Juster skarphet ved kopiering (skarphet)

 
Du kan kopiere bildet med klare konturer og linjer ved å øke skarpheten, eller myke opp det kopierte bildet ved å redusere skarpheten. Bruk denne funksjonen når du vil skjerpe uskarp tekst og diagrammer, eller for å redusere moire (et stripet, bølget mønster) for å jevne ut det ferdige bildet.
1
Plasser originalen. Plassere originaler
2
Trykk på <Kopi>. <Hjem>-skjermbilde
3
Trykk på <Valg> på Grunnleggende funksjoner for kopiering-skjermen. Grunnleggende funksjoner for kopiering-skjermen
4
Trykk på <Skarphet>.
5
Juster tettheten og trykk på <OK>.
Sett skarpheten til <Høy> når du vil kopiere originaler som inneholder tekst eller fine linjer. Sett skarpheten til <Lav> når du vil kopiere originaler som inneholder trykte fotografier eller andre halvtoner.
6
Trykk på <Lukk>.
7
Trykk på .
Kopieringen starter.
6W27-03R