Kopieringseffektivitet

Du kan lagre papir ved å kopiere flere originaler på ett ark eller sjekke kopiresultatet før du kopierer. Du kan også forbedre effektiviteten ved å stille inn originaler i forskjellige størrelser for å kopiere dem sammen, eller kombinere originaler som er skannet med forskjellige innstillinger for å kopiere dem sammen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6W27-03U