Dažomųjų miltelių kasetės pakeitimas

Besibaigiant arba pasibaigus dažomiesiems milteliams, rodomas pranešimas apie tai, kad pasiruoštumėte naują dažomųjų miltelių kasetę arba ją pakeistumėte. Pasiruoškite naują dažomųjų miltelių kasetę arba pakeiskite ją, kaip nurodoma pranešime.
Nekeiskite dažomųjų miltelių kasečių tol, kol nepasirodys pranešimas, nurodantis tai padaryti.
Išsamesnę informaciją apie kiekvieną pranešimą žr. Veiksmai gavus kiekvieną pranešimą.
Informaciją apie dažomųjų miltelių kasečių produkto numerius žr. Eksploatacinės medžiagos.
Galite patikrinti likusį dažomųjų miltelių kiekį. Dažomųjų miltelių lygio tikrinimas

Dažomųjų miltelių kasetės keitimo procedūra

Keisdami dažomųjų miltelių kasetes laikykitės vaizdo įraše pateiktų ir toliau surašytų nurodymų.
1
Atidarykite priekinį dangtį.
Dangtį atidarykite laikydami už dešiniojo ir kairiojo kraštų.
2
Spausdami atrakinimo ąselę ant rankenėlės (), pasukite dažomųjų miltelių kasetę rodyklės kryptimi (pagal laikrodžio rodyklę).
Nedaužykite dažomųjų miltelių kasetės, nes gali pabirti dažomieji milteliai.
3
Spausdami atrakinimo ąselę, ištraukite dažomųjų miltelių kasetę.
4
Išimkite naują dažomųjų miltelių kasetę iš dėžutės.
5
Naują dažomųjų miltelių kasetę supurtykite 5 ar 6 kartus, kaip parodyta žemiau, kad kasetės viduje tolygiai pasiskirstytų dažomieji milteliai.
6
Įdėkite dažomųjų miltelių kasetę.
Pažiūrėkite, kad kasetės pusė su lipduku būtų atsukta į viršų, ir įkiškite dažomųjų miltelių kasetę į aparatą tiek, kiek lenda.
Kišdami naują dažomųjų miltelių kasetę į aparatą, kita ranka prilaikykite ją iš apačios.
7
Viena ranka prilaikykite dažomųjų miltelių kasetę, kad nejudėtų, o kita ranka tiesiai ištraukite plombavimo juostą.
Plombavimo juostą traukite lėtai, nes priešingu atveju pabirę dažomieji milteliai gali ištepti drabužius arba odą.
Būtinai ištraukite visą plombavimo juostą, nes priešingu atveju gali kilti spausdinimo klaidų.
Plombavimo juostą traukite tik tiesiai. Jei plombavimo juostą trauksite į viršų arba į apačią, ji gali nutrūkti. Jei plombavimo juosta nutrūks dažomųjų miltelių kasetės viduje ir nepavyks jos visos ištraukti, ši dažomųjų miltelių kasetė bus nebetinkama naudoti.
Ištraukę iš dažomųjų miltelių kasetės, išmeskite plombavimo juostą.
8
Pasukite dažomųjų miltelių kasetę rodyklės kryptimi (prieš laikrodžio rodyklę).
Dažomųjų miltelių kasetę pasukite iki galo, kol ji užsifiksuos savo vietoje.
9
Uždarykite priekinį dangtį.
Jei dėl pasibaigusių dažomųjų miltelių buvo nutrauktas spausdinimas, pakeitus dažomųjų miltelių kasetę, jis automatiškai atnaujinamas.
Jeigu pakeitus dažomųjų miltelių kasetę pasikeičia spausdinimo gradacija ir tankis, koreguokite.
6W24-0H4