekļaujot failu serveri, kurā opcija <Apstiprināt pirms sūtīšanas> ir iestatīta uz <Iesl.>.
6W25-037