Velge typen original for kopiering

 
Du kan velge den optimale bildekvaliteten for kopien, avhengig av originaltypen, for eksempel originaler med bare tegn eller magasiner med fotografier.
1
Plasser originalen. Plassere originaler
2
Trykk på <Kopi>. <Hjem>-skjermbilde
3
Trykk på <Valg> på Grunnleggende funksjoner for kopiering-skjermen. Grunnleggende funksjoner for kopiering-skjermen
4
Trykk på <Originaltype>.
5
Velg type original.
Hvis du vil justere prioritetsnivået for tekst/foto-behandling, trykker du på <Justere nivå> velger <Tekstprioritet> eller <Fotoprioritet>.
6
Trykk på <OK>  <Lukk>.
7
Trykk på .
Kopieringen starter.
6W27-03L