Atvēruma pretējo lappušu oriģināla kā divu atsevišķu lappušu kopēšana

 
Varat kopēt oriģinālu ar divām pretējām atvēruma lappusēm, piemēram, grāmatas un žurnālus, atsevišķās lappusēs, nodalot kreiso un labo lappusi. Varat arī veidot divpusējās kopijas, kopējot labās puses lappusi lapas priekšpusē un kreisās puses lappusi lapas aizmugurē.
Skenējot grāmatas vai iesieta oriģināla pretējās lappuses, novietojiet oriģinālu uz kopēšanas stikla. Novietojiet to ar attēlu uz leju tā, lai tā augšējais kreisais stūris ir izlīdzināts pret kopēšanas stiklu, kā parādīts tālāk.

Atvēruma pretējo lappušu kopēšana uz divām papīra loksnēm

1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
2
Nospiediet <Kopēt>. Ekrāns <Sākums>
3
Kopēšanas pamatfunkciju ekrānā nospiediet <Opcijas>. Kopēšanas pamatfunkciju ekrāns
4
Nospiediet <Grāmata 2 lapas>.
5
Nospiediet  <Aizvērt>.
6
Nospiediet pogu .
Tiek sākta kopēšana.

Atvēruma pretējo lappušu kopēšana uz vienas papīra loksnes abām pusēm

1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
2
Nospiediet <Kopēt>. Ekrāns <Sākums>
3
Kopēšanas pamatfunkciju ekrānā nospiediet <Opcijas>. Kopēšanas pamatfunkciju ekrāns.
4
Nospiediet <Divpusēja>  <Grāmata 2 lapas>.
5
Pārbaudiet un mainiet iestatījumu atbilstoši oriģināla veidam.
Ja vēlaties mainīt iestatījumu, nospiediet <Iestatīt detalizēti>.
<Grāmata divpus.veids>
Ja izvēlaties <Kreisā/labā divpusēja>, atvēruma kreisā un labā lappuse tiks atsevišķi nokopētas uz vienas papīra loksnes abām pusēm.
Ja izvēlaties <Priekšpuse/aizm. divp.>, vienas atvēruma lappuses priekšējā un aizmugurējā puse tiks nokopēta uz abām papīra loksnes pusēm.
6
Nospiediet <OK>  <Aizvērt>.
7
Nospiediet pogu .
Sākas skenēšana.
Lai skenētu nākamo lappusi, novietojiet oriģinālu un nospiediet . Kad visi oriģināli ir ieskenēti, pārejiet uz 7. darbību.
8
Nospiediet <Sākt kopēš.>.
Tiek sākta kopēšana.
6W25-03X