Lage hefter

Du kan stille inn maskinen til å sende ut kopier, og deretter brette dem manuelt slik at du kan lage hefter. Du kan også legge til bindingsmarginer i heftene.
 
 
 
 
6W27-046