Kontrollere tilkoblingen til mottakeren før sending (direktesending)

 
For å kunne sende fakser til tiltenkt mottaker kan du på forhånd kontrollere at mottakeren er koblet til og klar til å starte kommunikasjon. Siden maskinen hopper over minne ved skanning av originaler, kan du sende fakser selv om det ikke finnes ledig minne.
1
Legg inn dokumentet. Plassere originaler
Plasser originalene i materen for å sende flere siderr. Når dokumentet er plassert på glassplaten, kan bare én side sendes.
2
Trykk på <Faks>. <Hjem>-skjermbilde
3
Spesifiser mottakeren på skjermbildet Grunnleggende funksjoner for faks. Skjermbildet Grunnleggende funksjoner for faks
4
Spesifiser skanneinnstillingene som nødvendig. Grunnleggende operasjoner for sending av faks
5
Trykk på <Valg>  <Direktesending>  <Lukk>.
6
Trykk på .
Maskinen ringer mottakerens nummer. Når maskinen kobler til oppringingen, skannes originalene og sending starter.
Maskinen begynner ikke å sende når mottakerens linje er opptatt.
Direktesending er ikke tilgjengelig i følgende tilfeller
Når én eller flere av de følgende skanneinnstillingene er innstilt: <2-sidig original>/<Forskj.format originaler>/<Kantsletting>/<Jobb-bygging>/<Tidsinnstilt sending>
Flere mottakere er angitt.
<Begrense funksjoner> er innstilt til <Av> for alle funksjoner når maskinen er i avdelings-ID-styring. Konfigurere innstillinger for avdelings-ID-styring
Angi skanneformatet for originalene
Skanneformatet for originaler plassert i materen angis automatisk. Bruk glassplaten for å angi størrelsen selv.
6W27-051