Lage hefter (kopiering av hefter)

 
Du kan stille inn utskriftsoppsettet slik at utskriftene blir til et hefte når de brettes i to.
Papir
Det finnes begrensninger for papiret som kan brukes med denne funksjonen. Vær oppmerksom på følgende.
Avhengig av papirstørrelse og -type er det mulig at kopiering av hefter ikke er tilgjengelig.
Papir som kan brukes til innholdet og forsidene, er begrenset.
1
Legg inn dokumentet. Plassere originaler
Når du kopierer en vertikal, lang original, plasserer du originalen i stående retning.
2
Trykk på <Kopi>. <Hjem>-skjermbilde
3
Trykk på <Valg> på Grunnleggende funksjoner for kopiering-skjermen. Grunnleggende funksjoner for kopiering-skjermen
4
Trykk på <Hefte>.
5
Trykk på <Hefteskanning>.
Når du utfører hefte kopiering med tosidige originaler, trykker du på <2-sidig original> og velger <Boktype> eller <Kalendertype> som nødvendig.
Når du kopierer en original som allerede er i hefteformat, for eksempel en som er skrevet ut fra maskinen ved hjelp av heftekopiering, trykker du på <Ikke hefteskanne>.
6
Angi originalstørrelse og utskriftsstørrelse.
Trykk på <Endre> i <Originalformat> og velg originalstørrelse. Hvis du velger <Auto>, velges hefteformatet automatisk i henhold til originalstørrelsen.
Trykk på <Endre> i <Heftelayoutformat> og velg papirstørrelse for heftet.
Hvis du vil lage brosjyren i samme utskriftsstørrelse som den opprinnelige utskriftsstørrelsen, velger du utskriftsstørrelsen på de motstående sidene. Hvis du angir samme størrelse i <Originalformat> og <Heftelayoutformat>, reduseres utskriftsstørrelsen på brosjyren automatisk.
7
Trykk på <Neste>.
8
<Legg til omslag>  Spesifiser omslagsinnstillingene og trykk på <OK>.
Velg om originalen skal kopieres på begge sider av omslaget.
Trykk på <Endre> i <Papirformat> og velg papirstørrelse på omslaget og papirkilden.
Husk å bruke samme papirformat for omslaget og innholdssiden.
Hvis du bruker tungt papir til omslaget, kan det hende at du ikke kan skrive ut selv om du har satt <Skriv ut> til <På>, avhengig av tykkelsen på papiret.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilgjengelig papir.
9
<Åpne type>  Velg åpningstype og trykk på <OK>.
10
Trykk på <OK>  <Lukk>.
11
Trykk på .
Kopieringen starter.
6W27-047