Spausdinimo atšaukimas

Galite atšaukti spausdinimą, jei jis nėra užbaigtas. Be to, atšaukti spausdinimo užduotį galite naudodamiesi aparato valdymo skydu. Spausdinimo būsenos ir istorijos tikrinimas
1
Dukart spustelėkite spausdintuvo piktogramą, esančią sistemos dėkle, ekrano apatinėje dešiniojoje dalyje.
Kai spausdintuvo piktograma nerodoma
Atidarykite spausdintuvo aplanką ir dukart spustelėkite aparato piktogramą.
2
Pasirinkite norimą atšaukti dokumentą ir spustelėkite [Document]  [Cancel].
Jei nerandate norimo atšaukti dokumento, jis jau nusiųstas į aparatą. Tokiu atveju negalėsite atšaukti spausdinimo per kompiuterį.
3
Spustelėkite [Yes].
Spausdinimas atšauktas.
1
Spustelėkite spausdintuvo piktogramą, rodomą programų juostoje.
2
Pasirinkite norimą atšaukti dokumentą ir spustelėkite [Delete] arba .
Spausdinimas atšauktas.
6W24-060