Tilgang lagrete filer

Noen av modusene beskrevet her, refererer til modusen til <Kopi>-funksjonen.

Skjerm for lagringsvalg

Nettverk

Minnemedia

Skjerm for filvalg

Nettverk

Minnemedia

Skjerm for utskriftsinnstillinger

Nettverk

Minnemedia

Valg

Nettverk

Minnemedia

6W27-0K5