Faksu sūtīšana no datora

Šajā sadaļā aprakstīta pamata procedūra faksa dokumentu sūtīšanai no datora.
1
Atveriet dokumentu, un atveriet drukāšanas ekrānu.
2
Atlasiet iekārtu un noklikšķiniet uz [Print] vai [OK].
3
Noklikšķiniet uz cilnes [Enter Destination] un norādiet izmantojamo saziņas režīmu un faksa numuru.
[* Communication Mode]: Pārliecinieties, ka ir atlasīts <G3>.
[* Fax Number/URI]: Pārliecinieties, ka ir atlasīts <Fax Number>.
[* Fax Number]: Ievadiet faksa numuru.
Ja jānorāda numurs, uz kuru zvanīt ārējā līnijā, noklikšķiniet uz [Detailed Settings] [Add Outside Dialing Prefix to G3/IP Fax Number] un ievadiet numuru teksta lodziņā [G3].
Ja dialoglodziņā [Security Settings] ir iestatīts [Confirm Fax Number/URI when Setting Destination], ievadiet norādīto faksa numuru lodziņā [Confirm Fax Number]. Detalizētu informāciju skatiet faksa draivera palīdzības sadaļā.
4
Noklikšķiniet uz [Send].
Sākas sūtīšana.
Lai atceltu sūtīšanu, veiciet dubultklikšķi uz printera ikonas, kas redzama darbvirsmas uzdevumjoslā, atlasiet atceļamo failu un noklikšķiniet uz [Document]  [Cancel]  [Yes]. Ja ikona nav redzama, atcelšanu var veikt iekārtas vadības panelī. Nosūtīto un saņemto dokumentu statusa un žurnāla skatīšana
Ja ir redzams nodaļas ID un paroles vai lietotājvārda un paroles ievades ekrāns
Ievadiet nodaļas ID un paroli vai lietotājvārdu un paroli.
1
Atveriet dokumentu, un atveriet drukāšanas ekrānu.
2
Atlasiet iekārtu un noklikšķiniet uz [Show Details].
3
Noklikšķiniet uz [General Settings].
4
Noklikšķiniet uz [Add Destination].
5
Lodziņā [Destination Name] ievadiet adresāta nosaukumu un lodziņā [Fax Number] ievadiet faksa numuru, tad noklikšķiniet uz [Add] [Cancel].
Ja jānorāda numurs, uz kuru zvanīt ārējā līnijā, noklikšķiniet uz [Outside Dialing Prefix] [Settings] panelī [Special Features] un tad ievadiet numuru.
6
Noklikšķiniet uz [Print].
Sākas sūtīšana.
Lai atceltu sūtīšanu, noklikšķiniet uz printera ikonas, kas redzama dokā, atlasiet atceļamo failu  un noklikšķiniet uz [Delete] vai . Ja ikona nav redzama, atcelšanu var veikt iekārtas vadības panelī. Nosūtīto un saņemto dokumentu statusa un žurnāla skatīšana
Ja ir redzams nodaļas ID un paroles ievades ekrāns
Ievadiet nodaļas ID un paroli.
6W25-05L