Spausdinimas naudojant virtualų spausdintuvą

 
Virtualus spausdintuvas leidžia naudoti LPD ar FTP spausdinimo režimus iš anksto užregistravus spausdinimo parametrus kaip virtualaus spausdintuvo. Pavyzdžiui, iš anksto užregistravus parametrus, tokius kaip popieriaus tipas, kopijų skaičius ir dvipusis spausdinimas, nebereikia nurodyti šių parametrų kiekvienai užduočiai.
Virtualaus spausdintuvo pridėjimas
Spausdinimas naudojant virtualų spausdintuvą
Nustatykite parametro <Priverstinis atidėjimas> reikšmę <Išjungt.>. Jei atlikus užduotį nustatoma reikšmė <Priverstinis atidėjimas>, rezultatai gali skirtis, atsižvelgiant į parametrus. Priverstinai sulaikytų dokumentų spausdinimo parametrų konfigūravimas
Jei užduotis atitinka nustatytas sąlygas naudoti funkcijas <Užduot. veiksm.> ir <Atšaukti>: užduotis atšaukiama.
Jei užduotis atitinka nustatytas sąlygas naudoti funkcijas <Užduot. veiksm.> ir <Spausdinti>: užduotis atspausdinama atsižvelgiant į virtualų spausdintuvą.
Jei užduotis atitinka nustatytas sąlygas naudoti funkcijas <Užduot. veiksm.> ir <Atid. kaip bendrin. užd.>: virtualus spausdintuvas išjungiamas ir užduotis sulaikoma aparate.
Kai naudojami saugaus spausdinimo ir užšifruoto saugaus spausdinimo režimai, virtualus spausdintuvas išjungimas ir užduotis sulaikoma aparate.
Nustatykite parametro <LPD spausdin. parametrai> reikšmę <Įjungt.>, kad būtų atliekamas LDP spausdinimas.
Nustatykite parametro <FTP spausdinimo parametrai> reikšmę <Įjungt.>, kad būtų atliekamas FTP spausdinimas.
Su virtualiu spausdintuvu galima naudoti PS puslapio aprašo kalbą ir PDF failų formatą.

Virtualaus spausdintuvo pridėjimas

1
Paleiskite nuotolinę vartotojo sąsają. „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [Parametrai/įregistravimas]. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas
3
Spustelėkite [Printer]  [Virtual Printer Management].
4
Spustelėkite [Add Virtual Printer].
Vienu metu neleidžiama atlikti operacijų keliose naršyklėse.
5
Įveskite virtualaus spausdintuvo pavadinimą ir nurodykite reikiamus parametrus.
Negalima užregistruoti kelių virtualių spausdintuvų su tuo pačiu pavadinimu.
Galima užregistruoti ne daugiau kaip 20 virtualių spausdintuvų.
6
Spustelėkite [Add].
Norėdami nustatyti šį parametrą, turite prisijungti prie nuotolinės vartotojo sąsajos su šiomis prieigos teisėmis. Daugiau informacijos ieškokite skirsnio Vartotojo informacijos registravimas vietiniame įrenginyje dalyje [Norimo nustatyti vaidmens pasirinkimas:] pateiktus punktus.
Administrator
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Šį parametrą galima importuoti / eksportuoti modeliuose, kurie palaiko šio parametro paketinį importavimą. Parametro duomenų importavimas/eksportavimas
Atliekant paketinį eksportavimą šis parametras yra dalyje [Parametrai / pagrindinės informacijos registravimas]. Visų parametrų importavimas / eksportavimas

Spausdinimas naudojant virtualų spausdintuvą

Kai atliekamas LPD spausdinimas
LPR -S [aparato IP adresas] -P [virtualaus spausdintuvo pavadinimas] [failo pavadinimas]
Pavyzdys: „pavyzdys.pdf“ spausdinimas naudojant virtualų spausdintuvą, kurio pavadinimas „001“
lpr -S aparato IP adresas -P 001 pavyzdys.pdf
Kai atliekamas FTP spausdinimas
įdėkite [failo pavadinimas] [virtualaus spausdintuvo pavadinimas]
Pavyzdys: „pavyzdys.pdf“ spausdinimas naudojant virtualų spausdintuvą, kurio pavadinimas „001“
> įdėkite pavyzdys.pdf 001
6W24-067