Enkelte deler og funksjoner

Denne delen beskriver delene på maskinen (forsiden og innsiden) samt hvordan de fungerer. Delen beskriver også hvordan du plasserer originaler og hvordan du legger i papir, i tillegg til navnene på og bruken av tastene på kontrollpanelet. Les denne delen for tips om hvordan du bruker maskinen riktig.
6W27-01A