Fakso linijos parametrai

Norėdami aparate naudoti faksą, registruokite fakso numerį ir įmonės ar departamento pavadinimą, kuris bus rodomas / spausdinamas faksogramą gavusios šalies fakso aparate. Taip pat nustatykite ryšio kanalo tipą.
Fakso funkcijos naudojimas
Faksogramai reikalinga pasirinktinė įranga. Sistemos pasirinktinė įranga
1
Paspauskite .
2
Paspauskite <Funkcijos parametrai> <Siuntimas> <Fakso parametrai>  <Linijos nustatymas>.
3
Paspauskite <1 linija> <Aparato tel. nr. įregistravimas>.
4
Įveskite fakso numerį ir paspauskite <Gerai>.
Jūsų registruotas fakso numeris bus praneštas gavėjui.
5
Įveskite pavadinimą <Aparato pavadinimo įregistravimas> ir paspauskite <Gerai>.
Jūsų registruotas pavadinimas bus praneštas gavėjui.
Vietoj jūsų nurodyto subjekto pavadinimo galite parodyti arba atsispausdinti siuntėjo vardą. Pagrindiniai faksogramų siuntimo veiksmai
6
Pasirinkite linijos tipą <Linijos tipo pasirinkimas>, paspauskite <Gerai>.
Jei nežinote naudojamos linijos tipo, kreipkitės į platintoją arba telefono paslaugų teikėjo pardavimo skyriumi.
Konfigūruokite parametrą pagal fakso parinktį.
Galite nustatyti, kad adresato telefono numeris būtų rodomas ekrane arba ataskaitoje <Skaičių ekrano nustatymas>. <Priėmimas/persiuntimas>  <Fakso parametrai>
Galite nustatyti, kad būtų automatiškai perjungiama gaunamą faksograma ir gaunamas skambutis <Priėm. režimas>. <Priėmimas/persiuntimas>  <Fakso parametrai>
6W24-016