Veiksmai gavus kiekvieną pranešimą

Jeigu klaida įvyksta nuskaitant ar spausdinant arba kyla tinklo ryšio ar parametro problemų, pranešimas rodomas aparato ekrane ar „Remote UI“ ekrane. Informacijos apie kiekvieną pranešimą ir problemų sprendimo būdus žr. toliau esančiuose pranešimuose. Be to, jeigu prisijungiant rodomas šešių skaitmenų skaičius, žr. Jei prisijungiant rodomas šešių skaitmenų skaičius.
23 MEMORY FULL
27 JOB REJECT
33 WORK FULL
52 IMAGEMODE REJECT
„Active Directory“ svetainės informacija negalioja. Kreipkitės į sistemos valdytoją.
Nepavyko patikrinti CRL.
D1 Replot Buffer Full
D1 Div. Print. Bffr Full
D1 Polygon Buffer Full
D0-nn klaida (nn yra du skaitiniai-raidiniai ženklai)
Nepavyko nusiųsti naujo PIN kodo el. paštu. Patikrinkite parametrus.
FF FONT FULL
FM DL SIZE ERROR n (n yra vienas raidinis-skaitinis ženklas)
FM DL SCALE ERROR n (n yra vienas raidinis-skaitinis ženklas)
FM DL FONT MEMORY FULL
FM FILE ACCESS ERROR
FM SC WORK MEM. ERROR n (n yra vienas raidinis-skaitinis ženklas)
FM ALIGNMENT ERROR
FM FONT PARSE ERROR
FM FONT MEMORY FULL
FM WORK MEMORY ERROR
„Google Cloud Print“: nepavyksta užmegzti ryšio su serveriu.
„Google Cloud Print“: serv. autent. klaida. (Negaliojantis sertif.)
IEEE 802.1X klaida. Nustatykite teisingą autentifikav. informac.
IEEE 802.1X klaida. Adresatas neatsako.
IEEE 802.1X klaida. Nepavyko analizuoti sertifikato.
IEEE 802.1X klaida. Sertifikatas neteisingas.
IEEE 802.1X klaida. Sertifikatas nebegalioja.
IEEE 802.1X klaida. Pakeiskite autentifikavimo slaptažodį.
IEEE 802.1X klaida. Patikrinkite autentifikav. parametrus.
Nustatykite IP adresą.
Negalima įregistruoti PDF (su Formatuoti į PDF/A) numatytuoju parametr. Visi kiti parametrai įregistruoti.
Patikrinkite serverio pavad. SMB serv. parametruose.
TLS klaida
Negalima naikinti numatytojo rakto, nes jį naudoja TLS arba kiti parametrai. Patikrinkite parametrus.
TCP/IP klaida
Baigėsi ištekliai. Luktelėkite ir bandykite dar kartą.
Patikrinkite TCP/IP.
Patikrinkite TCP/IP. (Pagrindinė linija)
Patikrinkite TCP/IP. (Šalutinė linija)
XPS Print Range Error
XPS Image Data Error
XPS Spool Memory Full
XPS Data Error
XPS Unsupport Image Err
XPS Font Error
XPS Page Data Error
XPS Memory Full
Jūs neturite leidimo pasiekti puslapį XXX.
Baigėsi paskyros galiojimas. Kreipkitės į sistemos valdytoją.
Prieigos taško ryšio klaida. Patikrinkite belaidžio LAN informaciją.
AP režimas: užbaigtas dėl klaidos.
AP režimas: užbaigtas, nes nepavyko rasti kitų įrenginių.
AP režimas: pasiektas maks. galinčių prisijungti įreng. skaičius.
AP režimas: sujungta su kitais įrenginiais.
Could not delete authentication information because an error occurred.
Could not set authentication information because an error occurred.
Įvyko klaida. Kreipkitės į sistemos valdytoją.
Neatsako.
Negalima atkurti mygtuko parametrų, nes mygtuko funkcijos nėra.
Negalima atkurti parametrų, nes mygtuko funkcija išjungta. Įjunkite funkciją ir bandykite dar kartą.
Pasirinkt. param. sinchr.: įsiregistr. dar kartą, kad sinchronizuotų.
Pasirinktinių parametrų sinchronizavim.: dalis param. apribota.
Pasirinktinių parametrų sinchronizavimas: įvyko klaida.
Pasirinktinių param. sinchronizav.: įjungiamas sinchronizavimas...
Pasirinktinių param. sinchroniz.: serverio autentifikavimo klaida.
Pasirinktinių parametrų sinchronizav.: nepavyko rasti serverio.
Pasirinktinių param. sinchroniz.: nepavyko identifikuoti serverio.
Patikrinkite dangčius.
An error occurred when auto exporting the audit log.
Nepavyko sugeneruoti aparato parašo rakto. Nustatykite el. pašto adresą komunikacijų parametruose.
The function may be stopped. Buttons could not be imported.
Nuimkite originalą nuo ekspozicinio stiklo.
Nešvarus originalų skenavimo plotas (tiektuvas).
Nešvari originalo skenav. sritis (plona stiklo juosta).
Sudėkite originalus teisinga tvarka, po to paspauskite mygtuką [Pradėti].
Sudėkite originalus teisinga tvarka, po to paspauskite mygtuką [Pradėti]. (Nuskenuoto originalo duomenų dydis viršija limitą. Parametrai bus automatiškai pakoreguojami ir originalai bus dar kartą nuskenuoti.)
The device is currently being used by another user. Wait a while, and then try to perform the operation again.
Paieškos rezultatų skaičius viršija limitą. Pakeiskite paieškos sąlygas ir bandykite dar kartą.
Paieškos sąlygoje yra ženklų, kurių negalima naudoti su pasirinktu serveriu.
Tikrinant įvyko klaida.
Šis CRL negalioja.
Šis CRL nebegalioja.
Negalima įregistruoti, nes šio rakto algoritmas nepalaikomas.
Negalima nustatyti numatytuoju raktu, nes šis raktas yra sugadintas arba negalioja.
Šis sertifikatas atšauktas.
Šis sertifikatas negalioja.
Šis sertifikatas nebegalioja.
Serveris neatsako. Patikrinkite parametrus.
Negalima pradėti ieškoti, nes neteisingi serverio versijos parametrai. Patikrinkite parametrus.
Patikrinkite serverį.
Nėra tinkamo A4 formato popieriaus.
Belaid. LAN buvo atjungtas dėl potinklio kaukės nesuderinamum.
Per daug pakatalogių.
Išimkite visą išspausdintą popierių.
The contents of the specified file may be incorrect.
Numatytasis raktas nenustatytas. Patikrinkite TLS parametrus.
Numatytasis raktas nenustatytas. Sertifikatų parametruose patikrinkite raktų ir sertifikatų sąrašo parametrus.
Nepavyko patikrinti sertifikato.
Negalima prisijungti.
Negalima redaguoti/naikinti popieriaus, nes jis naudojamas kituose parametruose dalyje Parametrai/įregistravimas.
Patikrinkite kompiut. pavadinimą dalyje Param./įregistravimas.
Negalima keisti parametrų, nes pasirinktas raktas yra naudojamas.
Neranda pasirinkto serverio. Patikrinkite parametrus.
Negalima prisijungti prie pasirinkto serverio. Patikrinkite parametrus.
Parametrą galima nurodyti parametrų meniu, kurio šiuo metu naudoti negalima. Kreipkitės į sistemos valdytoją.
Pasirinktas mygtukas gali būti nepasiekiamas. Kreipkitės į sistemos valdytoją.
Nepavyko nusiųsti.
Sesijai skirtasis laikas baigėsi. Luktelėkite, po to bandykite pasiekti duomenų bazę dar kartą.
Nepavyko baigti paieškos, nes baigėsi skirtasis laikas. Patikrinkite parametrus.
Nepavyko įvykdyti, nes faile yra nepalaikomų duomenų.
Tiesioginis ryšys: užbaigtas dėl klaidos.
Tiesiog. ryšys: užbaigtas, nes nepavyko rasti kitų įrenginių.
Reguliuojama gradacija... Luktelėkite.
Nepavyko pasiekti duomenų bazės. Paleiskite aparatą iš naujo.
Sk. parašo sert. prieigos klaida
Sertifikato galiojimo datos klaida
Prisijungti neįmanoma, nes tuo pačiu vartotojo vardu registruoti keli vartotojai. Kreipkitės į sistemos valdytoją.
Negalima įregistruoti naujų mygtukų, nes įregistruotų mygtukų skaičius pasiekė limitą. Jau įregistruotus mygtukus galima užrašyti.
Cannot import because the number of buttons for registration has exceeded the upper limit.
Neįmanoma įregistruoti nes įregistruotų vartotojų skaičius pasiekė limitą.
Pakeiskite dažų kasetę.
Valoma... Truputį palaukite. (Maždaug XX sek.)
Įvestas PIN kodas yra neteisingas.
Autentifikavimo serveris neveikia. Kreipkitės į sistemos valdytoją.
Nepavyko rasti autentifikavimo serverio. Kreipkitės į sistemos valdytoją.
Autentifikavimo serveryje nenustatytas slaptažodis. Kreipkitės į sistemos valdytoją.
Prisijungti neįmanoma, nes anoniminė prieiga prie autentifikavimo serverio neleidžiama. Kreipkitės į sistemos valdytoją.
Paskyros informacija, būtina norint prisijungti prie autentifikavimo serverio negalioja. Kreipkitės į sistemos valdytoją.
Tinkle aptiktas konkuruojantis IP adresas.
Aptiktas IP adreso nesuderinamumas tinkle (pagrindinė linija).
Aptiktas IP adreso nesuderinamumas tinkle (šalutinė linija).
Nepavyko atlikti veiksmo, nes įvyko tinklo klaida.
Patikrinkite tinklo ryšį.
Išimkite tiektuve įstrigusius originalus ir tiektuvo dėkle likusius originalus. Po to vėl įdėkite juos į tiektuvo dėklą ir paspauskite mygtuką [Pradėti].
Išimkite originalą iš tiektuvo.
Vykdo kelias užduotis...
Prisijungti neįmanoma, nes įvyko skyrių ID valdymo autentifikavimo klaida. Kreipkitės į sistemos valdytoją.
PDL Invalid DLG Input
PDL DLG Rendering Error
PDL DLG Unknown Error
PDL DLG Memory Full
PDL DLG Mem. Alloc. Err
PDL GL Orig. Pt Unknown
PDL GL Coord.Result
PDL Invalid GL Input
PDL GL Range Check
PDL GL Memory Full
PDL GL Mem. Alloc. Err
PDL IMG Refer. Data Err
PDL IMG Initial. Err
PDL IMG Process. Error
PDL IMG Invalid Data
PDL IMG Work Memory Full
PDL nn atkūrimo klaida (nn yra modulio pavadinimas)
PDL PDF Error
PDL PDF Data Decode Err
PDL PDF Memory Full
PDL RIP Process. Error
PDL XPS Error
PDL XPS Initialize Error
PDL XPS Rendering Error
PDL Image Comp. Error
PDL Rendering Timeout
PDL Data Transfer Error
PDL Reg. Access Error
Negalima atkurti mygtuko parametrų, nes atliekami kiti veiksmai.
Įregistravimas į pagrindinį meniu bus atšauktas ir grįšite į funkcijos ekraną, nes neturite teisės registruoti mygtukus. Įsiregistruokite administratoriaus teisėmis ir bandykite dar kartą.
Slaptažodis neatitinka strategijos reikalavimų. Pakeiskite slaptažodį.
Šio įrenginio ir autentifikavimo serverio laikmačio parametrų negalima sinchronizuoti. Kreipkitės į sistemos valdytoją.
Belaidžio LAN komunik. klaida. Išjunkite ir įjunkite maitinimą.
Belaidžio LAN komunik. klaida. Patikrinkite belaidžio LAN inform.
Negalima siųsti, nes pilna atmintis. Luktelėkite ir bandykite dar kartą.
Nepavyko atlikti veiksmo, nes pasirinkta dėžutė pilna.
Skenavimas bus atšauktas, nes pilna atmintis. Ar norite išspausdinti nuskenuotus lapus?
Skenavimas bus atšauktas, nes pilna atmintis. Luktelėkite ir bandykite dar kartą.
Skenavimas bus atšauktas, nes pilna atmintis. Ar norite nusiųsti nuskenuotus lapus?
Skenavimas bus atšauktas, nes pilna atmintis. Ar norite išsaugoti nuskenuotus lapus?
Registruotų vartotojų saugomų duomenų kiekis pasiekė limitą. Galite atlikti veiksmus, bet šiuo metu negalima išsaugoti duomenų (užduočių parametrų žurnalų, asmeninių param. turinio ir t. t.). Kad būtų galima išsaugoti duomenis kitą kartą įsiregistravus, būtina panaikinti nereikalingus kitų vartotojų duomenis. Išsamesnės informacijos kreipkitės į sistemos valdytoją arba žr. vadove.
Įregistravimas į pagrindinį bus atšauktas, nes esate neįsiregistravęs. Grįžkite į funkcijos ekraną, įsiregistruokite ir bandykite dar kartą.
Patikrinkite vartotojo vardą, slaptažodį arba parametrus.
Įdėkite popieriaus.
Skenavimas atšauktas, nes nuskenuoto originalo duomenų dydis viršija limitą. Gali būti įmanoma skenuoti, jei sumažinsite raiškumą arba nustatysite originalo tipą Tekstas.
Dabartinio įsiregistr. vartotojo nustatyta inform. nebus išsaugota.
Login failed. Anonymous access to the authentication server is not allowed. Contact the system manager.
Login failed. The account information necessary to log in to the authentication server is invalid. Contact the system manager.
Nepavyksta prisijungti. Pakeiskite įsiregistravimo adresatą.
Neįmanoma išsaugoti slaptažodžio, nes saugomų kiekvieno vartotojo slaptažodžių skaičius pasiekė limitą.

Jei prisijungiant rodomas šešių skaitmenų skaičius

Jei prisijungimo metu įvyko klaida, po pranešimu gali būti rodomas šešių skaitmenų skaičius. Atsižvelgiant į rodomą šešių skaitmenų skaičių, atlikite reikalingus veiksmus.
310001
310002
310003
322000
322006
322012
322018
322023
322024
322029
322037
322xxx
323000
323008
323048
323049 / 323053
323xxx
324000
324xxx
325000
325010
325050
325067
325xxx
331000
331001
331002
331003
331004
331005
331006
331007
331008
331009
331010
331011
331012
331013
332000
332001
332002
332003
332004
332005
332006
332007
332008
6W24-0J5