<Siuntimas>

Šiame skirsnyje aprašoma, kaip nustatyti skenavimo ir siuntimo parametrus.
<Siunt./priėm. vartotojo duomenų sąrašas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Ataskaitos spausdinimas>
Galite atspausdinti aparate užregistruotų siuntimo / gavimo parametrų sąrašą. Ataskaitų ir sąrašų spausdinimas
<Fakso vartotojų duomenų sąrašas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Ataskaitos spausdinimas>
Galite atspausdinti aparate užregistruotų fakso parametrų sąrašą. Ataskaitų ir sąrašų spausdinimas
<Parankinių parametrų įregistravimas>/<Parankinių parametrų redagavimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galima priregistruoti dažnai naudojamus parametrus aparato mygtuke ir naudoti juos vėliau, kai skenuojama. Taip pat galima šiam mygtukui suteikti pavadinimą ir įvesti komentarą. Taip pat galima panaikinti ar pervadinti užregistruotus parametrus. Dažnai naudojamų parametrų derinių registravimas
<Parankinių parametrų patvirtinimo rodymas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite pasirinkti, ar bus rodomas patvirtinimo ekranas, kai atkuriami „Parankin. parametr.“.
<Numatytasis ekranas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite nurodyti ekraną, kuris bus rodomas paspaudus mygtuką <Skenavimas ir siuntimas> arba nustatymo iš naujo mygtuką.
<Adresų knygos naudojimo ribojimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galima pasirinkti, ar paslėpti adresų knygą ir vieno paspaudimo mygtukus pagrindinių skenavimo funkcijų ekrane ir pan. ir ar apriboti galimybę naudotis adresų knyga.
<Numatytųjų parametrų keitimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite pakeisti funkcijos <Skenavimas ir siuntimas> parametrus, kurie užregistruoti kaip numatytieji.
<Parinkčių nuorodų įregistravimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite priregistruoti režimus prie ekrane <Skenavimas ir siuntimas> rodomų sparčiųjų klavišų. Ši funkcija naudinga, kai norite užregistruoti dažnai naudojamas funkcijas. Pagrindinių funkcijų ekrano tinkinimas
<Siunt. rezultato ataskaita>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Siuntimo rezultatų ataskaita leidžia patikrinti, ar dokumentai buvo tinkamai išsiųsti nurodytiems adresatams. Galima nustatyti, kad aparatas automatiškai atspausdintų šią ataskaitą nusiuntus dokumentus arba įvykus siuntimo klaidai. Tai pat galite nurodyti parametrą, kurį nustačius pirmoji dokumento dalis spausdinama ataskaitoje; ši dalis primena apie dokumento turinį. Siuntimo rezultatų ataskaita
Parametrą <Leisti spausdinti iš Nuostatos> galima nustatyti, kai pasirinkta reikšmė <Tik įvykus klaidai> arba <Išjungt.>. Nustačius parametro <Leisti spausdinti iš Nuostatos> reikšmę <Įjungt.>, dalyje <Parinktys> galima pasirinkti, ar spausdinti siuntimo ataskaitą po kiekvienos užduoties.
<Komunikacijų valdymo ataskaita>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite atspausdinti arba siųsti dokumentų siuntimo / gavimo žurnalus kaip ataskaitą. Galima nustatyti, kad aparatas spausdintų arba siųstų šią ataskaitą pasiekus nurodytą ryšių skaičių (nuo 100 iki 1 000) arba nurodytu laiku. Siuntimo / gavimo ataskaitas taip pat galima atskirai atspausdinti arba siųsti.
Kai ataskaita išsiunčiama kaip duomenys, ji siunčiama CSV failo formatu. Ryšių valdymo ataskaita
<Siuntėjo terminalo ID>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite pasirinkti, ar nurodyti siuntėjo informaciją siunčiamo dokumento viršuje, kai siunčiate faksogramą / internetinę faksogramą. Atspausdinama tokia informacija kaip fakso numeris, vardas ir aparato internetinės faksogramos adresas, todėl gavėjas gali patikrinti, kas atsiuntė dokumentą.
<Neišsiųstų užduočių naikinimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite pasirinkti, ar dokumentas bus automatiškai panaikinamas iš atminties, kai įvyksta siuntimo / įrašymo klaida. Pasirinkus reikšmę <Išjungt.> galima iš naujo išsiųsti / įrašyti dokumentus, kurių siuntimas / įrašymas nepavyko.
<Kartojimų skaičius>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite nustatyti, kiek kartų aparatas automatiškai siųs duomenis iš naujo, jei duomenų nepavyko išsiųsti, nes gavėjas atlieka kitas siuntimo ar gavimo užduotis arba jei įvyko klaida.
<Duomenų glaud. koeficient.>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite nustatyti spalvotai / pilkais pustoniais nuskenuotų duomenų suglaudinimo koeficientą.
<YCbCr siunt. gamos reikšmė>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Jei siunčiate spalvotą arba pilkų pustonių dokumentą, galite nurodyti gama reikšmę, kuri bus naudojama konvertuojant nuskenuotus RGB vaizdo duomenis į YCbCr. Gali atkurti vaizdą su optimalia vaizdo kokybe pas gavėją nustatydami tinkamą gama reikšmę.
<„WebDAV“ siunt. padal. segm. siuntim. naud.>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galima padalyti duomenis į atskiras dalis, kai siunčiama su WebDAV. Kodavimas atskirais kiekiais - tai funkcija, skirta siųsti nežinomo dydžio failą, padalinant jį atskirais žinomo dydžio kiekiais. Tai įgalina sutrumpinti siuntimo laiką, nes nereikia apskaičiuoti failo dydžio prieš jį išsiunčiant.
<„WebDAV“ siuntim. TLS sertifikato patvirtinimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Kai siunčiate naudodami „WebDAV“, galite patikrinti, ar galioja TLS serverio sertifikatas. Galite patikrinti sertifikato galiojimą ir sertifikatų grandinės patikimumą, taip pat patvirtinti CN (bendrasis pavadinimas).
<Naujų adresatų ribojimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Kai siunčiamos faksogramos ir nuskenuoti duomenys, pasiekiami adresatai gali būti nurodomi toliau išvardytais trimis būdais, kad vartotojai negalėtų nurodyti adresato įvesdami tekstą.
Adresų knygoje ir vieno paspaudimo mygtukuose užregistruoti adresatai
Dalyse <Parankiniai parametrai> ir <Siųsti sau> nurodyti adresatai
Adresatai, kurių galima ieškoti naudojant LDAP serverį
<Visada pridėti aparato parašą siunčiant>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite pasirinkti, ar visada pridėti aparato parašą prie siunčiamų PDF / XPS failų.
<El. pašto siuntimo sau ribojimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite riboti adresatus, kurie gali būti nurodyti siunčiant el. laiškus prisijungusio vartotojo el. pašto adresu. Šis parametras leidžia užkirsti kelią informacijos nutekėjimui dėl siuntimo klaidingam adresatui.
<Failų siuntimo į asmeninį aplanką apribojimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite riboti adresatus, kurie gali būti nurodyti įrašant į failų serveryje esantį prisijungusio vartotojo paskirtąjį aplanką. Šis parametras leidžia užkirsti kelią informacijos nutekėjimui dėl siuntimo klaidingam adresatui.
<Asmeninio aplanko nurodymo būdas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Asmeninis aplankas yra individualus aplankas, kurį gali naudoti vartotojas prisijungęs per asmeninio autentifikavimo valdymo sistemą. Bendrai naudojamus aplankus ir failų serverius galima nurodyti ir naudoti kaip asmeninį aplanką. Asmeninių aplankų konfigūravimas
<Persiuntimo iš žurnalo apribojimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite pasirinkti, ar norite neleisti vartotojams atkurti adresatų žurnalų ir ankščiau nurodytų skenavimo parametrų. Pasirinkus <Įjungt.> paslepiami mygtukai <Ankstesni parametr.>, esantys pagrindinių fakso funkcijų ir pagrindinių skenavimo funkcijų ekranuose.
<Siunč. dokumento archyvavimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite įrašyti išsiųstos faksogramos kopiją į iš anksto nurodytą paskirties vietą (el. paštas arba failų serveris ir pan.). Atsižvelgiant į adresatą, įrašyta faksogramos kopija konvertuojama į kitą skaitmeninio failo formatą, tokį kaip PDF, todėl dokumentai būna paruošti ir lengvai tvarkomi. Šis būdas taip pat padeda jums lengvai tvarkyti žurnalus, nes nurodytoje serverio paskirties vietoje automatiškai sukuriamas aplankas, kuriam priskiriama kategorija pagal siuntėjo vardą arba datą.
<Pranešimo rodymas priėmus užduotį>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite pasirinkti, ar rodyti ekraną, kuriame raginama patikrinti ryšio būseną po dokumentų siuntimo / įrašymo naudojant funkcijas <Faksas> arba <Skenavimas ir siuntimas> (Ekranas <Pagrindinis>).
<Atšauktina užduotis paspaudus mygtuką Stop>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Pasirinkite norimą atšaukti siuntimo užduotį nuspaudę stabdymo mygtuką, kai apdorojama fakso funkcijos siuntimo užduotis arba skenavimo ir siuntimo funkcija. Galite pasirinkti <Naujausia priimta užduotis> arba<Užduotis siunčiama>.
<Aparato pavadinimo įregistravimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <El. pašto/I-fakso parametrai>
Galite kaip savo įrenginio pavadinimą užregistruoti savo įmonės ar skyriaus pavadinimą. Kai siunčiamas el. laiškas / internetinė faksogramas užregistruotas pavadinimas rodomas / spausdinamas pas gavėją.
<Komunikacijų parametrai>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <El. pašto/I-fakso parametrai>
Galite nurodyti pašto serverio parametrus ir autentifikavimo būdą, kurį taikote el. laiškams / internetinėms faksogramoms. El. pašto / internetinio ryšio fakso ryšio nustatymas
<SMTP siunt./POP priėm. prievado numerio nurodymas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <El. pašto/I-fakso parametrai>
Galite pakeisti SMTP ir POP prievado numerį.
<S/MIME parametrai>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <El. pašto/I-fakso parametrai>
Galite nustatyti S/MIME funkciją. Nustatę S/MIME funkciją, galite pridėti skaitmeninį parašą arba užšifruoti el. laišką, kai naudojate el. laiško / internetinės faksogramos funkciją.
<SMTP siuntimo TLS sertifikato patvirtinimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <El. pašto/I-fakso parametrai>
Kai siunčiate naudodami SMTP, galite patikrinti, ar galioja TLS serverio sertifikatas. Galite patikrinti sertifikato galiojimą ir sertifikatų grandinės patikimumą, taip pat patvirtinti CN (bendrasis pavadinimas).
<POP priėmim. TLS sertifikato patvirtinimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <El. pašto/I-fakso parametrai>
Kai gaunate naudodami POP, galite patikrinti, ar galioja TLS serverio sertifikatas. Galite patikrinti sertifikato galiojimą ir sertifikatų grandinės patikimumą, taip pat patvirtinti CN (bendrasis pavadinimas).
<Maks. siunčiamų duomenų kiekis>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <El. pašto/I-fakso parametrai>
Galite nustatyti maksimalią siunčiamų duomenų apimtį siunčiamiems el. pašto pranešimams ir internetinių faksogramų dokumentams. Jei el. pašto pranešimas viršija šį duomenų apimties limitą, prieš siuntimą užduotis padalijama į kelis el. pašto pranešimus. Tačiau jei siunčiama internetinė faksograma viršija duomenų dydžio limitą, tai laikoma klaida ir faksograma nesiunčiamą.
<Numatytoji tema>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <El. pašto/I-fakso parametrai>
Galite nustatyti, kad tema būtų nurodoma automatiškai, jei jos neįvedate siųsdami el. laišką / internetinę faksogramą.
<Nurodyti autent. vartotoją, kuriam atsakyti>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <El. pašto/I-fakso parametrai>
Galima nustatyti vartotojo, kuris prisijungė prie aparato naudodamas asmeninio autentifikavimo valdymo sistemą, el. pašto adresą kaip atsakymo adresą, kai siunčiamas el. laiškas / internetinė faksograma.
<Autentifikavimo vartotojo nurodymas kaip siuntėjo>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <El. pašto/I-fakso parametrai>
Galima pasirinkti, ar rodyti vartotojo, kuris prisijungė prie aparato naudodamas asmeninio autentifikavimo valdymo sistemą, el. pašto adresą kaip gauto el. laiško siuntėją laukelyje „Nuo“.
<Leisti neregistruotiems vart. siųsti el. paštu>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <El. pašto/I-fakso parametrai>
Kai aparatas naudojamas taikant asmeninio autentifikavimo būdą, galima pasirinkti, ar vartotojams, kurių el. pašto adresas neužregistruotas aparate, leidžiama siųsti el. laiškus. Jei pasirinkta reikšmė <Išjungt.>, vartotojai, kurių el. pašto adresai užregistruoti, gali siųsti tik el laiškus..
<Siuntimo išsamiu režimu skirtasis laikas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <El. pašto/I-fakso parametrai>
Galima nustatyti laiką, kuriam praėjus siuntimo operacijos automatiškai nutraukiamos, jei MDN (siuntimo rezultatus patvirtinantis el. pašto pranešimas) negaunamas iš gavėjo, kai siunčiama internetinė faksograma <išsamiuoju> režimu.
<Pranešimo (MDN/DSN) apie priėmimą spausd.>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <El. pašto/I-fakso parametrai>
Nustačius internetinių faksogramų išsamųjį režimą, į aparatą iš gavėjo ir pašto serverio siunčiami el. pašto pranešimai, kurie informuoja, ar internetinės faksogramų siuntimas adresatui pavyko ar ne. Galite pasirinkti, ar atspausdinti šiuos el. pašto pranešimus, kai jie gaunami.
<Siuntimo per serverį naudojimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <El. pašto/I-fakso parametrai>
Galite pasirinkti, ar leisti vartotojams keisti parametrą <Siųsti per serverį>, kai siunčia internetines faksogramas.
<Leisti MDN siuntimą ne per serverį>
  <Funkcijos parametrai> <Siuntimas> <El. pašto/I-fakso parametrai>
Internetinę faksogramą gaunantis aparatas gali išsiųsti MDN (siuntimo rezultatus patvirtinantis el. pašto pranešimas) siunčiančio aparato IP adresu, nenaudodamas pašto serverio.
<Adresato domeno apribojimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <El. pašto/I-fakso parametrai>
Galite nustatyti, kad būtų leidžiama siųsti el. laiškus ar internetines faksogramas tik adresatams nurodytame domene.
<Automatinis el. pašto adresų įvedimo užbaig.>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <El. pašto/I-fakso parametrai>
Galite nustatyti, kad adresų knygoje ar LDAP serveryje užregistruoti el. pašto adresai būtų parodomi automatiškai, atsižvelgiantį į pirmus el. pašto adreso įrašo ženklus.
<Autom. nurodytp domeno pridėj. prie adres. be dom.>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <El. pašto/I-fakso parametrai>
Galite iš anksto užregistruoti dažnai naudojamus domeno pavadinimus, kad nebereikėtų įvesti domeno nurodant adresą, nes domeno pavadinimas, kuriame yra ženklas „@“, yra pridedamas automatiškai. Jei norite siųsti adresu „123@pavyzdys.com“, užregistruokite domeno pavadinimą „pavyzdys.com“. Jei nurodėte adresą, kuriame jau yra domenas, šio parametro domenai negalioja, kai įjungtas šis parametras.
<Parankinių parametrų įregistravimas>/<Parankinių parametrų redagavimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai>
Galima priregistruoti dažnai naudojamus parametrus aparato mygtuke ir naudoti juos vėliau, siunčiant faksogramą. Taip pat galima šiam mygtukui suteikti pavadinimą ir įvesti komentarą. Taip pat galima panaikinti ar pervadinti užregistruotus parametrus. Dažnai naudojamų parametrų derinių registravimas
<Parankinių parametrų patvirtinimo rodymas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai>
Galite pasirinkti, ar bus rodomas patvirtinimo ekranas, kai atkuriami „Parankin. parametr.“.
<Numatytasis ekranas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai>
Galite nurodyti ekraną, kuris bus rodomas paspaudus mygtuką <Faksas> arba nustatymo iš naujo mygtuką.
<Adresų knygos naudojimo ribojimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai>
Galima pasirinkti, ar paslėpti adresų knygą ir vieno paspaudimo mygtukus pagrindinių fakso funkcijų ekrane ir pan. ir ar apriboti galimybę naudotis adresų knyga.
<Numatytųjų parametrų keitimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai>
Galite pakeisti funkcijos <Faksas> parametrus, kurie užregistruoti kaip numatytieji.
<Parinkčių nuorodų įregistravimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai>
Galite priregistruoti režimus prie ekrane <Faksas> rodomų sparčiųjų klavišų. Pagrindinių funkcijų ekrano tinkinimas
<Siuntėjo vardo (TTI) įregistravimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai>
Galite kaip siuntėjo vardą įregistruoti bet kurį vardą ar pavadinimą, pvz., poskyrio arba skyriaus pavadinimą arba asmens vardą, ir redaguoti / panaikinti užregistruotus vardus. Kai siunčiama faksogramas, užregistruotas pavadinimas spausdinamas ant popieriaus pas gavėją.
<Autent. vart. vardo naudojim. kaip siunt. vardo>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai>
Jei prisijungiate naudodami asmeninę autentifikavimo valdymo paslaugą, prisijungimo vardas rodomas laukelyje <100>, ekrane <Siuntėjo vardas (TTI)>. Jei pasirenkama reikšmė <Įjungt.>, laukelyje <100> nurodytas prisijungimo vardas naudojamas kaip numatytoji siuntėjo vardo reikšmė.
<Siuntimas ECM režimu>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai>
Galite nustatyti, ar naudoti ECM faksogramos perdavimo protokole. ECM tikrina faksogramos duomenų klaidas ir jas ištaiso.
<Pauzės trukmės nustatymas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai>
Galite nustatyti pristabdymo faksogramų siuntimo metu trukmę. Kartais gali nepavykti surinkti užsienyje gyvenančių adresatų numerių, kai reikia kartu surinkti tarptautinio ryšio kodą, šalies kodą ir adresato telefono numerį. Tokiais atvejais galima įterpti pauzę po tarptautinio ryšio kodo, kad būtų galima lengviau prisijungti.
<Automatinis perrinkimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai>
Automatinis numerio perrinkimas - tai režimas, kuriuo automatiškai dar kartą surenkamas gavėjo fakso numeris, jei nepavyko prisiskambinti gavėjui dėl užimtos linijos arba jei įvyko siuntimo klaida. Jei įjungsite šį parametrą, galėsite nustatyti, kiek kartų aparatas perrinks numerį, intervalą tarp numerio perrinkimų ir ar reikės pakartotinai išsiųsti dokumentą įvykus klaidai.
<Numerio rinkimo sign. prieš siuntimą tikrin.>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai>
Jei savo aparatu siunčiate faksogramą tuo pačiu metu, kai jums bandoma atsiųsti faksogramą iš kito fakso aparato (pagaminto ne bendrovės „Canon“), jūsų siunčiama faksograma gali būti nusiųsta į tą aparatą, o ne pirminiam adresatui. Įjungus šį parametrą galima išvengti tokių siuntimo problemų.
<Faksogramos siuntimo rezultato ataskaita>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai>
Faksogramos siuntimo rezultatų ataskaita leidžia patikrinti, ar faksogramos buvo tinkamai išsiųstos nurodytiems adresatams. Galima nustatyti, kad aparatas automatiškai atspausdintų šią ataskaitą nusiuntus dokumentus arba įvykus siuntimo klaidai. Tai pat galite nurodyti parametrą, kurį nustačius pirmoji dokumento dalis spausdinama ataskaitoje; ši dalis primena apie dokumento turinį. Faksogramos siuntimo rezultatų ataskaita
<Fakso ryšių ataskaita>
  <Funkcijos parametrai> <Siuntimas> <Fakso parametrai>
Galite atspausdinti arba siųsti faksogramų siuntimo / gavimo žurnalus kaip ataskaitą. Galima nustatyti, kad aparatas spausdintų arba siųstų šią ataskaitą pasiekus nurodytą ryšių skaičių (nuo 40 iki 1 000) arba nurodytu laiku. Siuntimo / gavimo ataskaitas taip pat galima atskirai atspausdinti arba siųsti.
Kai ataskaita išsiunčiama kaip duomenys, ji siunčiama CSV failo formatu. Fakso ryšių ataskaita
<Aparato tel. nr. įregistravimas>
  <Funkcijos parametrai> <Siuntimas> <Fakso parametrai> <Linijos nustatymas> <X linija>
Galite užregistruoti fakso numerį, kuris bus naudojamas fakso aparate. Kai siunčiama faksogramas, užregistruotas fakso numeris spausdinamas ant popieriaus pas gavėją. Fakso linijos parametrai
<Aparato pavadinimo įregistravimas>
  <Funkcijos parametrai> <Siuntimas> <Fakso parametrai> <Linijos nustatymas> <X linija>
Galite kaip savo įrenginio pavadinimą užregistruoti savo įmonės ar skyriaus pavadinimą. Kai siunčiama faksogramas, užregistruotas pavadinimas spausdinamas ant popieriaus pas gavėją. Fakso linijos parametrai
<Linijos tipo pasirinkimas>
  <Funkcijos parametrai> <Siuntimas> <Fakso parametrai> <Linijos nustatymas> <X linija>
Galite nustatyti prie aparato prijungtos telefono linijos tipą. Jei šis parametras bus nustatytas neteisingai, negalėsite užmegzti ryšio su kitais aparatais. Būtinai susižinokite naudojamos telefono linijos tipą ir teisingai nustatykite šį parametrą. Fakso linijos parametrai
<Pasirinkto eilučių ekrano eilutės pavadinimo redagav.>
  <Funkcijos parametrai> <Siuntimas> <Fakso parametrai> <Linijos nustatymas> <X linija>
Galite užregistruoti ekrane <Linijos pasirinkimas> rodomo mygtuko linijos pavadinimą. Fakso linijos parametrai
<Numatytasis adresų sąrašas renkantis liniją>
  <Funkcijos parametrai> <Siuntimas> <Fakso parametrai> <Linijos nustatymas> <X linija>
Galite nurodyti adresų sąrašo tipą, kuris bus rodomas kaip numatytasis parametras, kai naudojate priemonę <Adresų knyga> pagrindinių Faksas funkcijų ekrane. Šis parametras galioja tik tada, kai pasirenkate liniją, kuri bus naudojama, ekrane <Linijos pasirinkimas>. Fakso linijos parametrai
<Siuntimo linijos pasirinkimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai>  <Linijos nustatymas>
Galite nustatyti linijos, kuri bus naudojama faksogramoms siųsti, pirmumą ir pasirinkti liniją, kurios naudoti neleidžiama.
<Siuntimo pradžios sparta>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai>
Gali pakeisti siuntimo pradinę spartą. Šis parametras naudingas, kai nepavyksta pradėti dokumento siuntimo dėl prastos linijos būklės.
<R mygtuko parametras>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai>
Jeigu aparatas prijungtas per PBX (žinybinę telefonų stotį), reikia nustatyti jungimosi būdą. Galite nustatyti PBX tipą kaip <Prefiks.> arba <Prisijungimas>. Jeigu naudodami mygtuką R užregistravote išorinės linijos jungimosi numerį, galite lengvai skambinti į išorinę liniją.
<Įvestų fakso numerių patvirtinimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai>
Siekiant užkirsti kelią atvejams, kai faksograma nusiunčiama neteisingam adresatui, galima pasirinkti, ar turi būti rodomas įvesties patvirtinimo ekranas įvedus fakso numerį.
<Leisti siųst iš fakso tvark.>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai>
Galite pasirinkti, ar leisti siųsti faksogramą iš kompiuterio.
<Patvirtinim. prieš siunčiant, kai įtrauktas fakso adresat.>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai>
Galite pasirinkti, ar rodyti adresato patvirtinimo ekraną, kai siunčiate adresatams, kurie turi fakso aparatus. Tai padeda užkirsti kelią atvejams, kai faksograma nusiunčiama neteisingam adresatui.
<Nuosekl. platin. ribojimas, kai įtrauktas fakso adresat.>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai>
Galite pasirinkti, ar neleisti vienu metu siųsti keliems adresatams, turintiems fakso aparatus.
<Nuotolinio fakso serverio adresas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai> <Nuotolinio fakso siuntimo parametrai>
Nurodykite IP adresą arba nuotolinio paslaugų fakso aparato pagrindinio kompiuterio pavadinimą.
<Siuntimo skirtasis laikas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai> <Nuotolinio fakso siuntimo parametrai>
Jei nuotolinis paslaugų fakso aparatas neatsako per nustatytą atšaukimo laiką, nuotolinė fakso užduotis atšaukiama.
<Siuntimo linijų skaičius>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai> <Nuotolinio fakso siuntimo parametrai>
Siųsdami nuotolines faksogramas galite nustatyti galimų pasirinkti linijų skaičių. Nustatykite linijų skaičių, atitinkantį prie nuotolinio paslaugų fakso aparato prijungtų telefono linijų skaičių.
<Pirmumo linijos pasirinkimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai> <Nuotolinio fakso siuntimo parametrai>
Galite nurodyti liniją, kuria siųsite nuotolines faksogramas.
<IP fakso naudojimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai> <Nuotolinio fakso siuntimo parametrai>
Galite pasirinkti, ar naudoti IP faksogramas.
<IP fakso komunikacijos režimo parametrai>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai> <Nuotolinio fakso siuntimo parametrai>
Galite nurodyti ryšio režimą, kuris bus naudojamas siunčiant IP faksogramas.
<Nuotolinio fakso naudojimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai> <Nuotolinio fakso parametrai>
Galite nurodyti, ar naudoti aparatą kaip nuotolinio fakso funkcijos paslaugų aparatą.
<Autom. komunikac. greičio reguliav. naudojant VoIP>
  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai>
Galite patikimiau siųsti ir gauti faksogramas, kai dažnai įvyksta su linija ar kita šalimi susijusių klaidų.
6W24-0FE