Slå av maskinen / starte maskinen på nytt

Du kan bruke Fjernkontroll til å slå av maskinen eller starte den på nytt.
Når maskinen slås av eller startes på nytt, avbrytes alle dokumenter som skrives ut eller sendes.

Slå av maskinen

Start Fjernkontroll  [Settings/Registration]  [Device Management]  [Remote Shutdown]  [Start]

Starte maskinen på nytt

Start Fjernkontroll  [Settings/Registration]  [Restart Device]  [Perform Restart]  [OK]
Hvis tilleggsutstyr ikke gjenkjennes etter omstart
Maskinen kjenner kanskje ikke igjen tilleggsutstyr etter at den har blitt startet på nytt. Hvis dette skjer, slå av strømmen til tilleggsutstyret, og slå den deretter på igjen.
6W27-0A7