Sjekke kopieringsresultater

 
Før en stor kopieringsjobb kan du sjekke kopieresultatet ved å skrive ut en kopiprøve. Når du bekrefter kopieringsresultatene, kan du eliminere utskriftsfeil.
<Prøvekopi> vises bare hvis du angir å lage flere kopier og en av følgende innstillinger samtidig.
Sortere (sideorden)
Rotere 90 grader
Hefte

Sjekke kopieringsresultatet ved å lage en kopi (kopiprøve)

Når du spesifiserte flere antall kopier, kan du først lage en kopi av hele originalen for å sjekke resultatet og deretter begynne å lage resten av kopiene. Du kan også kopiere bare bestemte sider av originalen.
1
Legg originalene med forsiden opp i materen. Plassere originaler
2
Trykk på <Kopi>. <Hjem>-skjermbilde
3
Angi antall kopier, og spesifiser kopiinnstillingene i henhold til ditt formål og mål. Grunnleggende kopieringsoperasjoner
4
Trykk på <Prøvekopi> på Grunnleggende funksjoner for kopiering-skjermen. Grunnleggende funksjoner for kopiering-skjermen
5
Velg sider for kopiprøven, og trykk på <OK>.
Hvis du vil kopiere alle sidene, velger du <Alle sider>.
Hvis du vil kopiere bestemte sider, velger du <Angitte sider>. Angi sidene ved å trykke på <Første side> or <Siste side>.
Hvis du velger <Alle sider>
Hvis du velger <Alle sider>, vil maskinens teller telle prøvesettet som en kopi.
Hvis du velger <Angitte sider>
Spesifiser sidene basert på utskriftssidenumrene. Hvis for eksempel antall sider med dokumentet er 10 og du kopierer med innstillingen 2 på 1 (Kopiere flere originaler på ett ark (N på 1)), blir det 5 ferdige sider. Hvis du vil kopiere den syvende til den tiende siden av originalen, spesifiserer du den fjerde siden for <Første side> og den femte siden for <Siste side>.
6
Trykk på  for å skanne originalene, og trykk på <Strt kopiering>.
Kopiprøven skives ut. Sjekk resultatet.
Hvis det ikke er noe problem med kopiresultatet
Trykk på <Start utskrift> for å skrive ut antall eksemplarer du spesifiserte. Hvis du velger <Alle sider> i trinn 5, skrives det ut antallet kopier minus én. Hvis du velger <Angitte sider> i trinn 5, skrives det ut det totale antallet kopier.
Hvis du vil endre innstillinger
Trykk på <Endre innstillinger> for å endre innstillingene. <Prøvekopi> vises etter at innstillingene er endret. Kopier en prøve på nytt.
6W27-041