Nosūtīta dokumenta kopijas saglabāšana

 
Nosūtīta faksa dokumenta kopiju var saglabāt iepriekš norādītā vietā (e-pastā, failu serverī, utt.). Atkarībā no saglabāšanas vietas, saglabājamais faksa dokuments tiek konvertēts citā digitāla faila formātā, piemēram, PDF, lai dokumenti būtu sakārtoti un pārvaldāmi. Šī metode arī palīdz ērti pārvaldīt ierakstus, jo automātiski tiek izveidota sūtītāja vārdam vai datumam pakārtota mape norādītajā vietā serverī.
Lai izmantotu šo funkciju, daži iestatījumi, piemēram, saglabāšanas vieta un dokumenta faila formāts u.c., ir jāreģistrē iepriekš. <Arhīva SŪT dokuments>
Tiešā sūtīšana nav iespējama, ja <Arhīva SŪT dokuments> ir iestatīts kā <On>.
Šis iestatījums automātiski pārslēdzas uz stāvokli <Izsl.> šādos gadījumos: Norādiet adresātu vēlreiz vai atgrieziet iestatījumu stāvoklī <Iesl.> pēc nepieciešamības.
ja rezerves adresāts ir dzēsts no adrešu grāmatas;
ja adrešu grāmata ir importēta no attālā lietotāja interfeisa (Remote UI) Iestatījumu datu importēšana/eksportēšana;
ja adrešu grāmata ir saņemta no adrešu grāmatas pārvaldības programmatūras. <Importēt/eksportēt no adr. grāmatas pārv. programm.>
Dokumenta kopija tiek saglabāta, pat ja notikusi sūtīšanas kļūda.
Atkarībā no adresāta veida, var pastāvēt šādi ierobežojumi:
e-pasts: tiek nosūtīts e-pasts bez ziņojuma;
fakss, i-fakss: nosūtīto faksa dokumentu nevar saglabāt kā elektronisku failu.
Kā adresātu nevar norādīt adresātu no <Pers. adr. saraksts>.
Vairāku adresātu, ieskaitot faksa dokumenta adresātu, norādīšana
Skenēšanas pamatfunkciju ekrānā nosūtīta dokumenta kopiju var saglabāt, nosūtot to vairākiem adresātiem, tostarp faksa dokumenta adresātam. Lai skenēšanas pamatfunkciju ekrānā parādītu faksa dokumenta adresātus, ir iespēja <Iespējot faksu skenēšanas un sūtīšanas funkcijā> ir jāiestata kā <Iesl.>. <Rādīt faksa funkciju>

Mapju un failu nosaukumi

Mapju sakārtošanai kategorijās var atlasīt <Sūtītāja informācija>, <Datums> vai <Izsl.>. <Arhīva SŪT dokuments>
Failu nosaukumi tiek norādīti atbilstoši datumam un laikam, uzdevuma numuram, sūtītāja informācijai, adresāta informācijai un rezultātam.
Piemērs: 201603151005_0050_John_1112223333_OK.pdf
Sūtītāja informācija
Informācija par sūtītāju tiek parādīta šādos gadījumos.
Sender Name: Ja iespējas <Sūtītāja nosaukums (TTI)> iestatījums ir <Ar iestatījumiem>
User Name: Ja iespējas <Sūtītāja nosaukums (TTI)> iestatījums ir <Bez iestatījumiem> un lietotājs ir autentificējies
Līnijas nosaukums: Ja iespējas <Sūtītāja nosaukums (TTI)> iestatījums ir <Bez iestatījumiem>, lietotājs nav autentificējies un lietotāja vārds ir reģistrēts faksa dokumenta sūtīšanai izmantotajai līnijai.
Telephone Number: Ja iespējas <Sūtītāja nosaukums (TTI)> iestatījums ir <Bez iestatījumiem>, lietotājs nav autentificējies un lietotāja tālruņa numurs ir reģistrēts, taču lietotāja vārds nav reģistrēts faksa dokumenta sūtīšanai izmantotajai līnijai.
----: Ja nav pieejams nekas no augstāk minētā.
Adresāta informācija
Informācija par adresātu tiek parādīta šādos gadījumos.
Adresāta nodaļas nosaukums: Ja ir pieejams adresāta nodaļas nosaukums.
Telephone Number: Ja adresāta nodaļas nosaukums nav pieejams.
Pirmās sekmīgās sūtīšanas adresāta nosaukums: ja tiek veikta secīga nosūtīšana.
6W25-05A