Kopiere umiddelbart ved å sette andre jobber på vent

 
Du kan kopiere umiddelbart selv mens en annen operasjon utføres. Dette er praktisk i tilfeller der du bare ønsker å kopiere noen sider, men en annen person har utskrifter som vil ta lang tid.
1
Plasser originalen. Plassere originaler
2
Trykk på <Kopi>. <Hjem>-skjermbilde
3
Trykk på <Avbryte> på Grunnleggende funksjoner for kopiering-skjermen. Grunnleggende funksjoner for kopiering-skjermen
4
Spesifiser kopiinnstillingene som nødvendig. Grunnleggende kopieringsoperasjoner
5
Trykk på .
Den forrige jobben blir satt på pause, og avventingskopiering starter.
Hvis du vil avbryte kopiering ved å sette andre jobber på vent, trykker du på <Avbryte> igjen før du trykker på .
Når kopieringen er ferdig, starter den forrige jobben automatisk.
Ved avventingskopiering kan du ikke utføre en annen avventingskopiering. Etter at den gjeldende avventingskopieringen blir fullført, kan du utføre neste avventingskopiering.
Selv når antallet reserverte kopijobber har nådd sin grense, kan fortsatt avventingskopiering utføres.
TIPS
Du kan avbryte jobber med en reservert kopijobb (Grunnleggende kopieringsoperasjoner).
Hvis du vil avbryte den gjeldende jobben og utføre en reservert kopijobb, trykker du på <Statusoverv.>  <Kopi/utskrift>  <Jobbstatus>  Velg dokumentet som skal kopieres  <Avbr./prior. utskrift>  <Avbryt og skriv ut>.
Hvis du vil utføre en reservert kopijobb rett etter at den gjeldende jobben er fullført, trykker du på <Statusoverv.>  <Kopi/utskrift>  <Jobbstatus>  Velg dokumentet som skal kopieres med første prioritet  <Avbr./prior. utskrift>  <Prioritert utskrift>.
6W27-042