Kontrollere skannede bilder før sending (forhåndsvisning)

 
Du kan kontrollere skannede bilder i skjermbildet for forhåndsvisning før sending. Du kan også slette, flytte eller bytte om på sider i skjermbildet for forhåndsvisning.
Originalen kan ikke kontrolleres før sending med direkte sending eller manuell sending, selv om <Forhåndsvisning> er innstilt.
1
Legg inn dokumentet. Plassere originaler
2
Trykk på <Faks>. <Hjem>-skjermbilde
3
Spesifiser mottakeren på skjermbildet Grunnleggende funksjoner for faks. Skjermbildet Grunnleggende funksjoner for faks
4
Spesifiser skanneinnstillingene som nødvendig. Grunnleggende operasjoner for sending av faks
5
Trykk på <Valg> <Forhåndsvisning>  <Lukk>.
6
Trykk på .
Originaler er skannet og skjermbildet for forhåndsvisning vises.
Trykk på <Avbryt> eller   <Ja> for å avbryte skanning.
Når <Trykk på [Start]-tasten for å skanne neste original.> vises
7
Kontrollere de skannede bildene i skjermbildet for forhåndsvisning.
Redigere de skannede bildene i skjermbildet for forhåndsvisning etter behov.
Slette en side
Flytte en side
Bytte plasseringen av sider
8
Trykk på <Start sending>.
Sending starter.
6W27-050