<Sūtīt>

Šajā sadaļā aprakstīts, kā norādīt skenēšanas un sūtīšanas iestatījumus.
<SŪT/SAŅ lietotāja datu saraksts>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Izvadīt atskaiti>
Varat izdrukāt iekārtā reģistrēto Sūtīšanas/saņemšanas iestatījumu sarakstu. Pārskatu un sarakstu drukāšana
<Faksa lietotāja datu saraksts>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Izvadīt atskaiti>
Varat izdrukāt iekārtā reģistrēto faksa iestatījumu sarakstu. Pārskatu un sarakstu drukāšana
<Reģistrēt izlases iestatījumus>/<Rediģēt izlases iestatījumus>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Kopējie iestatījumi>
Varat bieži lietotos iestatījumus reģistrēt iekārtas pogā, lai tos vēlāk izmantotu skenējot. Šai pogai varat arī piešķirt nosaukumu un ievadīt komentāru. Varat arī dzēst vai pārdēvēt reģistrētos iestatījumus. Bieži izmantoto funkciju kombinācijas reģistrēšana
<Rādīt apstiprinājumu izlases iestatījumiem>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Kopējie iestatījumi>
Varat izvēlēties, vai, izsaucot "Izlases iestat.” rādīt apstiprinājuma logu.
<Noklusējuma ekrāns>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Kopējie iestatījumi>
Varat norādīt, kādu logu parādīt, kad tiek nospiests Atiestatīšanas taustiņš vai <Skenēt un sūtīt>.
<Ierobežot adrešu grāmatas lietojumu>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Kopējie iestatījumi>
Varat izvēlēties, vai Skenēšanas pamatfunkciju logā slēpt Adrešu grāmatu un viena pieskāriena pogas, kā arī — vai ierobežot Adrešu grāmatas lietošanu.
<Mainīt noklusējuma iestatījumus>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Kopējie iestatījumi>
Varat mainīt funkcijai <Skenēt un sūtīt> reģistrētos noklusējuma iestatījumus.
<Reģistrēt opciju saīsnes>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Kopējie iestatījumi>
Īsinājumtaustiņos, kas tiek rādīti logā <Skenēt un sūtīt>, var reģistrēt režīmus. Šī funkcija ir noderīga, ja gribat reģistrēt bieži izmantotās funkcijas. Pamatfunkciju ekrāna pielāgošana
<SŪT rezultātu atskaite>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Kopējie iestatījumi>
TX rezultātu pārskats ļauj pārbaudīt, vai dokumenti tika pareizi nosūtīti paredzētajiem adresātiem. Iekārtā var iestatīt, vai pārskatu automātiski izdrukāt vienmēr, kad dokumenti tiek nosūtīti, vai tikai tad, ja rodas pārraides kļūda. Varat arī norādīt iestatījumu, kas pārskata izdrukā iekļauj dokumenta sākumdaļu, lai būtu vieglāk atcerēties dokumenta saturu. Sūtīšanas rezultātu pārskats
Iestatījumu <Atļaut druk. no ekrāna Opcijas> var iestatīt, ja tiek izvelēts režīms <Tikai kļūdas gadījumā> vai <Izsl.>. Ja iestatījums <Atļaut druk. no ekrāna Opcijas> ir iestatīts pozīcijā <Iesl.>, var izvēlēties, vai TX pārskatu drukāt no katra uzdevuma sadaļas <Opcijas>.
<Sakaru pārvaldības atskaite>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Kopējie iestatījumi>
Kā atskaiti var drukāt vai nosūtīt dokumenta sūtīšanas/saņemšanas žurnālus. Var iestatīt, lai iekārta šo pārskatu drukā, kad tiek sasniegts noteikts sūtīšanas/saņemšanas darbību skaits (100 – 1000) vai norādītā laikā. Var drukāt un nosūtīt arī atsevišķus sūtīšanas/saņemšanas pārskatus.
Ja pārskats tiek sūtīts kā dati, tas tiek nosūtīts CSV faila formātā. Saziņas pārvaldības pārskats
<SŪT termināļa ID>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Kopējie iestatījumi>
Varat izvēlēties, vai, sūtot faksu vai i-faksu, nosūtāmā dokumenta augšdaļā iekļaut sūtītāja informāciju. Tiek izdrukāti tādi dati kā faksa numurs, nosaukums un i-faksa adrese, ļaujot saņēmējam ātri noteikt, kurš ir nosūtījis dokumentu.
<Dzēst neizdevušos SŪT darbus>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Kopējie iestatījumi>
Varat izvēlēties, vai automātiski dokumentu dzēst no atmiņas gadījumā, ja rodas sūtīšanas/saglabāšanas kļūda. Ja izvēlēta pozīcija <Izsl.>, varat atkārtoti nosūtīt/saglabāt dokumentus, ko neizdevās nosūtīt/saglabāt.
<Atkārtojumu skaits>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Kopējie iestatījumi>
Iespējams noteikt, cik reizes iekārta mēģina automātiski atkārtoti nosūtīt informāciju, ja tā netiek nosūtīta, jo saņēmējs izmanto savu iekārtu sūtīšanai vai saņemšanai vai radusies kļūda.
<Datu saspiešanas koeficients>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Kopējie iestatījumi>
Varat iestatīt krāsaino/melnbalto skenēto datu saspiešanas pakāpi.
<YCbCr SŪT gamma vērtība>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Kopējie iestatījumi>
Ja sūtāt krāsainu vai melnbaltu dokumentu, varat norādīt gammas vērtību, ko izmantot skenētu RGB krāsu modeļa attēlu datu pārveidošanai YCbCr formātā. Iestatot atbilstošu gammas vērtību, varat nodrošināt, lai attēls adresātam tiktu atveidots optimālā kvalitātē.
<Lietot dalīto pakešu sūtīšanu ar WebDAV SŪT>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Kopējie iestatījumi>
Sūtīšanai izmantojot WebDAV, datus var sadalīt gabalos. Šifrēšana gabalos ir funkcija, kas ļauj nosūtīt failu ar nezināmu apjomu, sadalot to zināma garuma gabalos. Tā ļauj samazināt nosūtīšanas laiku, jo nav nepieciešams pirms nosūtīšanas aprēķināt faila apjomu.
<Apstiprināt TLS sertifikātu: WebDAV SŪT>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Kopējie iestatījumi>
Varat pārbaudīt, vai TLS servera sertifikāts ir derīgs, sūtīšanai izmantojot WebDAV. Varat pārbaudīt sertifikāta derīgumu un uzticamību, kā arī apstiprināt bieži lietoto sertifikāta nosaukumu (Common Name — CN).
<Ierobežot jaunus adresātus>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Kopējie iestatījumi>
Lai nodrošinātu, ka lietotāji nevar adresātu norādīt, ievadot tekstu, faksu un skenētu datu sūtīšanai pieejamos adresātus var ierobežot trīs tālāk norādītajos veidos.
Atļaujot izvēlēties adresātus, kas reģistrēti Adrešu grāmatā un viena pieskāriena pogās
Atļaujot izvelēties adresātus, kas norādīti sadaļā <Izlases iestatījumi> un <Sūtīt sev>
Atļaujot izvēlēties adresātus, kas atrodami, izmantojot LDAP serveri
<Vienmēr sūtot pievienot ierīces parakstu>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Kopējie iestatījumi>
Varat izvēlēties, vai nosūtītajiem PDF/XPS failiem vienmēr pievienot ierīces parakstu.
<Ierobežot e-pastu, lai sūtītu sev>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Kopējie iestatījumi>
Varat ierobežot adresātus, kurus var norādīt, sūtot e-pasta ziņojumu uz pašreizējā lietotāja e-pasta adresi. Šis iestatījums palīdz novērst informācijas noplūdi, kas varētu rasties, nosūtot informāciju nepareizajam adresātam.
<Ierobežot failu SŪT uz personīgu mapi>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Kopējie iestatījumi>
Varat ierobežot adresātus, kurus var norādīt, saglabājot dokumentu failu serverī pašreizējam lietotājam atvēlētajā mapē. Šis iestatījums palīdz novērst informācijas noplūdi, kas varētu rasties, nosūtot informāciju nepareizajam adresātam.
<Personīgās mapes norādīšanas metode>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Kopējie iestatījumi>
Personīgu mapi var izmantot lietotājs, kurš ir pieteicies, izmantojot personu autentifikācijas pārvaldību. Arī koplietojamas mapes un failu serverus var norādīt un izmantot kā personīgu mapi. Personīgo mapju konfigurēšana
<Ierobežot atkārtotu sūtīšanu no žurnāla>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Kopējie iestatījumi>
Varat izvēlēties, vai atturēt lietotājus no adrešu žurnālu un senāk norādītu skenēšanas iestatījumu izsaukšanas. Šo iestatījumu iestatot pozīcijā <Iesl.>, gan Faksa pamatdarbību logā, gan Skenēšanas pamatfunkciju logā tiek paslēpta poga <Iepriekš. iestatījumi>.
<Arhīva SŪT dokuments>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Kopējie iestatījumi>
Nosūtīta faksa kopiju varat saglabāt, iepriekš norādot kopijas adresātu (e-pasta adresi vai failu serveri u.c.). Atkarībā no izvēlētā adresāta, saglabātā faksa kopija tiek pārvērsta citā digitāla faila formātā, piemēram, PDF, tādējādi nodrošinot, ka dokumenti ir viegli pārvaldāmi un kārtojami. Šī metode jums palīdz arī viegli pārvaldīt žurnālus, jo serverī norādītajā vietā tiek automātiski izveidota mape, kurā šī informācija tiek sakārtota pēc sūtītāja vārda vai sūtīšanas datuma.
<Rādīt paziņojumu, kad darbs tiek akceptēts>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Kopējie iestatījumi>
Varat izvēlēties, vai pēc dokumentu sūtīšanas/saglabāšanas, izmantojot funkciju <Fakss> vai <Skenēt un sūtīt> (Ekrāns <Sākums>), rādīt ekrānu ar aicinājumu pārbaudīt sakaru statusu.
<Darbs, kas jāatceļ, nospiežot Stop>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Kopējie iestatījumi>
Izvēlieties, kuru sūtīšanas uzdevumu atcelt, ja faksa vai skenēšanas un sūtīšanas funkcijas izmantošanas laikā tiek nospiests taustiņš Stop. Varat izvēlēties <Jaunākais saņemtais darbs> vai <Nosūtāmais darbs>.
<Reģistrēt iekārtas nosaukumu>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Kā iekārtas nosaukumu varat reģistrēt sava uzņēmuma vai nodaļas nosaukumu. Reģistrētais nosaukums tiek rādīts/drukāts informācijā par sūtītāju, ko adresāts saņem, kad nosutāt e-pasta ziņojumu/faksu.
<Sakaru iestatījumi>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Varat norādīt pasta servera un e-pastam/i-faksam izmantojamās autentifikācijas metodes iestatījumus. E-pasta/I-Fax saziņas iestatīšana
<Norādīt porta numuru SMTP SŪT/POP SAŅ>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Varat mainīt SMTP un POP porta numuru.
<S/MIME iestatījumi>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Varat iestatīt S/MIME. Iestatot S/MIME, varat pievienot ciparparakstu vai šifrēt e-pastu, kad izmantojat e-pasta/i-faksa funkciju.
<Apstiprināt TLS sertifikātu: SMTP SŪT>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Varat pārbaudīt, vai TLS servera sertifikāts ir derīgs, sūtīšanai izmantojot SMTP. Varat pārbaudīt sertifikāta derīgumu un uzticamību, kā arī apstiprināt bieži lietoto sertifikāta nosaukumu (Common Name — CN).
<Apstiprināt TLS sertifikātu: POP SAŅ>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Varat pārbaudīt, vai TLS servera sertifikāts ir derīgs, saņemšanai izmantojot POP. Varat pārbaudīt sertifikāta derīgumu un uzticamību, kā arī apstiprināt bieži lietoto sertifikāta nosaukumu (Common Name — CN).
<Maksimālais datu apjoms sūtīšanai>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Varat iestatīt izejošo e-pasta ziņojumu un i-faksa dokumentu maksimālo datu apjomu. Ja e-pasta vēstule pārsniedz šo datu apjoma limitu, tā pirms nosūtīšanas tiek sadalīta vairākās atsevišķās e-pasta vēstulēs. Toties, ja i-faksa sūtījums pārsniedz datu apjoma limitu, tas tiek uzskatīts par kļūdu un netiek nosūtīts.
<Noklusējuma tēma>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Varat iestatīt, lai tēma tiktu norādīta automātiski, ja tā nav ievadīta, sūtot e-pastu/i-faksu.
<Norādīt autentifikācijas lietotāju atbildes sūtīšanai>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Varat izvēlēties, vai kā atbildes adresi, sūtot e-pastu/i-faksu, norādīt lietotāja, kurš iekārtā pieteicies, izmantojot personu autentifikācijas pārvaldību, e-pasta adresi.
<Norādīt autentifikācijas lietotāju kā sūtītāju>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Varat izvēlēties, vai laukā “No”, kā saņemtā e-pasta ziņojuma nosūtītāju, rādīt lietotāja, kurš iekārtā pieteicies, izmantojot personu autentifikācijas pārvaldību, e-pasta adresi.
<Atļaut nereģistr. lietotājiem sūtīt e-pastu>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Varat izvēlēties, vai tad, kad iekārta tiek lietota, izmantojot personu autentifikācijas pārvaldību, atļaut lietotājam, kura e-pasta adrese nav reģistrēta iekārtā, sūtīt e-pasta ziņojumus. Ja izvēlēts iestatījums <Izsl.>, e-pasta ziņojumus var sūtīt tikai lietotāji, kuriem ir reģistrēta e-pasta adrese.
<Pilnā režīma SŪT taimauts>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Varat iestatīt laiku, pēc kura sūtīšanas darbība tiek automātiski pārtraukta, ja, sūtot i-faksu režīmā <Full> (Pilnais), no saņēmēja netiek saņemts MDN (sūtīšanas rezultātu apstiprinošs e-pasta paziņojums).
<Drukāt MDN/DSN saņemot>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
I-faksa pilnajā režīmā iekārtai no saņēmēja un pasta servera tiek sūtīti e-pasta ziņojumi par to, vai i-faksu ir izdevies nosūtīt adresātam. Varat izvēlēties, vai drukāt šos e-pasta paziņojumus, kad tie tiek saņemti iekārtā.
<Lietot sūtīšanu caur serveri>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Varat izvēlēties, vai, sūtot i-faksu, atļaut lietotājam mainīt iestatījumu <Sūtīt caur serveri>.
<Atļaut MDN neizmantot serveri>
  <Funkciju iestatījumi> <Sūtīt> <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Iekārta, kurā i-fakss tiek saņemts, uz iekārtas, no kuras tas tiek nosūtīts, IP adresi bez pasta servera starpniecības var nosūtīt MDN (sūtīšanas rezultātu apstiprinošu e-pasta paziņojumu).
<Ierobežot adresāta domēnu>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Varat iestatīt, lai e-pasta vai i-faksa sūtīšana tiktu atļauta tikai uz norādītā domēna adresēm.
<Autom. e-pasta adrešu pabeigšana>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Varat iestatīt, lai pēc pirmo e-pasta adreses rakstzīmju ievadīšanas automātiski tiktu rādītas Adrešu grāmatā vai LDAP serverī reģistrētās e-pasta adreses.
<Autom. piev. norādīto domēnu adresātam bez domēna>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>
Varat iepriekš reģistrēt bieži izmantoto domēnu nosaukumus, lai, norādot adresi, nevajadzētu ievadīt domēnu, jo domēna nosaukums un @ tiks automātiski pievienots. Ja vēlaties nosūtīt ziņojumu uz adresi "123@example.com", reģistrējiet domēna nosaukumu “example.com”. Ja norādīsiet adresi, kas satur domēnu, kuram šis iestatījums jau ir aktivizēts, tad šajā iestatījumā norādītie domēni nebūs derīgi.
<Reģistrēt izlases iestatījumus>/<Rediģēt izlases iestatījumus>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Varat bieži lietotos iestatījumus reģistrēt iekārtas pogā, lai tos vēlāk izmantotu nosūtot faksu sūtīšanai. Šai pogai varat arī piešķirt nosaukumu un ievadīt komentāru. Varat arī dzēst vai pārdēvēt reģistrētos iestatījumus. Bieži izmantoto funkciju kombinācijas reģistrēšana
<Rādīt apstiprinājumu izlases iestatījumiem>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Varat izvēlēties, vai, izsaucot "Izlases iestat.” rādīt apstiprinājuma logu.
<Noklusējuma ekrāns>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Varat norādīt, kādu logu parādīt, kad tiek nospiests Atiestatīšanas taustiņš vai <Fakss>.
<Ierobežot adrešu grāmatas lietojumu>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Varat izvēlēties, vai Faksa pamatfunkciju logā slēpt Adrešu grāmatu un viena pieskāriena pogas, kā arī — vai ierobežot Adrešu grāmatas lietošanu.
<Mainīt noklusējuma iestatījumus>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Varat mainīt funkcijai <Fakss> reģistrētos noklusējuma iestatījumus.
<Reģistrēt opciju saīsnes>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Īsinājumtaustiņos, kas tiek rādīti logā <Fakss>, var reģistrēt režīmus. Pamatfunkciju ekrāna pielāgošana
<Reģistrēt sūtītāja nosaukumu (TTI)>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Kā nosūtītāja vārdu var reģistrēt jebkuru vārdu, piemēram, sektora vai nodaļas nosaukumu vai kādas personas vārdu, un var rediģēt/dzēst reģistrētos vārdus. Reģistrētais nosaukums tiek drukāts informācijā par sūtītāju, ko adresāts saņem, kad nosutāt faksu.
<Lietot autent. lietotājvārdu kā sūtītāja vārdu>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Piesakoties, izmantojot personu autentifikācijas pārvaldību, pieteikšanās vārds tiek rādīts pozīcijā <100> logā <Sūtītāja nosaukums (TTI)>. Ja izvēlēts iestatījums <Iesl.>, kā nosūtītāja vārda noklusējuma iestatījums tiek izmantots pozīcijā <100> norādītais pieteikšanās vārds.
<ECM SŪT>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Varat iestatīt, vai faksa sūtīšanas protokolā izmantot ECM. ECM pārbauda faksa datu kļūdas un tās izlabo.
<Iestatīt pauzes laiku>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Varat iestatīt, cik sekundes pauzēt, nosūtot faksu. Dažu starptautisko tālruņu numuru sastādīšana var būt nesekmīga, kad kopā tiek sastādīts starptautiskās līnijas piekļuves kods, valsts kods un adresāta tālruņa numurs. Šādos gadījumos savienojuma izveidi var vienkāršot pēc starptautiskā pieejas koda ievietojot pauzi.
<Autom. atkārtot>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Automātiskā atkārtošana (Auto Redial) ļauj iekārtai automātiski sastādīt saņēmēja faksa numuru vēlreiz, ja adresātu nav bijis iespējams sazvanīt aizņemtas līnijas vai nosūtīšanas kļūdas dēļ. Aktivizējot šo iestatījumu, var norādīt, cik reizes iekārtai atkārtoti jāsastāda numurs, iestatīt atkārtošanas intervālu un noteikt, vai nosūtīšana jāatkārto kļūdas gadījumā.
<Pirms sūtīš. sagaidīt apstiprin. toni>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Ja sūtāt faksu no savas iekārtas tajā pašā laikā, kad cita faksa iekārta (ko ražojis uzņēmums, kas nav Canon) mēģina nosūtīt faksu jums, jūsu fakss var tikt novirzīts uz šo faksa iekārtu sākotnējā adresāta vietā. Šī iestatījuma aktivizēšana jums ļauj izvairīties no tādām sūtīšanas problēmām.
<Faksa SŪT rezultātu atskaite>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Faksa TX rezultātu pārskats ļauj pārbaudīt, vai faksi tika pareizi nosūtīti paredzētajiem adresātiem. Iekārtā var iestatīt, vai pārskatu automātiski izdrukāt vienmēr, kad dokumenti tiek nosūtīti, vai tikai tad, ja rodas pārraides kļūda. Varat arī norādīt iestatījumu, kas pārskata izdrukā iekļauj dokumenta sākumdaļu, lai būtu vieglāk atcerēties dokumenta saturu. Faksa sūtīšanas rezultātu pārskats
<Faksa darb. atskaite>
  <Funkciju iestatījumi> <Sūtīt> <Faksa iestatījumi>
Kā atskaiti var drukāt vai nosūtīt faksu dokumentu sūtīšanas/saņemšanas žurnālus. Var iestatīt, lai iekārta šo pārskatu drukā, kad tiek sasniegts noteikts sūtīšanas/saņemšanas darbību skaits (40 – 1000) vai norādītā laikā. Var drukāt un nosūtīt arī atsevišķus sūtīšanas/saņemšanas pārskatus.
Ja pārskats tiek sūtīts kā dati, tas tiek nosūtīts CSV faila formātā. Faksa darbību pārskats
<Reģistrēt iekārtas tālruņa numuru>
  <Funkciju iestatījumi> <Sūtīt> <Faksa iestatījumi> <Iestatīt līniju> <Line X>
Varat reģistrēt faksa numuru, ko lietot, kad iekārtā tiek izmantots fakss. Reģistrētais faksa numurs tiek drukāts informācijā par sūtītāju, ko adresāts saņem, kad nosutāt faksu. Faksa līnijas iestatījumi
<Reģistrēt iekārtas nosaukumu>
  <Funkciju iestatījumi> <Sūtīt> <Faksa iestatījumi> <Iestatīt līniju> <Line X>
Kā iekārtas nosaukumu varat reģistrēt sava uzņēmuma vai nodaļas nosaukumu. Reģistrētais nosaukums tiek drukāts informācijā par sūtītāju, ko adresāts saņem, kad nosutāt faksu. Faksa līnijas iestatījumi
<Atlasīt līnijas veidu>
  <Funkciju iestatījumi> <Sūtīt> <Faksa iestatījumi> <Iestatīt līniju> <Line X>
Varat iestatīt ar iekārtu savienotās tālruņa līnijas veidu. Ja šis iestatījums ir nepareizs, nevarēs sazināties ar citām iekārtām. Obligāti noskaidrojiet, kuru telefona līnijas veidu jūs lietojat, un iestatiet pareizo iestatījumu. Faksa līnijas iestatījumi
<Rediģēt līnijas nosaukumu atlasītās līnijas ekrānam>
  <Funkciju iestatījumi> <Sūtīt> <Faksa iestatījumi> <Iestatīt līniju> <Line X>
Varat reģistrēt pogas, kas tiek rādīta logā <Atlasīt līniju> līnijas nosaukumu. Faksa līnijas iestatījumi
<Noklusējuma adrešu saraksts, atlasot līniju>
  <Funkciju iestatījumi> <Sūtīt> <Faksa iestatījumi> <Iestatīt līniju> <Line X>
Varat norādīt, kāda veida adrešu sarakstu rādīt kā noklusējuma iestatījumu, kad izmantojat funkciju <Adrešu grāmata> Fakss pamatfunkciju logā. Šis iestatījums ir aktīvs tikai tad, kad izmantojamā līnija izvēlēta logā <Atlasīt līniju>. Faksa līnijas iestatījumi
<Atlasīt SŪT līniju>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>  <Iestatīt līniju>
Varat iestatīt, kurai līnijai, sūtot faksu, tiek piešķirta prioritāte un norādīt, kuru līniju nedrīkst izmantot.
<SŪT sākuma ātrums>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Varat mainīt sūtīšanas sākuma ātrumu. Šis iestatījums ir noderīgs, ja nestabilas līnijas dēļ rodas grūtības sākt dokumenta sūtīšanu.
<R taustiņa iestatījums>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Ja jūsu iekārta ir pieslēgta ar PBX (Privātā atzara centrāli), nepieciešams iestatīt piekļuves metodi. Varat iestatīt PBX veidu kā <Prefikss> vai <Klausul. lietošana>. Ja taustiņam R reģistrējat ārējās līnijas piekļuves numuru, varat viegli piekļūt ārējai līnijai.
<Pārbaudīt ievadīto faksa numuru>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Lai novērstu faksa nosūtīšanu nepareizajam adresātam, varat izvēlēties, vai, ievadot faksa numuru, parādīt apstiprinājuma logu.
<Atļaut faksa draivera SŪT>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Varat izvēlēties, vai atļaut faksa nosūtīšanu no datora.
<Apstipr. pirms sūtīš., ja iekļauts faksa adres.>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Varat izvēlēties, vai sūtot adresātiem, kas ietver faksa adresi, parādīt adresātu apstiprinājuma logu. Tas palīdz novērst faksa nosūtīšanu nepareizajam adresātam.
<Ierobežot secīgo apraidi, kad ir iekļauts faksa adresāts>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Varat izvēlēties, vai ierobežot sūtīšanu vairākiem adresātiem, kas ietver faksa adresi, vienlaikus.
<Attālā faksa servera adrese>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi> <Attālā faksa SŪT iestatījumi>
Norādiet attālā faksa serveriekārtas IP adresi vai resursdatora nosaukumu.
<SŪT taimauts>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi> <Attālā faksa SŪT iestatījumi>
Ja attālā faksa serveriekārta neatbild laikā, kas iestatīts TX noildzei, attālā faksa uzdevums tiek atcelts.
<SŪT rindiņu skaits>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi> <Attālā faksa SŪT iestatījumi>
Varat iestatīt, cik līniju var izvēlēties, nosūtot attālo faksu. Iestatiet tikpat līniju, cik tālruņa līniju ir savienotas ar attālā faksa serveriekārtu.
<Atlasīt prioritāro līniju>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi> <Attālā faksa SŪT iestatījumi>
Varat norādīt tālruņa līniju, kas jāizmanto attālo faksu sūtīšanai.
<Lietot IP faksu>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi> <Attālā faksa SŪT iestatījumi>
Varat izvēlēties, vai jāizmanto IP faksi.
<IP faksa sakaru režīma iestatījumi>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi> <Attālā faksa SŪT iestatījumi>
Varat norādīt IP faksu sūtīšanai izmantojamo saziņas režīmu.
<Lietot attālo faksu>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi> <Attālā faksa iestatījumi>
Varat norādīt, vai izmantot iekārtu kā attālā faksa funkcijas serveriekārtu.
<Autom. pielāgot sakaru ātrumu, kad izmanto VoIP>
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Varat nodrošināt precīzāku faksu sūtīšanu un saņemšanu līnijas vai adresāta kļūdu gadījumā.
6W25-0FE