Skjermbildet Grunnleggende funksjoner for faks

Trykk på <Faks> (<Hjem>-skjermbilde) for å vise skjermbildet Grunnleggende funksjoner for faks.

Mottaker

Viser mottakerens navn, faksnummeret og antallet mottakere du angir.

<Detaljer>

Lar deg kontrollere detaljinformasjonen til mottakeren som vises i .

<Slette mott.>

Lar deg slette mottakeren som vises i .

<Tone>

Hvis du trykker på denne knappen når du angir mottakeren, settes tegnet «T» (tone) inn. Selv om du bruker pulssignalering, sendes nummer etter «T» med tonesignalering. Trykk på denne knappen når du bruker faksinformasjonstjenester.

<1-trykks>

Lar deg angi en faksmottaker lagret i ettrykksknapper.

<Adressebok>

Lar deg angi en faksmottaker lagret i adresseboken.

<Røret på>

Trykk for å sende et faksdokument manuelt. Sende fakser manuelt (manuell sending)

<Direktesending>

Trykk for å kontrollere tilkoblingen til mottakerens faksmaskin før du skanner originaler. Kontrollere tilkoblingen til mottakeren før sending (direktesending)

<Valg>

Viser alle knappene som innstiller funksjoner. Som et brukervennlig tiltak kan du vise ofte brukte knapper for innstilling av funksjoner i .

Knapper for innstilling av funksjoner

Viser de ofte brukte knappene fra <Valg>. Innstillingsstatusen vises på knappene. Du kan også trykke på  for å endre hvilke knapper som vises.
Hvis knappen for funksjonen du vil bruke, ikke vises, trykker du på <Valg> og velger ønsket knapp. Grunnleggende operasjoner for sending av faks

Gjeldende innstillingsstatus og innstillingsknapper

Viser innstillingsstatus, som oppløsningen. Sørg for å bekrefte innstillingene for skanne på riktig måte. Endre innstillingene ved å trykke på ønsket knapp. Grunnleggende operasjoner for sending av faks

<Favorittinnstillinger>

Registrer ofte brukte skanneinnstillinger her på forhånd slik at du lett kan hente dem inn ved behov. Registrere en kombinasjon av ofte brukte funksjoner

Trykk på dette ikonet for å registrere de nåværende innstillingene i <Favorittinnst.> i  og endre knappen som vises i .
Registrere en kombinasjon av ofte brukte funksjoner
Tilpasse skjermbildet for Grunnleggende funksjoner

<Forrige innst.>

Trykk for å hente inn innstillingene som tidligere er angitt. Tilbakekalle tidligere brukte innstillinger for sending (tidligere innstillinger)

<R>

Trykk for å bruke R-tasten. Grunnleggende operasjoner for sending av faks
Du kan velge om du vil skjule adresseboken og ettrykksknappene for å begrense bruken av adresseboken. <Begrens bruk av adressebok>
Enkelte funksjoner kan ikke brukes sammen med andre funksjoner. Knapper som ikke kan velges, vises i lysegrått.
Det totale antallet angitte mottakere vises øverst på skjermbildet.
6W27-04S