Vairāku Canon daudzfunkciju printeru iestatījumu sinhronizēšana

Jūs varat sinhronizēt vairāku tīklā esošu Canon daudzfunkciju printeru personalizētos datus. Tādējādi ir iespējams izmantot vienā iekārtā norādītu un reģistrētu adrešu grāmatu un personīgo pogu/koplietojamo pogu utt. arī citās iekārtās, kuras ir sinhronizētas. Informāciju par vienumiem, uz ko attiecina sinhronizēšanu, skatītPersonalizējamu vienumu saraksts
Serveriekārta/klientiekārta
Klientiekārta
Klientiekārta
Šai iekārtai nav servera funkcijas. Tā darbojas kā klientiekārta.
Iespējojiet servera funkciju iekārtā ar servera funkciju un pievienojiet šo iekārtu kā klientiekārtu.
Ir iespējams sinhronizēt līdz pat 10 iekārtām, ieskaitot serveriekārtu.
Sinhronizētās vērtības var netikt atspoguļotas atkarībā no papildaprīkojuma un iekārtas konfigurācijas.
Serveriekārtu var izmantot gan kā serveriekārtu, kas nesinhronizē pati savus datus, gan kā servera un klienta iekārtu (serveriekārta/klientiekārta).
Ja serveriekārtā netiek palaistas klienta funkcijas, serveriekārtā norādītie dati klientiekārtās netiks atspoguļoti.

Sinhronizēšanas procedūra

Norādiet sinhronizāciju kā turpmāk parādīts.
 
 
Sākotnējā pārbaude
Vai sinhronizējamās iekārtas ir pareizi savienotas ar tīklu?
 
 
 
 
 
 
Lietotāja datu eksportēšana
Rezerves kopijas nolūkiem ieteicams eksportēt lietotāju datus. Iestatījumu datu importēšana/eksportēšana
 
 
 
 
Serveriekārtas iestatījumu norādīšana
Sinhronizācijas uzsākšana serveriekārtā Informāciju par procedūru skatiet ierīces ar servera funkciju norādēs.
 
 
 
Detalizētu sinhronizācijas iestatījumu norādīšana
Norādiet serveriekārtā detalizētus sinhronizācijas iestatījumus. Informāciju par procedūru skatiet ierīces ar servera funkciju norādēs.
 
 
Sinhronizācijas uzsākšana
Norādiet klientiekārtās savienojuma adresātu un uzsāciet sinhronizāciju. Iestatījumu sinhronizēšanas uzsākšana
 
 
Sinhronizācijas pārbaude
Pārbaudiet detalizētus sinhronizācijas iestatījumus, reģistrētos lietotājus un pievienotās iekārtas serveriekārtā. Informāciju par procedūru skatiet ierīces ar servera funkciju norādēs.
Lai mainītu koplietošanas tvērumu utt., pēc sinhronizācijas uzsākšanas, izslēdziet visas klientiekārtas, nomainiet serveriekārtas iestatījumus un no jauna ieslēdziet visas klientiekārtas.
Sinhronizācija tiek uzsākta pēc tam, kad visas klientiekārtas ir restartētas.
Kad klientiekārta tiek palaista un izveido savienojumu ar serveriekārtu, gan serveriekārtā, gan klientiekārtā reģistrētie lietotāja dati tiek pārrakstīti ar serveriekārtā esošajiem lietotāja datiem, un klientiekārtā dzēstie lietotāja dati tiek izdzēsti. Lai izmantotu lietotāja datus klientiekārtā, ar kuru jāsavienojas, pirms klientiekārtas palaišanas izdzēsiet atbilstošos datus no serveriekārtas, izmantojot Delete User Data sadaļā Synchronize Custom Settings (Server).
Ja vairākās klientiekārtās, kas tiek iedarbinātas pēc kārtas, attiecībā uz vienu un to pašu lietotāju pastāv dažādi dati, sinhronizēšanai tiek izmantoti lietotāja dati klientiekārtā, kas pirmā izveidoja savienojumu ar serveri.
 : 1. lietotāja dati
 : Citi 1. lietotāja dati
 : 2. lietotāja dati
 : 3. lietotāja dati
Klientiekārtas A lietotāja dati.
Pirmā klientiekārta, kura izveidoja savienojumu ar serveri.
Tajā ir reģistrēti 1. un 2. lietotāja dati.
Klientiekārtas B lietotāja dati.
Tajā ir reģistrēti citi 1. lietotāja dati un 3. lietotāja dati.
Serveriekārtā reģistrētie lietotāja dati.
Serveriekārtā reģistrētos 1. lietotāja datus sinhronizē, izmantojot klientiekārtas A datus.
Ja pēc sinhronizācijas uzsākšanas problēma rodas serveriekārtā vai klientiekārtā, dati, kuru koplietošanas tvērums iekārtā, kurā ir problēma, ir iestatīts pozīcijā [Device-Specific (Not Shared)], atgriežas noklusējuma iestatījumos un netiek atjaunoti.
Lai sinhronizētu pielāgotos iestatījumus starp iekārtām, iekārtas autentifikācijas iestatījumiem un grupas pārvaldības iestatījumiem jābūt vienādiem. Lai iegūtu informāciju par vienu un to pašu autentifikācijas iestatījumu norādīšanu, skatiet pieteikšanās programmas norādījumus. Grupas pārvaldības iestatījumiem ir ieteicams eksportēt vienas iekārtas iestatījumus un importēt citās iekārtās. Ja grupas pārvaldībai tiek izmantoti nodaļas ID, iestatiet katrā iekārtā vienus un tos pašus nodaļas ID.
Lai sinhronizētu informāciju par paroļu pārvaldības sistēmas tīkla vietām, tīkla ierīču reģistrēšanas secībai visās iekārtās jābūt vienādai.
Ja jūsu izmantotā iekārta ir vecākas versijas, reģistrētās saīsnes un paroļu pārvaldības sistēmas var netikt sinhronizētas.
Ja tiek uzsākta (klienta) pielāgoto iestatījumu sinhronizācija un (servera) pielāgoto iestatījumu sinhronizācija, opcija <Darbība, ja tiek sasniegts maksimālais lietotāju skaits> tiek iestatīta pozīcijā <Dzēst vecākos lietotāju iestatījumus> un to nevar izmainīt.
Ja ir uzsākta (klienta) pielāgoto iestatījumu sinhronizācija, sinhronizējamo datu (ieskaitot adrešu grāmatu) importēšana un eksportēšana nav iespējama. Informāciju par iestatījumu datu importēšanu/eksportēšanu skatīt Iestatījumu datu importēšana/eksportēšana. Informāciju par datiem, uz ko attiecina pielāgoto iestatījumu sinhronizēšanu, skatīt "Personalizējamu vienumu saraksts".
6W25-0C4