Mater

Denne delen beskriver navnet og bruk av hver del av materen.
Materen er standardutstyr for imageRUNNER 2425i.

Materdeksel

Åpne dette dekslet når du fjerner papir som sitter fast i materen. Papirstopp i materen

Originalbrett

Originaler plassert her mates automatisk inn i materen. Når to eller flere ark legges inn, kan dokumenter skannes kontinuerlig. Plassere originaler

Papirførere

Juster disse førerne etter bredden på en original.

Dokumentmating til skanneområdet

Originaler som legges i materen, skannes i dette området.

Glassplate

Når du skanner bøker, tykke dokumenter, tynne dokumenter som andre dokumenter som ikke kan brukes i materen, må du legge dem på glassplaten. Plassere originaler

Leveringsbrett for originaler

Skannede dokumenter sendes ut her.
Hvis en tykk original, for eksempel en bok eller et blad, legges på glassplaten, må du la være å trykke materen hardt ned.
Ikke plasser gjenstander i skanneområdet. Dette kan skade dokumentene.
Rengjør materen og glassplaten jevnlig for å sikre gode utskriftsresultater. Jevnlig rengjøring
6W27-01F