Forbedre og justere kopikvaliteten

Du kan forbedre kopikvaliteten ved å gjøre finjusteringer som å justere skarpheten og slette unødvendige mørke kanter.
 
 
 
 
6W27-03K