Iš anksto atspausdinto popieriaus įdėjimas

Kai naudojate popierių, ant kurio atspausdintas logotipas, dėdami į popieriaus šaltinį, atkreipkite dėmesį į popieriaus padėtį. Įdėkite popierių taip, kad būtų spausdinama toje pačioje popieriaus pusėje, kurioje atspausdintas logotipas.
Originalo padėtis kopijuojant
Šiame skirsnyje aprašyta, kaip tinkamai įdėti iš anksto atspausdintą popierių. Bendrosios popieriaus įdėjimo į popieriaus stalčių arba universalųjį dėklą procedūros aprašą žr. Pagrindinis popieriaus dėjimo būdas.
Šiame skirsnyje aprašyta, kaip įdėti iš anksto atspausdintą popierių atliekant vienpusį kopijavimą arba spausdinimą. Kai dvipusiam kopijavimui arba spausdinimui naudojate iš anksto atspausdintą popierių, jį dėkite taip, tarsi šiame skirsnyje pateikti nurodymai dėl popieriaus padėties būtų parašyti priešingai.
Tam, kad būtų spausdinama ant tinkamos iš anksto atspausdinto popieriaus pusės, nesvarbu, ar spausdinimas yra vienpusis ar dvipusis, galite taikyti toliau nurodytus konfigūravimo būdus.
Kiekvieną kartą spausdinant nurodyti popieriaus tipą: įdėkite popierių, kurio tipo parametro „Preprinted Paper“ nustatyta reikšmė yra <Įjungt.> srityje <Popieriaus tipo valdymo parametrai>, nurodykite šį popieriaus tipą ir spausdinkite.
Kiekvieną kartą spausdinant nurodyti popieriaus šaltinį: įdėkite popierių į popieriaus šaltinį, kurio parametro <Popieriaus tiekimo metodo perjungimas> nustatyta reikšmė yra <Spausd. pus. pirm.>, nurodykite šį popieriaus šaltinį ir spausdinkite.
Tinkamas iš anksto atspausdinto popieriaus įdėjimo būdas, kai parametro „Preprinted Paper“ nustatyta reikšmė yra <Įjungt.> srityje <Popieriaus tipo valdymo parametrai> arba kai parametro <Popieriaus tiekimo metodo perjungimas> nustatyta reikšmė yra <Spausd. pus. pirm.>
Popieriaus stalčius: pusė su logotipu nukreipta žemyn
Popieriaus šaltinis yra ne popieriaus stalčius: pusė su logotipu nukreipta į viršų
Iš anksto nustatykite parametro <Spartos pirmumas kopijuojant iš tiektuvo> reikšmę <Išjungt.>.

Popieriaus su logotipais įdėjimas statmenai

Įdėjimo būdas priklauso nuo popieriaus su logotipais formato ir naudojamo popieriaus šaltinio.
Dedant A4 arba A5 formato popierių su logotipais
Įdėkite popierių taip, kad popieriaus stalčiuje logotipai būtų nukreipti į viršų, o universaliajame dėkle – į apačią, kaip pavaizduota toliau esančiose iliustracijose.
Popieriaus padėtis spausdinant
Popieriaus stalčius
  
Universalusis dėklas
Popieriaus padėtis kopijuojant iš tiektuvo
Popieriaus stalčius
  
Universalusis dėklas
Popieriaus padėtis kopijuojant nuo ekspozicinio stiklo
Popieriaus stalčius
  
Universalusis dėklas
Dedant A3 formato popierių su logotipais
Įdėkite popierių taip, kad popieriaus stalčiuje logotipai būtų nukreipti į viršų, o universaliajame dėkle – į apačią, kaip pavaizduota toliau esančiose iliustracijose.
Popieriaus stalčius
  
Universalusis dėklas

Popieriaus su logotipais įdėjimas gulsčiai

Įdėjimo būdas priklauso nuo popieriaus su logotipais formato ir naudojamo popieriaus šaltinio.
Dedant A4 arba A5 formato popierių su logotipais
Įdėkite popierių taip, kad popieriaus stalčiuje logotipai būtų nukreipti į viršų, o universaliajame dėkle – į apačią, kaip pavaizduota toliau esančiose iliustracijose.
Popieriaus stalčius
  
Universalusis dėklas
Dedant A3 formato popierių su logotipais
Įdėkite popierių taip, kad popieriaus stalčiuje logotipai būtų nukreipti į viršų, o universaliajame dėkle – į apačią, kaip pavaizduota toliau esančiose iliustracijose.
Popieriaus padėtis spausdinant
Popieriaus stalčius
  
Universalusis dėklas
Popieriaus padėtis kopijuojant
Popieriaus stalčius
  
Universalusis dėklas
6W24-01Y