Paziņošana e-pastā par kopēšanas pabeigšanu

 
Varat saņemt e-pasta ziņojumu, kurā tiek paziņots, ka oriģinālu kopēšana ir pabeigta. Veicot apjomīgu kopēšanas uzdevumu vai drukājot rezerves kopijas (Kopēšanas pamatdarbības), jums nav pie iekārtas jāgaida drukāšanas pabeigšana.
E-pasta paziņojumu adresāts ir jāizvēlas adrešu grāmatā. Reģistrējiet vēlamo adresātu jau iepriekš. Adresātu reģistrēšana adrešu grāmatā
1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
2
Nospiediet <Kopēt>. Ekrāns <Sākums>
3
Pēc nepieciešamības norādiet kopēšanas iestatījumus. Kopēšanas pamatdarbības
4
Kopēšanas pamatfunkciju ekrānā nospiediet <Opcijas>. Kopēšanas pamatfunkciju ekrāns
5
Nospiediet <Darba izpild. paziņojums>.
6
Adrešu grāmatā izvēlieties e-pasta adresi un nospiediet <OK>.
Informāciju par to, kā skatīt un lietot adrešu grāmatu, skatiet sadaļā Adrešu grāmata.
7
Nospiediet <Aizvērt>.
8
Nospiediet pogu .
Dokumenti ir ieskenēti, un tiek sākta kopēšana. Kad kopēšana ir pabeigta, uz norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts paziņojums.
6W25-04E