Tilpasse skjermbildet for Grunnleggende funksjoner

Innstillingsknappene som vises på skjermbildene Grunnleggende funksjoner (for kopiering, faks og skanning), kan endres med andre innstillingsknapper i <Valg>. Ved å finne knapper for ofte brukte innstillinger på skjermbildet Grunnleggende funksjoner, kan du bruke funksjoner mer effektivt. Ved å logge på med personlig godkjenningsstyring kan du i tillegg vise et annerledes Grunnleggende funksjoner-skjermbilde tilpasse for hver bruker.
Skjermbildet Grunnleggende funksjoner for kopiering
 
Skjermbildet Grunnleggende funksjoner for faks
Skjermbildet Grunnleggende funksjoner for skanning
 Knapper som kan byttes ut
 
Eksempel: Skjermbildet Grunnleggende funksjoner for kopiering
1
Trykk på <Kopi> og trykk på . <Hjem>-skjermbilde
2
Trykk på <Lagre valgsnarveier>.
3
Velg en knapp som skal byttes ut.
Knappene som vises her, vises for øyeblikket på skjermbildet Grunnleggende funksjoner. Knappene som velges i dette trinnet, vises ikke på skjermbildet Grunnleggende funksjoner.
4
Velg en knapp du vil vise på skjermbildet Grunnleggende funksjoner og trykk på <OK>.
Hvis du ikke vil vise knappen, trykker du på <Ikke anvist>.
For kopieringsfunksjonen kan du registrere de konfigurerte favorittinnstillingene som en snarvei fra <Forhåndsangi favorittinst.>.
5
Trykk på <OK>.
Ved å bytte den ut med knappen som ble valgt i trinn 3, vises knappen som ble valgt i trinn 4, på skjermbildet Grunnleggende funksjoner.
Antallet innstillingselementer på skjermbildet Grunnleggende funksjoner og plasseringen som skal vises, er forskjellig avhengig av funksjonene.
En snarveisknapp vises ikke hvis <Ikke anvist> er angitt som snarvei.
Grensen på antallet snarveier for<Valg> du kan registrere, er som følger.
Kopi: 5
Faks: 4
Skann og send: 2
TIPS
Registrere i <Favorittinnst.>
I <Favorittinnst.> kan du registrere ofte brukte prosedyrer for kopiering samt ofte spesifiserte mottakere og innstillinger for skanning. Hvis du vl ha mer informasjon, kan du se Registrere en kombinasjon av ofte brukte funksjoner.
Endre standardinnstillingen på skjermbildet Grunnleggende funksjoner
Etter at du har endret innstillingene for hver funksjon kan du registrere de nåværende innstillingene som standard på skjermbildet Grunnleggende funksjoner, ved å trykke på  etterfulgt av <Endre standardinnstillinger>. Hvis du logger på maskinen med personlig godkjenningsstyring (Logge på maskinen) før du utfører denne innstillingen, er den registrert som din egen personlige standardinnstilling (Liste over elementer som kan personlig tilpasses).
6W27-02S