Visų parametrų importavimas / eksportavimas

Iš aparato galite eksportuoti visus duomenis ir juos įrašyti į kompiuterį, o tada juos importuoti konfigūruojant parametrus naujame aparate, pavyzdžiui, kai įsigyjate pakaitinį. Jei norite tokius pačius parametrus sukonfigūruoti dviejuose ar daugiau daugiafunkciuose „Canon“ spausdintuvuose*, galite tiesiog eksportuoti visus parametrus iš vieno aparato ir importuoti juos į kitus, taip pašalinant poreikį kiekvieną aparatą konfigūruoti atskirai. Norėdami atlikti šias operacijas, prisijunkite prie nuotolinio vartotojo sąsajos administratoriaus teisėmis.
* Tik modeliams, kurie palaiko visų parametrų importavimą / eksportavimą

Visų parametrų eksportavimas

1
Paleiskite priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas
3
Spustelėkite [Data Management]  [Export].
4
Pažymėkite žymės langelį ties [Select All].
Galima eksportuoti konkrečius elementus. Informacijos apie tai, kurie parametrų / įregistravimo elementai atitinka kuriuos grupinio eksportavimo elementus nuotolinio vartotojo sąsajoje, rasite skyriuje „Parametrų / įregistravimo lentelė“.
5
Įveskite slaptažodį srityje [Encryption Password], tada paspauskite [Start Exporting]  [OK].
Slaptažodis srityje [Encryption Password] bus reikalingas importuojant eksportuotus parametrų duomenis. Įrašykite raides ir skaitmenis.
Norėdami patvirtinti, skyrelyje [Confirm] dar kartą įveskite slaptažodį.
Ekranui pasikeisti gali užtrukti šiek tiek laiko. Nespauskite [Start Exporting] daugiau nei kartą.
6
Spustelėkite [Check Status].
Jei rodomas pranešimas [Cannot be used when exporting.], nenaudokite nuotolinio vartotojo sąsajos operacijoms atlikti.
7
Spustelėkite [Start Downloading].
8
Norėdami nurodyti vietą, kurioje bus įrašyti duomenys, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Visų parametrų duomenų eksportavimas nenaudojant kompiuterio
Galite eksportuoti visus parametrų duomenis į atminties laikmeną, pavyzdžiui, USB atmintinę. <Importavimas/eksportavimas>  <Eksportavimas į USB atminties įrenginį>

Visų parametrų importavimas

Galima importuoti visus į kompiuterį eksportuotus parametrų duomenis Importuojant perrašomos anksčiau sukonfigūruotos parametrų reikšmės. Vis dėlto atkreipkite dėmesį, kad kai kurie aparatų modeliai gali negalėti importuoti visus parametrų elementus. Parametrų / įregistravimo lentelė
Patikrinkite sistemos valdytojo informaciją.
Importuojant skyriaus ID valdymo parametrus į kitą daugiafunkcį spausdintuvą, kuriame įjungtas skyriaus ID valdymas, perrašoma sistemos valdytojo informacija, o tai gali neleisti jums prisijungti naudojant ankstesnio sistemos valdytojo ID ir PIN. Prieš atlikdami šią operaciją būtinai patikrinkite aparate, iš kurio eksportuojama, įrašytą sistemos valdytojo informaciją.
Pritaikant saugos strategijos parametrus
Saugos strategijos parametrus galima importuoti, jeigu sutampa įrenginio, iš kurio eksportuojami saugos strategijos parametrai, slaptažodis su įrenginio, į kurį importuojama, slaptažodžiu arba jeigu importuojamame įrenginyje nėra nustatytas joks slaptažodis. Jeigu importuojamame įrenginyje nenustatytas joks slaptažodis, jam automatiškai nustatomas eksportavimo įrenginiui sukonfigūruotas slaptažodis.
1
Paleiskite priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas
3
Spustelėkite [Data Management] [Import].
4
Spustelėkite [Browse...] ir nurodykite importuotiną failą.
5
Įveskite slaptažodį srityje [Decryption Password], tada paspauskite [Start Importing]  [OK].
Srityje [Decryption Password] įveskite tą patį slaptažodį, kuris buvo įvestas eksportuojant parametrų duomenis.
Pažymėkite žymės langelį ties [Create Import/Export Result Report], jei importavimo rezultatus norite išvesti kaip CSV failą.
Pasirinkto failo duomenys importuojami į aparatą.
6
Spustelėkite [OK]  [Check Status].
Priklausomai nuo importuotų duomenų, gali prireikti iš naujo paleisti aparatą. Spustelėkite [Perform Restart].
jei ankstesniame veiksme pažymėjote žymės langelį ties [Create Import/Export Result Report], spustelėkite [Settings/Registration]  [Data Management]  [Import/Export Results]  [Create Report], jei norite eksportuoti importavimo rezultatus.
Visų parametrų duomenų importavimas nenaudojant kompiuterio
Galite importuoti visus parametrų duomenis iš atminties laikmenos, pavyzdžiui, USB atmintinės. <Importavimas/eksportavimas>  <Importavimas iš USB atminties įrenginio>
Įrašomas tik vienas ataskaitos failas. Kai kitą kartą vykdomas grupinis importavimas, bus ištrintas esamas ataskaitos failas.
Ataskaitos kuriamos toliau nurodyta kalba.
Jei aparato ekrano kalba nustatyta į japonų iškart po importavimo proceso: Japanese
Jei aparato ekrano kalba nustatyta į kitą nei japonų iškart po importavimo proceso: Lietuvių
6W24-0AR