Nuotolinių fakso aparatų naudojimas

Net jei turite daugiafunkcį spausdintuvą be fakso funkcijų, šį spausdintuvą galite naudoti faksogramoms siųsti ir gauti per kitą daugiafunkcį spausdintuvą, kuris turi fakso funkcijas, jei abu spausdintuvai veikia tame pačiame tinkle. Tokiu atveju spausdintuvas su fakso funkcijomis ir spausdintuvas be fakso funkcijų atitinkamai gali būti susieti su paslaugų aparatu ir kliento aparatu. Fakso funkcijų ir ryšio linijų bendrinimas sumažina bendras įrengimo išlaidas ir užtikrina efektyvų fakso funkcijų naudojimą.
* Taikoma tik „imageRUNNER ADVANCE“ serijos aparatams
Prieš naudodami nuotolinį fakso aparatą
Parametrus būtina nurodyti iš anksto, kad aparatą būtų galima naudoti kaip serverio arba kliento aparatą.
Serverių aparatų parametrai <Siuntimas>  <Nuotolinio fakso parametrai>
Klientų aparatų parametrai <Siuntimas>  <Nuotolinio fakso siuntimo parametrai>
Norint naudoti šią funkciją
Būtina iš anksto įdiegti parinktį. Sistemos pasirinktinė įranga
Faksogramos siuntimas
Faksogramą iš kliento aparato galite išsiųsti taip pat kaip įprastą faksogramą. Pagrindiniai faksogramų siuntimo veiksmai
Faksogramų gavimas
Į paslaugų aparatą gautos faksogramos konvertuojamos į internetines faksogramas ir persiunčiamos į kliento aparatą. Norint, kad internetinės faksogramos būtų persiunčiamos į kliento aparatą ir kad kliento aparatas gautų internetines faksogramas, būtina nurodyti paslaugų aparato parametrus.
Serverių aparatų parametrai <Persiuntimo parametrai>
Klientų aparatų parametrai El. pašto / internetinio ryšio fakso ryšio nustatymas
Kai rodomas skyriaus ID ir slaptažodžio įvedimo ekranas, įveskite ID ir slaptažodį, užregistruotą paslaugų aparate.
Iš kliento aparato išsiųstos faksogramos siuntėjo informacija atspausdinama pagal paslaugų aparato parametrą. <Siuntėjo terminalo ID>
6W24-05W