Flerfunksjonsskuff

Bruk flerfunksjonsskuffen når du vil skrive ut på en papirtype som ikke er lagt inn i papirskuffen, som etiketter eller kalkérpapir.

Brettforlengelse

Dra ut brettforlengelsen når du legger i papir i store formater.

Ekstraskuff

Dra ut ekstrabrettet når du legger i papir i store formater.

Papirførere

Juster papirførerne slik at de nøyaktig passer bredden på papiret som brukes for å sørge for at papiret mates rett inn i maskinen.

Papirskuff

Åpne papirskuffen når du legger i papir.
6W27-01H