<Tīkls>

Šajā nodaļā aprakstīti tīkla iestatījumi.
<Izvadīt atskaiti>
  <Preferences> <Tīkls>
Varat izdrukāt sadaļas <Tīkls> iestatījumus. Iestatījumu saraksta drukāšana
<Apstiprināt tīkla savienojumu iestatījumu izmaiņas>
  <Preferences> <Tīkls>
Ja šis iestatījums ir iestatīts pozīcijā <Iesl.>, varat mainīt tīkla iestatījumus. Ja rodas ar tīkla savienojumiem saistītas kļūdas, iekārtas skārienekrānā tiek parādīts kļūdas ziņojums. Tīkla iestatījuma bloķēšanas atcelšana
<Lietot IPv4>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi> <IPv4 iestatījumi>
Izvēlēties, vai izmantot IPv4. IPv4 adreses iestatīšana
<IP adreses iestatījumi>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi> <IPv4 iestatījumi>
Norādīt IPv4 adresi. IPv4 adreses iestatīšana
<DHCP opciju iestatījumi>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi> <IPv4 iestatījumi>
Norādīt DHCP papildu iestatījumus. DHCP servera lietošana
<Komanda PING>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi> <IPv4 iestatījumi>
Pārbauda, vai IPv4 adrese ir iestatīta pareizi. IPv4 adreses savienojuma testa veikšana
<Lietot IPv6>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi> <IPv6 iestatījumi>
Norādīt, vai jāizmanto IPv6. IPv6 adreses iestatīšana
<Adreses bez stāvokļa iestatījumi>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi> <IPv6 iestatījumi>
Norādīt IPv6 adresi bez statusa. IPv6 adreses iestatīšana
<Manuālu adrešu iestatījumi>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi> <IPv6 iestatījumi>
Norādīt IPv6 adresi manuāli. IPv6 adreses iestatīšana
<Lietot DHCPv6>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi> <IPv6 iestatījumi>
Norādīt, vai no DHCP servera saņemt IPv6 adresi. IPv6 adreses iestatīšana
<Komanda PING>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi> <IPv6 iestatījumi>
Pārbaudīt, vai IPv6 adrese ir norādīta pareizi. IPv6 adreses savienojuma testa veikšana
<Izgūt prefiksu tikai no adreses ar stāvokli>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi> <IPv6 iestatījumi>
Norādīt, vai, izmantojot DHCPv6, no DHCP servera saņemt tikai iepriekšējo adreses ar statusu pusi.
<DHCP opciju iestatījumi>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi> <IPv6 iestatījumi>
Norādīt DHCP papildu iestatījumus. DHCP servera lietošana
<DNS servera adrešu iestatījumi>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi> <DNS iestatījumi>
Norādīt DNS servera adreses iestatījumus. DNS iestatījumu veikšana
<DNS resursdatora nosauk./domēna nosauk. iestatījumi>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi> <DNS iestatījumi>
Norādīt iekārtas resursdatora un domēna nosaukumu. DNS iestatījumu veikšana
<DNS dinamiskās atjaunināšanas iestatījumi>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi> <DNS iestatījumi>
Izvēlēties, vai veikt automātisko atjaunināšanu, ja tādā vidē kā DHCP tiek veiktas izmaiņas resursdatora nosaukuma un IP adreses kartēšanā. DNS iestatījumu veikšana
<mDNS iestatījumi>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi> <DNS iestatījumi>
Norādīt iestatījumus DNS funkcijas izmantošanai sistēmā, kurā nav DNS servera. DNS iestatījumu veikšana
<Datora nosaukums/darbgrupas nosaukuma iestatījumi>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi>
Norādīt iekārtas nosaukumu tīklā un darbgrupas, kurai tā pieder, nosaukumu. Ja jūsu vidē nav darbgrupu, izveidojiet darbgrupu operētājsistēmā Windows un ievadiet tās nosaukumu.
<SMB klienta iestatījumi>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi>
Norādīt, kurus iestatījumus izmantot, kad iekārta izveido savienojumu ar tīklu, izmantojot SMB klientu. SMB iestatījumu veikšana
<Norādīt SMB klienta versiju>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi>
Norādīt, kuru SMB versiju izmantot darbā ar SMB klientu. SMB iestatījumu veikšana
<WINS iestatījumi>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi>
Norādīt Windows interneta nosaukuma pakalpojuma (Windows Internet Name Service — WINS) iestatījumus. WINS iestatījumu veikšana
<LPD drukas iestatījumi>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi>
Norādiet LPD drukāšanas iestatījumus. Lai izmantotu LPD drukāšanu, nospiediet <Iesl.> un iestatiet laiku, pēc kura uzdevums ir automātiski jāatsaka, ja drukājamos datus nevar saņemt savienojuma kļūdas vai cita Iemesla dēļ.
<RAW drukas iestatījumi>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi>
Norādiet RAW drukāšanas iestatījumus. Lai izmantotu RAW drukāšanu, nospiediet <Iesl.>, norādiet, vai izmantot divvirzienu saziņu un iestatiet laiku, pēc kura uzdevums ir automātiski jāatsaka, ja drukājamos datus nevar saņemt savienojuma kļūdas vai cita Iemesla dēļ.
<SNTP iestatījumi>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi>
Norādiet Vienkāršā tīkla laika protokola (Simple Network Time Protocol — SNTP) iestatījumus. SNTP iestatījumu veikšana
<FTP drukas iestatījumi>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi>
Norādiet FTP drukāšanas iestatījumus. Lai izmantotu FTP drukāšanu, nospiediet <Iesl.> un sadaļu <Lietotājvārds> un <Parole> iestatiet, kā nepieciešams.
<FTP drukas darba nosaukuma attēlošanai lietot UTF-8>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi>
Norādiet, vai, veicot FTP drukāšanu, failu nosaukumu skatīšanai izmantot kodējumu UTF-8.
<WSD iestatījumi>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi>
Norādiet WSD iestatījumus. Lai kā drukas lietojumprogrammu izmantotu WSD (tīmekļa pakalpojumus ierīcēm), iestatiet <Lietot WSD drukāšanu> pozīcijā <Iesl.>. Lai iekārtā WSD izmantotu informācijas izgūšanai, iestatiet <Lietot WSD pārlūkošanu> pozīcijā <Iesl.>.
Lai izmantotu WSD skenēšanas funkciju, iestatiet <Lietot WSD skenēšanu> pozīcijā <Iesl.>. WSD izmantošana
<Lietot FTP režīmu PASV>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi>
Norādiet, vai FTP jāizmanto PASV režīmā. FTP PASV režīma iestatīšana
<IPP drukas iestatījumi>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi>
Norādiet IPP drukāšanas iestatījumus. Lai izmantotu IPP drukāšanu, nospiediet <Iesl.> un norādiet, vai atļaut datu saziņas šifrēšanu, tikai izmantojot TLS (IPP drukāšanai), un vai izmantot IPP autentifikāciju.
<Multiraides atklājuma iestatījumi>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi>
Norādiet multiraides atklāšanas iestatījumus. Iekārtas pārraudzība no ierīces pārvaldības sistēmām
<Sleep Mode Notification Settings>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi>
Norādiet miega režīma multiraides tīkla paziņojumu sūtīšanas iestatījumus.
<Lietot HTTP>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi>
Iespējot vai atspējot HTTP iestatījumu.
<TLS iestatījumi>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi>
Varat iestatīt atslēgu pāri, TLS versiju un šifrēšanas algoritmu, ko izmantot pēc tam, kad ir apstiprināts, ka iekārta izmanto ar TLS šifrētu saziņu. TLS atslēgas un sertifikāta konfigurēšana
<Starpniekservera iestatījumi>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi>
Norādiet starpniekservera iestatījumus. Starpniekservera iestatīšana
<Apstiprināt autent. inform., ja aktīvs aut. pārv. režīms>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi>
Norādiet, vai iekārtai jāpārbauda autentifikācijas informācija, kad tiek veikta drukāšana, izmantojot V4 printera draiveri.
<IPSec iestatījumi>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi>
Norādiet IPSec iestatījumus. IPSec iestatījumu konfigurēšana
<TCP/IP Option Settings>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi>
Norādiet TCP loga mērogošanas opciju un MTU lielumu.
<Lietot tīkla saites skenēšanu>
  <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi>
Norādiet, vai izmantot tīkla saites skenēšanu.
<SNMP iestatījumi>
  <Preferences> <Tīkls>
Norādiet SNMP iestatījumus. Pārraudzība un kontrole, izmantojot SNMP
<Formatēt resursdatora resursu MIB uz RFC2790>
  <Preferences> <Tīkls>
Norādiet, vai resursdatora bāze MIB atbilst RFC2790 specifikācijām.
<Atvēlēto portu iestatījumi>
  <Preferences> <Tīkls>
Norādiet, vai izmantot Canon draiverus vai utilītprogrammatūru, lai konfigurētu/iegūtu detalizētu informāciju par iekārtu.
<Atvēlētā porta autentifikācijas metode>
  <Preferences> <Tīkls>
Norādiet atvēlētā porta autentifikācijas metodi.
<Lietot spolēšanas funkciju>
  <Preferences> <Tīkls>
Norādiet, vai spolēt drukāšanas uzdevumus, kas iekārtai tiek sūtīti atmiņas ierīcē.
<Savienojuma gaidīšanas laiks startējot>
  <Preferences> <Tīkls>
Norādiet tīkla savienojuma izveides gaidīšanas laiku no brīža, kad iekārta startējas. Gaidīšanas laika iestatīšana savienojuma izveidei ar tīklu
<Ethernet draivera iestatījumi>
  <Preferences> <Tīkls>
Norādiet Ethernet draivera iestatījumus. Ethernet iestatījumu veikšana
<IEEE 802.1X iestatījumi>
  <Preferences> <Tīkls>
Norādiet IEEE 802.1X iestatījumus. IEEE 802.1X autentifikācijas iestatījumu konfigurēšana
<Izejošais filtrs>
  <Preferences> <Tīkls> <Ugunsmūra iestatījumi> <IPv4 adrešu filtrs>
Norādiet izejošo filtru. IP adrešu norādīšana ugunsmūra iestatījumos
<Ienākošais filtrs>
  <Preferences> <Tīkls> <Ugunsmūra iestatījumi> <IPv4 adrešu filtrs>
Norādiet ienākošo filtru. IP adrešu norādīšana ugunsmūra iestatījumos
<Vienmēr atļaut sūtīšanu/saņemšanu, izmantojot ICMP>
  <Preferences>  <Tīkls>  <Ugunsmūra iestatījumi>  <IPv4 adrešu filtrs>
Norādiet, vai vienmēr atļaut ICMP sakarus.
<Izejošais filtrs>
  <Preferences> <Tīkls> <Ugunsmūra iestatījumi> <IPv6 adrešu filtrs>
Norādiet izejošo filtru. IP adrešu norādīšana ugunsmūra iestatījumos
<Ienākošais filtrs>
  <Preferences> <Tīkls>  <Ugunsmūra iestatījumi>  <IPv6 adrešu filtrs>
Norādiet ienākošo filtru. IP adrešu norādīšana ugunsmūra iestatījumos
<Vienmēr atļaut sūt./saņ., izmantojot ICMPv6>
  <Preferences>  <Tīkls>  <Ugunsmūra iestatījumi>  <IPv6 adrešu filtrs>
Norādiet, vai vienmēr atļaut ICMPv6 sakarus.
<Izejošais filtrs>
  <Preferences>  <Tīkls>  <Ugunsmūra iestatījumi>  <MAC adrešu filtrs>
Norādiet izejošo filtru. MAC adrešu norādīšana ugunsmūra iestatījumos
<Ienākošais filtrs>
  <Preferences>  <Tīkls>  <Ugunsmūra iestatījumi>  <MAC adrešu filtrs>
Norādiet ienākošo filtru. MAC adrešu norādīšana ugunsmūra iestatījumos
<IP adrešu bloķēšanas žurnāls>
  <Preferences>  <Tīkls>  <Ugunsmūra iestatījumi>
Rāda žurnālu bloķēšanai, izmantojot IP adrešu filtru. IP adrešu norādīšana ugunsmūra iestatījumos
<Lietot Mopria>
  <Preferences>  <Tīkls>
Norādiet, vai drukāt datus tieši no mobilajām ierīcēm, kas atbalsta pakalpojumu Mopria®, piemēram, viedtālruņiem un planšetdatoriem. Iekārtas izmantošana ar programmām
<Lietot AirPrint>
  <Preferences>  <Tīkls>
Norādiet, vai drukāt datus tieši no iPhone, iPad, iPod Touch vai Mac ierīcēm, kas atbalsta pakalpojumu AirPrint. AirPrint izmantošana
<Rādīt AirPrint kļūdas>
  <Preferences>  <Tīkls>
Norādiet, vai vadības panelī parādīt kļūdas ekrānu, ja nevar drukāt, kā paredzēts, jo, drukājot ar AirPrint, rodas problēma ar drukas datiem.
Ja ir iestatīts kā <Iesl.>, vadības panelī tiek parādīts kļūdas ekrāns. Pēc kļūdas ekrāna pārbaudes, atceliet darbu. Ja šis ir iestatīts kā <Izsl.>, vadības panelī kļūdas ekrāns netiek parādīts, bet darbs paliek darbu vēsturē ar norādi <Slikti>.
<Google mākoņdrukas iestatījumi>
  <Preferences>  <Tīkls>
Norādiet, vai drukāt datus tieši no datora, viedtālruņa, planšetdatora u.c. ierīcēm, kas atbalsta pakalpojumu Google mākoņdruka. Pakalpojuma Google mākoņdruka lietošana
<Ierīces pozīcijas informācijas iestatījumi>
  <Preferences>  <Tīkls>
Norādiet informācijas par ierīces atrašanās vietu iestatījums. AirPrint izmantošana
<Atlasīt interfeisu>
  <Preferences>  <Tīkls>
Norādiet, vai izmantot Vadu LAN, Bezvadu LAN vai abus vienlaikus. Vadu LAN vai bezvadu LAN izvēle
<Bezvadu LAN iestatījumi>
  <Preferences>  <Tīkls>  <Bezvadu LAN>
Norādiet bezvadu LAN iestatījumus. Savienojuma izveide ar bezvadu LAN
<Bezvadu LAN informācija>
  <Preferences>  <Tīkls>  <Bezvadu LAN>
Parāda informāciju par bezvadu LAN iestatījumiem. Bezvadu LAN iestatījumu un informācijas pārbaude
<Enerģ. taupīš. režīms>
  <Preferences>  <Tīkls>  <Bezvadu LAN>
Norādiet, vai atbilstoši bezvadu LAN maršrutētāja sūtītajiem signāliem ierīci periodiski pārslēgt enerģijas taupīšanas režīmā. Savienojuma izveide ar bezvadu LAN
<Lietot tiešo savienojumu>
  <Preferences>  <Tīkls>  <Tiešā savienojuma iestatījumi>
Norādiet, vai izmantot tiešo savienojumu. Tiešā savienojuma izveide
<Tiešā savienojuma veids>
  <Preferences>  <Tīkls>  <Tiešā savienojuma iestatījumi>
Izvēlieties tiešā savienojuma veidu. Tiešā savienojuma izveide
<Ierīces nosaukums funkcijai Wi-Fi Direct>
  <Preferences>  <Tīkls>  <Tiešā savienojuma iestatījumi>
Norādiet ierīces nosaukumu, ko izmantot tiešajiem savienojumiem (Wi-Fi Direct).
<Laiks līdz tiešā savienojuma sesijas pārtraukšanai>
  <Preferences>  <Tīkls>  <Tiešā savienojuma iestatījumi>
Norādiet laiku, pēc kura savienojums tiek automātiski pārtraukts, ja tiešajā savienojumā noteiktu laiku netiek pārraidīti/saņemti dati.
<Piekļuves punkta režīma iestatījumi>
  <Preferences>  <Tīkls>  <Tiešā savienojuma iestatījumi>
Norādiet piekļuves punkta režīma iestatījumus.
<Vienmēr turēt iespējotu, ja norādīts SSID/tīkla atslēga>
  <Preferences>  <Tīkls>  <Tiešā savienojuma iestatījumi>
Ja ir iespējots iestatījums <Norādīt lietojamo SSID> un <Norādīt lietojamo tīkla atslēgu> (sadaļā <Piekļuves punkta režīma iestatījumi>), lai izveidotu tiešo savienojumu, nav jāspiež <Iespējot> iestatījumā <Tiešais savienojums> (sadaļā <Mobilais portāls>).
<IP adreses iestatījumi tiešajam savienojumam>
  <Preferences>  <Tīkls>  <Tiešā savienojuma iestatījumi>
Norādiet, kādu IP adresi nosūtīt mobilajām ierīcēm, kas tiek pievienotas, izmantojot tiešo savienojumu.
<Personīgā SSID un tīkla atslēgas iestatījumi>
  <Preferences>  <Tīkls>  <Tiešā savienojuma iestatījumi>
Katram lietotājam norādiet SSID un tīkla atslēgu, ko izmantot lai pieteiktos un izveidotu tiešo savienojumu. Lai izveidotu SSID, iestatiet iestatījumu <Lietot pielāgotu SSID> pozīcijā <Iesl.> un ievadiet SSID. Lai izveidotu tīkla atslēgu, iestatiet iestatījumu <Lietot pielāgotu tīkla atslēgu> pozīcijā <Iesl.> un ievadiet tikla atslēgu.
Ja iestatījums <Automātiski iespējot/atspējot tiešo savienojumu piesakoties/atsakoties> ir pozīcijā <Iesl.>, lai piesakoties izveidotu tiešo savienojumu, nav jāspiež <Mobilais portāls>  <Tiešais savienojums> <Iespējot>.
<Lietot pieteikš. vārdu kā lietotājvārdu drukas darbiem>
  <Preferences>  <Tīkls>  <Tiešā savienojuma iestatījumi>
Norādiet, vai pieteikšanās vārdu rādīt kā lietotājvārdu drukāšanas uzdevumos, kuriem tiek izmantots tiešais savienojums.
<IP adreses iestatījumi>
  <Preferences>  <Tīkls>  <Pakārtotās līnijas iestatījumi>
Norādiet, kuru IPv4 adresi izmantot bezvadu LAN (apakšlīnijai), ja vienlaikus tiek izmantots gan vadu, gan bezvadu LAN.
<Prioritārā līnija sakariem ar mobilajām ierīcēm>
  <Preferences>  <Tīkls>  <Pakārtotās līnijas iestatījumi>
Izvēlieties, kuru līniju izmantot savienojuma izveidei ar mobilajām ierīcēm, ja vienlaikus tiek izmantots gan vadu LAN (galvenā līnija), gan bezvadu LAN (apakšlīnija).
<Ierobežot pakārtotās līnijas funkcijas>
  <Preferences>  <Tīkls>  <Pakārtotās līnijas iestatījumi>
Ierobežo apakšlīnijas (bezvadu LAN) funkcijas, ja vienlaikus tiek izmantots gan vadu LAN (galvenā līnija), gan bezvadu LAN (apakšlīnija). Ja šo iestatījumu iestata pozīcijā <Iesl.>, tad, izmantojot apakšlīniju (bezvadu LAN), pieejamas tikai LPD drukas, RAW drukas un SNMP funkcijas.
6W25-0F2