Attēla pārbīdīšana

 
Šī funkcija ļauj izgatavot kopijas, kurās viss attēls ir pārbīdīts uz lapas malu vai centru. Pārbīdiet attēlu, ja vēlaties lapā atstāt tukšu vietu, kur ievadīt vai kārtot tekstu un attēlus.

Attēla pārbīdīšana uz malu vai centru

Apmales ap attēlu varat izveidot, kopējot uz papīru, kas ir lielāks par oriģinālu, vai samazinot kopēto attēlu līdz formātam, kas ir mazāks par papīra formātu. Ja šīs apmales ir pieejamas, attēlu var pārbīdīt uz papīra malu vai centru.
1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
2
Nospiediet <Kopēt>. Ekrāns <Sākums>
3
Kopēšanas pamatfunkciju ekrānā nospiediet <Opcijas>. Kopēšanas pamatfunkciju ekrāns
4
Nospiediet <Nobīde>.
5
Nospiediet <Pēc pozīcijas>  <Tālāk>.
6
Izvēlieties virzienu, kurā pārvietot attēlu.
Nospiediet bultas pogu vai <Centrā>, lai izvēlētos pārvietošanas virzienu.
7
Nospiediet <OK>  <Aizvērt>.
8
Nospiediet pogu .
Tiek sākta kopēšana.

Pārvietošanas attēla norādīšana

Ja nav tukšas vietas tāpēc, ka oriģinālā attēla izmērs ir vienāds ar izvades papīra izmēru, vai jūs vēlaties pārbīdīt attēlus par dažiem milimetriem, norādiet pārvietošanas attālumu.
1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
2
Nospiediet <Kopēt>. Ekrāns <Sākums>
3
Kopēšanas pamatfunkciju ekrānā nospiediet <Opcijas>. Kopēšanas pamatfunkciju ekrāns
4
Nospiediet <Nobīde>.
5
Nospiediet <Ar ciparu taustiņiem>  <Tālāk>.
6
Norādiet pozīciju, uz kuru attēls ir jāpārvieto.
Nospiediet <Iestatīt> iestatījumos <Priekšpuse> un norādiet pārvietošanas attālumu. Nospiediet bultiņu pogas, lai norādītu virzienu, un ievadiet pārvietošanas attēlu, izmantojot ciparu taustiņus.
Ja, kopējot abas puses, vēlaties pārvietot attēlu uz mugurpusi, nepieciešams iestatījums <Aizmug.>. Lai to pārvietotu tādā pašā pozīcijā, kādā tas ir priekšpusē, nospiediet <Tāpat kā priekšpusē>. Lai to pārvietotu simetriski, nospiediet <Pretēji priekšpusei>. Lai to pārvietotu pozīcijā, kas atšķiras no priekšpuses, nospiediet <Iestatīt> un ievadiet pārvietošanas attālumu.
7
Nospiediet <OK>  <Aizvērt>.
8
Nospiediet pogu .
Tiek sākta kopēšana.
6W25-04C