Angi bindingsmarginer

 
Du kan lage bindingsmarginer for stifting eller hulling. Du kan angi bindingsmarginer på forsiden og baksiden av sidene hver for seg.
Når margen er angitt, forskyves bildene etter marginbredden og kopieres. En original med utfallende bilde helt til kantene på bildet, kan delvis kuttes av på kopien.
1
Plasser originalen. Plassere originaler
2
Trykk på <Kopi>. <Hjem>-skjermbilde
3
Trykk på <Valg> på Grunnleggende funksjoner for kopiering-skjermen. Grunnleggende funksjoner for kopiering-skjermen
4
Trykk på <Innbindingsmarg>.
5
Velg margposisjonen.
Hvis <Innbindingsmarg> er angitt med <N på 1> (Kopiere flere originaler på ett ark (N på 1)), brukes margen som er spesifisert for forsiden, på begge sider. Margen som er spesifisert for baksiden, brukes ikke.
6
Angi margbredde.
Trykk på <Forside> eller <Bakside> og angi hver margbredde.
Hvis du angir et tall som er mindre enn 0, settes margen på motsatt side av stillingen spesifisert i trinn 4. Bruk dette hvis du vil begrense margbredden når du kopierer en original som allerede har marger.
Hvis du trykker på <±>, bytter verdien mellom <-> og <+>.
7
Trykk på <OK>  <Lukk>.
8
Trykk på .
Kopieringen starter.
Hvis du bruker <Innbindingsmarg> og <2-sidig> sammen, følger du instruksjonene nedenfor:
Hvis det er en heftemarg:
Enkeltsidig Tosidig: Innstill heftemargmodus for kun baksiden.
Tosidig  Tosidig: Du trenger ikke innstille heftemargmodus.
Tosidig  Enkeltsidig: Innstill heftemargmodus for kun baksiden.
Hvis det ikke er noen heftemarg:
Enkeltsidig Tosidig: Still inn heftemargmodus for både forsiden og baksiden.
Tosidig  Tosidig: Still inn heftemargmodus for både forsiden og baksiden.
Tosidig  Enkeltsidig: Angi heftemargmodus for både forsiden og baksiden.
6W27-048