Kopijavimo / spausdinimo užduočių atšaukimas

Valdymo skyde paspaudus tuo metu, kai apdorojama siuntimo / spausdinimo užduotis, ir rodomas ekranas, kuris nukreipia į <Siuntimo užduotys>/<Spausdin. užduot.>, vykdoma siuntimo / spausdinimo užduotis sustabdoma, ir pasirodo <Siuntimo užduotys>/<Spausdin. užduot.>.
 
Pasirinkite užduotį, kurią norite atšaukti, ir paspauskite <Atšaukti>.
Ekranai, kurie nukreipia į <Siuntimo užduotys>/<Spausdin. užduot.>
Ekranas <Pagrindinis>
Ekranas <Spausdinti>
Viršutiniai <Būkl. kontrolė> (<Kopija/atspaudas>, <Siuntimas>, <Priimti>, <Išsaugoti>, <Sąnaud.medž./kita>) ekranai
Ekranas <Visual Message Settings>
Valdymo skyde paspaudus  tuo metu, kai apdorojama siuntimo / faksogramos siuntimo užduotis, ir rodomas ekranas <Faksas>/<Skenavimas ir siuntimas>, pasirodo iššokantysis ekranas, tiesiogiai atšaukiantis vykdomą užduotį. Kai vykdomos kelios užduotys, galite nustatyti, kurią užduotį reikia atšaukti: tą, kuri sukurta paskutinė ar tą, kuri šiuo metu yra siunčiama. (<Atšauktina užduotis paspaudus mygtuką Stop>)
Jei esama užduoties, pradėtos vykdyti po to, kai valdymo skyde paspaudžiamas , užduotis vykdoma toliau.
Instrukcijų apie tai, kaip atšaukti užduotis ekranuose <Kopija> ar <Faksas>, rasite skyriuose Kopijavimo atšaukimas ar Faksogramos siuntimo atšaukimas.
6W24-031