<Lietotāju pārvaldība>

Varat konfigurēt iestatījumus iekārtas lietotāju pārvaldībai, izmantojot lietotāju autentificēšanas lietojumprogrammu.
<Mainīt paroli>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Lietotāju pārvaldība>  <Autentifikācijas pārvaldība>
Iekārtā reģistrētie lietotāji var mainīt savu pieteikšanās paroli. Šis iestatījums netiek rādīts lietotājiem, kuri ir pieteikušies ar administratora tiesībām.
<Reģistrēt/rediģēt autentifikācijas lietotāju>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Lietotāju pārvaldība>  <Autentifikācijas pārvaldība>
Izvēlieties, lai iekārtā reģistrētu lietotājus un norādītu lietotāju informāciju, piemēram, paroli un piešķirtās tiesības. Lietotāja informācijas reģistrēšana vietējā ierīcē
<Izmantot lietotāja autentifikāciju>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Lietotāju pārvaldība>  <Autentifikācijas pārvaldība>
Izvēlieties, vai iespējot funkciju personu autentifikācijas pārvaldība. Varat arī izvēlēties, kuras pieteikšanās metodes izmantot lietotāju autentifikācijai. Lietotāja pieteikšanās metožu un autentifikācijas ierīču konfigurēšana
<Sagl. skaits kešatmiņā reģistrētiem lietotājiem>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Lietotāju pārvaldība>  <Autentifikācijas pārvaldība>  <Tastatūras autentifikācija>
Izvēlieties, vai pieteikšanās loga nolaižamajā sarakstā rādīt lietotāju, kas ir iepriekš pieteikušies, vārdus. Izvēlieties <0>, lai slēptu pieteikšanās vēsturi vai <1>, lai rādītu tikai tā lietotāja, kurš pieteicās pēdējais, vārdu. Lietotāja pieteikšanās metožu un autentifikācijas ierīču konfigurēšana
<Rādīt paroles maiņas pogu iestatījumu izvēlnē>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Lietotāju pārvaldība>  <Autentifikācijas pārvaldība>  <Tastatūras autentifikācija>
Izvēlieties, vai atļaut lietotājam mainīt paroli, izmantojot pieteikšanās loga labajā augšējā stūrī esošo pogu . Lietotāja pieteikšanās metožu un autentifikācijas ierīču konfigurēšana
<Lietot autentifikācijai ciparu taustiņus>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Lietotāju pārvaldība>  <Autentifikācijas pārvaldība>  <Tastatūras autentifikācija>
Ja lietotājvārds un parole sastāv tikai no cipariem, autentifikāciju var veikt, izmantojot ciparu taustiņu ievadi.
<Pieteikšanās ekrāna rādījuma iestatījumi>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Lietotāju pārvaldība>  <Autentifikācijas pārvaldība>
Norādiet, vai pieteikšanās logu parādīt “kad sāk izmantot iekārtu” vai “pēc tam, kad tiek nospiesta funkcijas poga”. Izvēloties opciju “pēc tam, kad tiek nospiesta funkcijas poga”, varat norādīt funkcijas, kuru izmantošanai lietotājam nepieciešams pieteikties iekārtā. Kā norādīt, kad parādīt pieteikšanās ekrānu
<Ierobežojamās funkcijas>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Lietotāju pārvaldība>  <Autentifikācijas pārvaldība>
Izvēlieties, vai ierobežot noteiktu funkciju izmantošanu, ja ir iespējota personu autentifikācijas pārvaldība. Lietotāja pieteikšanās metožu un autentifikācijas ierīču konfigurēšana
<Ierobež. darbu no attālas ierīces bez lietotāja aut.>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Lietotāju pārvaldība>  <Autentifikācijas pārvaldība>
Izvēlieties, vai lietot personu autentifikācijas pārvaldību, lai drukātu, nosūtītu faksu un veiktu attālo skenēšanu, izmantojot datoru. Personīgās autentifikācijas izmantošana drukāšanas/faksa sūtīšanas/attālās skenēšanas pārvaldīšanai, izmantojot datoru
<Noklusējuma loma, reģistrējot lietotāju>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Lietotāju pārvaldība>  <Autentifikācijas pārvaldība>
Izvēlieties, kādu lomu piešķirt lietotājiem, kuru tiesības nav iestatītas. Lietotāja pieteikšanās metožu un autentifikācijas ierīču konfigurēšana
<Saskaņot lietotājvārda reģistru>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Lietotāju pārvaldība>  <Autentifikācijas pārvaldība>
Izvēlieties, vai lietotājvārdi reģistrjutīgi.
<Sist. pārvaldnieka informācijas iestatījumi>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Lietotāju pārvaldība>
Iestatiet iekārtas sistēmas pārvaldnieka informāciju. Sistēmas administratora ID un PIN nomaiņa
<Nodaļu ID pārvaldība>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Lietotāju pārvaldība>
Izvēlieties, vai grupas lietotājus pārvaldīt, tiem piesaistot nodaļas ID. Nodaļu ID pārvaldības iestatījumu konfigurēšana
6W25-0FR