Internetinių faksogramų siuntimas

1
Padėkite originalą. Originalų padėjimas
2
Paspauskite <Skenavimas ir siuntimas>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Pagrindinių skenavimo funkcijų ekrane nurodykite adresatą.  Pagrindinių nuskaitymo funkcijų ekranas
Adresatų nurodymas iš adresų knygos
Adresatų nurodymas naudojant vieno paspaudimo mygtukus
Rankinis adresatų įvedimas
Adresatų nurodymas LDAP serveryje
Adresatus galite keisti tik dalyje <Detaliau>, naudodami naują adresatą ir iš LDAP serverio gautus adresatus.
Jei paslaugų aparatas vykdo sistemos administratoriaus informacijos parametrus, paslaugų aparato ir kliento aparato autentifikavimas atliekamas, kol kliento aparatas gauna nuotolinę adresų knygą / vieno paspaudimo mygtukus. Autentifikavimas atliekamas suderinant sistemos administratoriaus ID su sistemos administratoriaus PIN, kurie nustatyti paslaugų aparate ir kliento aparate. Sistemos valdytojo ID ir PIN keitimas
Nuotolinės adresų knygos / vieno paspaudimo mygtukų pasiekiamumas priklauso nuo paslaugų aparato ir kliento aparato sistemos administratoriaus informacijos parametrų būsenos, kaip parodyta toliau.
Kai paslaugų aparatas atlieka sistemos administratoriaus informacijos parametrus
Kai kliento aparatas atlieka sistemos administratoriaus informacijos parametrus
Paslaugų aparato ir kliento aparato sistemos administratoriaus ID ir sistemos PIN sutampa
Galima naudoti nuotolinę adresų knygą / vieno paspaudimo mygtuką
Atlieka
Atlieka
Atitinka
Taip
Nesutampa
Ne
Neatlieka
-
Ne
Neatlieka
Atlieka
-
Taip
Neatlieka
-
Taip
4
Jei reikia, paspauskite <Parinktys> ir nurodykite skenavimo parametrus.
Išsamios informacijos ieškokite toliau išvardytuose skirsniuose.
Originalų nuskaitymo pagrindinės operacijos
Aiškus nuskaitymas
Efektyvus nuskaitymas
Naudingos nuskaitymo funkcijos
5
Paspauskite .
Originalai nuskenuojami ir pradedamas siuntimas.
Norėdami atšaukti skenavimą, paspauskite <Atšaukti> arba   <Taip>.
Kai rodoma <Paspauskite [Pradėti], jei norite skenuot kitą originalą.>
Norėdami atšaukti siuntimą, paspauskite <Į būklės kontr.>  pasirinkite dokumentą <Atšaukti> <Taip>.
Bendro nurodytų adresatų skaičiaus patikra.
Bendras nurodytų adresatų skaičius rodomas ekrano viršuje. Tai leidžia jums prieš siunčiant patikrinti, ar bendras adresatų skaičius yra teisingas.
Siuntimas su siuntėjo informacija
Galite siųsti nurodę siuntėjo vardą ir internetinės faksogramos adresą. <Siuntėjo terminalo ID>
Išsiųstų dokumentų būsenų tikrinimas
Ekrane <Būkl. kontrolė> galite patikrinti išsiųstų dokumentų būsenas. Patikrinę būsenas, šiame ekrane galėsite siųsti faksogramas dar kartą arba atšaukti siuntimą. Išsiųstų ir priimtų dokumentų būsenos ir žurnalo tikrinimas
Kai pasirinkta parametro <Pranešimo rodymas priėmus užduotį> reikšmė <Įjungt.>, ekraną <Būkl. kontrolė> galima atidaryti ekrane, kuris parodomas gavus siuntimo užduotį. <Pranešimo rodymas priėmus užduotį>
Siuntimo rezultatų ataskaitos spausdinimas
Pagrindinių skenavimo funkcijų ekrane paspaudus <Parinktys>  <Siunt. rezultato ataskaita> galima nustatyti, kad siuntimo rezultatų ataskaita būtų spausdinama automatiškai. Išsiųstų ir priimtų dokumentų būsenos ir žurnalo tikrinimas
Norėdami tai nustatyti kiekvienai užduočiai, esančiai <Parinktys>, būtina pasirinkti <Tik įvykus klaidai> arba <Išjungt.> dalyje <Siunt. rezultato ataskaita> ir pasirinkti parametro <Leisti spausdinti iš Nuostatos> reikšmę <Įjungt.>.
Saugus failų siuntimas
Naudojant TLS ryšį galima siųsti užšifruotą failą. TLS rakto ir sertifikato konfigūravimas
PATARIMAI
Skenuotų vaizdų patikra prieš siuntimą
Prieš siųsdami, galite patikrinti skenuotus vaizdus peržiūros ekrane. Nuskaitytų atvaizdų patikra prieš siunčiant / įrašant (peržiūra)
Dažnai naudojamų parametrų registravimas
Galite sujungti dažnai naudojamus adresatus ir skenavimo parametrus į aparato mygtuką, kad galėtumėte juos naudoti vėliau. Paspausdami priregistruotą mygtuką, kai skenuojate originalus, galėsite greitai užbaigti parametrus. Dažnai naudojamų parametrų derinių registravimas
6W24-05S